Dosya 27 KASIM 2011 / 18:25

Ülkemizdeki bulut piyasası gelişiyor

Forrester Araştırma Şirketi’nin verilerine göre, ülkemizdeki şirketlerin yüzde 31’i buluta geçmiş durumda. Yüzde 40’ı ise buluta geçmeyi düşündüğünü belirtiyor. En fazla üretim şirketlerinin başı çektiği görülürken kamu sektörünün de yüzde 25’i bulut kullanımı gerçekleştiriyor. Bu veriler ışığında ülkemizdeki bulut piyasasının gelişiminin nasıl olacağını sorguluyoruz.
Özel kurumların bulut bilişim alanında sunmayı planladığı hizmetlerini hazır hale getirerek bu konuyu daha iyi anlatmaya başlamaları gerektiğini savunan Microsoft Türkiye Sunucu ve Yazılım Araçları Ürün Grup Müdürü Necip Özyücel, “Özellikle başarılı örnekler ile kurumların elde edebilecekleri faydaların anlatılması oldukça önemlidir. Ayrıca şirketlere uygun bulut bilişim servislerinin tespit edilmesi için yapılması gereken danışmanlık hizmetlerinin etkin biçimde sunulması gerekmektedir” dedi.
Bulut bilişim Türkiye BT pazarında üzerinde çok konuşulan ancak henüz yaygınlaşmamış bir teknoloji olduğunu aktaran DorukNet Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şenol Doyranlı, “Şirket olarak başlıca hedefimiz bu teknolojiyi yaygınlaştırarak sağladığı faydaları müşterilerimize sunabilmek. Birkaç yıl sonra istisnalar dışında veri merkezlerinin katma değerli servislerini tamamen bulut bilişim teknolojisi üzerine kurmalarının akılcı bir öngörü olduğuna inanıyoruz” ifadesinde bulundu.
Türkiye’de ekonominin büyüdüğünün altını çizen EMC Türkiye Kıdemli Teknik Danışmanı Cenk Ersoy, henüz sağlıklı bir araştırma olmasa da bulut bilişim piyasa büyüklüğünün 200 ila 600 milyon lira arasında olduğunu tahmin ettiklerini vurguladı. Ersoy’a göre, ülkemizdeki bulut bilişim piyasasının büyüme hızının yüzde 50 seviyesinde gerçekleşiyor.
Bulut bilişim uygulamalarının ve hizmet sağlayıcılarının yaygınlaşabilmesi için kamu ve özel kurumların en önemli misyonunun bu alandaki bilgi ve deneyim alışverişine açık olmaları olduğunu ifade eden Ereteam Genel Müdürü Kutlay Erdal Şimşek, “Bu konuda hizmet sağlayıcılara da önemli görevler düşüyor; bulut bilişimle ilgili doğru bir farkındalık yaratmak ve doğru yatırımlar yapmak piyasayı geliştirecektir” dedi.

Türkiye’de de bulut bilişime uyumun diğer ülkeler ile aynı düzeyde olduğunu düşündüğünü dile getiren Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez, “Bulut üzerinden verilecek servislerin geliştirilmesi ve artması ile birlikte kullanıcılar bulut bilişim üzerinden uygulamalara daha hızlı uyum sağlayarak kullanımlarını artıracaklardır” diye konuştu.
Kurumsal bulut bilişim çözümlerinin kullanım oranı olarak ülkemize baktığımızda dünyadaki bilinirliği yakalayamadığımızı belirten Helyum Bilişim Ürün Müdürü Sinem Tirkeş, “Son yıllarda Türkiye’de BT sektörü hızla gelişmektedir. Özellikle Avrupa’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle de yabancı yatırımcıların çoğunun hedef noktasıyız. Bulut bilişime yatırım yapan çoğu büyük üreticide Türkiye’de ki hedeflerini gerçekleştirmek için ülkemizde bu alanda yatırım yapıyor. Şu aşamada ülkemizde maalesef tam bir farkındalık oluşmadıysa da yakın gelecekte bulut bilişime olan talebin hızla artacağını düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Talebi artırmak için bulut bilişimin kurumlara sağlayacağı faydayı iyi anlatıp iş getirilerini ve finansal kazanımları ortaya koymak ve iş planlarını geliştirmeleri için gerekli desteği vermenin önemine değinen HP Kurumsal Depolama, Sunucu ve Ağ Ürünleri Ülke Müdürü  Zeynep Keskin, “Bulut bilişim hizmetlerin internet üzerinden alınması prensibine dayandığından güvenilir, kesintisiz ve hızlı internet ağı erişimi olmazsa olmaz noktalardan biridir. Veri güvenliği ve sürekli hizmet alabilme endişesini aşmaya yardım edecek her türlü aktivite hizmet alan şirket sayısını ciddi ölçüde artıracaktır. Diğer önemli noktalardan biri de hizmet alacak şirketlere paket çözümlerin sunulmasıdır. Diğer bir deyişle, şirketlerin internet erişiminden hizmet olarak altyapı/platform/yazılıma kadar tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan adresleyebilmek pazarın gelişmesini hızlandıracaktır” diye sözlerini bitirdi.

Alper SahinEn büyük boşluk standartların oturmaması ve güven eksikliği

KoçSistem Sanallaştırma ve Bulut Bilişim Teknolojileri Satış Yöneticisi Alper Şahin, şirket olarak 2009’dan beri yürüttükleri çalışmalar, geliştirdikleri servisler ve pazardan aldıkları geri bildirimlere dayanarak, Türkiye’nin bulut bilişim rüzgarını yakaladığını söyleyebileceğini ifade etti.
Sektördeki herkese görev düştüğünü belirten Şahin, “Pazarın ihtiyaçlarını belirleme, standartları koyma ve servis sağlayıcıları onaylama gibi konularda örgütlenerek çalışmalar yapmamız gerekiyor” dedi. Bulut bilişim konusundaki en büyük boşluğun henüz standartların oturmaması ve güven eksikliği olduğuna değinen Şahin, geliştirilen bulut servislerinin bağımsız bir kuruluş tarafından standartlar çerçevesinde olduğunun sertifikalandırılmasının, işletmelerin güven problemini aşarak daha fazla bulut servisini kullanmasını sağlayabileceğini aktardı.

Cem GuneyliÜlkemiz bilgi teknolojileri açısından iyi konumda

Türkiye’de kurumlar maalesef bu teknolojiler ile neler kazanabileceğinin farkında olmadığına değinen Bimsa Sistem Mühendisi Cem Güneyli, ülkemizin kullanılan bilgi teknolojileri açısından iyi bir konumda ve daha da iyi olabilecek niteliklere sahip olduğunu vurguladı.
Öncelikle kurumların bulut bilişim ve yararlarına ilişkin daha ayrıntılı bilgiye sahip olması gerektiğine değinen Güneyli, “Sonrasında bunu kendi iş süreçlerine nasıl uydurabileceklerini ve ne gibi yararlar edineceklerini öngörmek daha da kolaylaşıyor” dedi.

Serdar Susuz”Türkiye’de bulut bilişim tekerleği yeniden keşfetmek gibi”

Genel bulut konusunda kayda değer bir oyuncu bulunmadığına dikkat çeken Inspark Profesyonel Hizmetler Direktörü Serdar Susuz, telekom şirketlerinin çalışmalarının dosya barındırmanın ötesine geçemediğini vurguladı.
Türkiye pazarındaki bulut bilişim algısının eski barındırma mantığının ötesine gidemediğini düşünen Susuz, “Bunun temel sebebinin varolan uygulamaların bulut altyapısına uygun olmaması diye düşünüyorum. Eski barındırma metodu kullanılan ya da sanallaştırma gerektiren sistemlerden ziyade gerçek bulut altyapısına sahip uygulamalar gerekiyor” dedi.
ETİKETLER : Sayı:847

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics