Dosya 06 MAYIS 2012 / 16:42

Türkiye’de 150 milyon cihaz birbiriyle konuşsa trilyon lira tasarruf sağlanır

M2M’in trafik sistemleri, ulaşım, lojistik, elektrik, su, doğalgaz sayaçları, akıllı şebekeler, güvenlik bağlantılı binalar, iklimlendirme sistemleri, uzaktan sağlık (teletıp), tıbbi otomasyon, akıllı tarım, görüntüleme ve kontrol sistemleri, ev aletleri, POS, ATM gibi pek çok alanda cihazların uzaktan izlenmesini ve yönetilmesini sağladığını söyleyen Turkcell Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, “SIM kartlar aracılığıyla makineleri birbiriyle konuşturan M2M teknolojisi tasarrufu artırıyor, çevre sağlığına olumlu etki ediyor ve yaşam kalitesini yükseltiyor. M2M çözümlerinin gerek kamuda gerekse özel sektörde sağladığı ekonomik fayda, tüm dünyada teknoloji ajandasının ilk sıralarında yer almasında en önemli etken” dedi.

Sadece endüstriyi değil, gündelik hayatı da ilgilendiriyor
Kocabaş, M2M’in bugüne ve geleceğe yönelik potansiyel uygulama alanları konusunda şunları kaydetti: “Turkcell olarak sunduğumuz çözümleri Akıllı Enerji, Akıllı Endüstri, Akıllı Araç ve Akıllı Bina olmak üzere dört ana başlık altında topladık. Çözümlerimiz gerek kamuda gerekse özel şirketlerde; elektrik, su ve gaz sayaçlarında kayıp/kaçak oranının azaltılması, yiyecek-içecek makine ve dolaplarının takibinde rota optimizasyonu, uzaktan sulama otomasyonu, seraların takibi, lojistik sektöründe akaryakıt maliyetlerinin azaltılması gibi pek çok farklı amaçla kullanıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle kullanıma sunduğumuz M2M Turkcell SağlıkMetre uygulamamız sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini hedefliyor. Makineler arası iletişim teknolojileri platformu olarak konumlandırdığımız Turkcell M2M Platformu ile detaylı ve kolay hat takibi, hızlı aktivasyon, etkin müşteri şikayet değerlendirme, özel ürün, servis ve tarife yönetimini hedefliyoruz. M2M sadece endüstriyi ilgilendiren değil, gündelik hayata değer katan bir teknolojik gelişme. M2M uygulamalarıyla gelecekte hayatın pek çok alanında giderek daha sık karşılaşacağız.”
750 bin cihazın ekonomiye katkısı 317 milyon TL
Kocabaş, bu teknolojinin ekonomik yansımaları konusunda Turkcell perspektifinden ilgi çekici rakamlar da paylaştı: “Turkcell olarak biz, toplamda ekonomik verimliliği artıracak bir çözümler bütünü olarak gördüğümüz M2M teknolojisi sayesinde 2011’de 750 binden fazla Turkcell SIM kartlı makineyi konuşturarak ülke ekonomisine 317,6 milyon TL katkı sağladık. Türkiye pazarında yaklaşık 150 milyon uzaktan  yönetilebilir cihaz potansiyeli bulunduğu  düşünülecek olursa, muhtemel tasarruf miktarının dev rakamlara ulaştığını görüyoruz. Bu bir hayal değil, tam tersine, şirketlerimizin rekabet gücünü yükseltmek ve kamu kaynaklarını verimli kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamak açısından kaçınılmaz bir gerçeklik. Bu yıl 2011’de ekonomiye kazandırdığımız meblağı bu yıl iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki 150 milyon cihazı ağ üzerinde birbiriyle konuşturmak, ülke ekonomisine trilyonluk tasarruf olanağı sunabilir.”
ETİKETLER : Sayı:870

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics