Dosya 08 ŞUBAT 2010 / 12:25

Üretim sektörü bu yıl en çok güvenliğe ve depolama yönetimine yatırım yapacak

İnterpromedya Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu tarafından hazırlanan “Üretim Sektörü Raporu” sektörde teknoloji kullanımı ile ilgili veriler sunuyor. Araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren üretim yapan şirketler üzerinde yapılmış. Araştırma kapsamında 2010 BT bütçeleri, 2010 yılında yatırım yapılacaklar çözümler ve yatırım süreleri sorgulanmış. Veriler Kasım-Aralık 2009 döneminde toplanmış. Ankete katılan toplam 501 kurumun; yüzde 22’si 500-999 kişi arası, yüzde 23,4’ü 250-499 kişi arası, yüzde 23,6’ı 1000 kişi üstü, yüzde 20,6’sı 249 kişi altı şirketlerden oluşuyor.

BT bütçelerinde başı donanım çekiyor
Araştırmada 2010 BT bütçesini belirten şirketlerin ortalama bütçesi 240 bin TL. 2010 BT bütçeleri 100 bin TL altı olan şirketlerin oranı yüzde 37,9. BT bütçeleri 101 bin-500 bin TL arası olan şirketlerin oranı 28,3. Bütçeleri 501 bin TL üstü olan şirketlerin oranı yüzde 15,2 oldu. Şirketlerden yüzce 5,6’sı ise 2010’da BT bütçem yok cevabını vermiş. Şirket büyüklüklerine göre BT bütçelerini değerlendirdiğimizde ise 500 çalışan üstü şirketlerde 2010 BT bütçesinin dağılımında donanım yüzde 42,8, yazılım yüzde 34,7, hizmet ise yüzde 22,5 pay aldı. 499 çalışan altı şirketlerde donanım yüzde 43,1, yazılım yüzde 34,8 hizmet ise yüzde 22,1 pay alıyor. Bu oranları genele yaydığımızda ise oranlar şöyle oluyor: Donanım yüzde 43, yazılım yüzde 34,5, hizmet yüzde 22,5.
uretim_tablo22010 yılında yatırım yapılacak ilk 6 çözüm arasında ise zirve BT güvenliğine ait. Şirketlerin yüzde 34,1’i BT güvenliği, yüzde 31,7’i depolama yönetimi, yüzde 28,9’u veri yedekleme, yüzde 25,6’sı sanallaştırma, yüzde 24,2’si felaket yönetimi, yüzde 21,4’ü sunucu konsolidasyon yatırımı yapacağını açıklarken, bunların hiçbiri diyenler ise yüzde 23,4 oldu.
İşletme büyürken ya da iş yapılırken karşılaşılan teknolojik zorluklarda ilk sırada yüzde 31,3 ile üretimin kesilmesi ve yavaşlaması var. Onu yüzde 27 üretim ve satış takiplerinin analizlerinin anlık yapılamaması, yüzde 20,4 ile sistemlere virüs bulaşması, yüzde 15 ile eldeki kaynakların şirkete gelir getirecek şekilde kullanılamaması, yüzde 11,4 ile felaket yönetiminde sistemlerin durması ve yedeklerin olmaması, yüzde 9 ile şirkete ait özel bilgilerin rakiplere geçmesi izliyor. 500 kişiden fazla çalışanı olan işletmelerin yüzde 33’ü üretim ve satış takiplerini ve analizlerini anlık yapamadığını ifade ediyor.
ETİKETLER : Sayı:757

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics