Dosya 18 HAZİRAN 2011 / 01:27

Üretim süreçleri BT ile hız ve verimlilik kazanıyor

Üretim şirketlerinin artık dünya ile rekabet halinde olduğunu ifade eden Boğaziçi Yazılım Genel Müdürü Özgür Şenel, “Dolayısıyla en kısa sürede en kalitelisini en ucuza imal etmektedirler, bunu başarmakta teknolojileri kullanmaktan geçmektedir. Bilişim teknolojileri ise bunların başında gelmektedir. BT teknolojileri ile oluşturulan verinin tekrar ve verimli kullanılması kolay erişilmesi optimize edilmesi sonucunda oluşan yapıda time to market/pazara ürün verme süresi kısalmakta maliyetler azalmaktadır” şeklinde konuştu.
Elsys Genel Müdürü Savaş Komban ise üretimden finansa, iş zekâsından müşteri ilişkileri yönetimine uzanan süreçlerde tüm iş ortaklarının günümüz iş dünyasının gerektirdiği şekilde birlikte çalışabilmesi gerektiğini belirtiyor ve şunları söylüyor: “İşletmelerde teknolojik altyapının güçlendirilmesini sağlayarak iş süreçlerinin hızlandırılması, zaman tasarrufu, müşteri memnuniyetinin artırılması ve fazla mesailerin önlenmesi olanaklarını sunuyor. Doğru kurgulanmış ve etkin kullanılan bir sistemle, kurum içi ve dışı bağlantılar güçlendiriliyor, maliyetler düşürülüyor ve kârlılık artırılıyor. Bu yatırımı yapan şirketler, tedarik, üretim ve dağıtım kaynaklarının planlanması ile tüm süreçlerin en etkin şekilde denetlenmesini sağlayarak, maliyetlerini düşürerek kazanımlarını yükseltiyor.”
CA Technologies Ülke Müdürü İlkem Özar, gelişen teknolojinin,  bilişim sistemlerinin ve bunların en doğru şekildeki kullanımının bir işletmenin rekabet üstünlüğünde kritik rolü olduğunu söylüyor. Özar, “Şirketler için artık verimlilik, maliyet avantajı, bilişim yatırımlarının korunması, sürekliliğin sağlanması, operasyonel anlamda harcanan zaman ve artan enerji maliyetlerinin azaltılması gibi konular önem kazandı. Üretim sektöründe faaliyet gösteren kurumlar da; üretim planlamalarını sağlıklı yapmak, var olan düzeni sürdürmek, raporlamaları doğru alabilmek, müşteriler edinmek, istikrarlı yönetsel kararlar almak ve üretimde maksimum verim almak için bilişim çözümlerine yöneliyorlar” diyor.
Büyük düşün küçük başla
Keytorc UXServices Yönetici Ortağı Emrah Yayıcı’nın ise bilgi sistemlerinden maksimum fayda sağlanması için şirketlere bilişim projelerinden büyük düşünüp küçük başlanması yönünde tavsiyesi var. Yayıcı, “Bu doğrultuda şirketlerin önce iş analizi kapsamında ihtiyaçlarını netleştirip buna uygun yatırım yapmaları gerekmektedir. Analiz ve tasarım aşamaları yapılmadan doğrudan kodlama ve uygulama ile başlanan bilişim projeleri büyük bir motivasyonla başlayıp, hayal kırıklığı ile sonuçlanmaktadır” diyor.
4S Genel Müdür Yardımcısı Murat Songür ise BT’nin sağladığı çevikliğe dikkat çekiyor ve şunları söylüyor: “Bizce bilişim teknolojilerinin üretim sektöründeki şirketlere kazandırdığı en önemli yetenek çeviklik. Çevikliği pek çok noktada görebiliyorsunuz; güçlü altyapılar ile tasarımlar daha hızlı yapılıyor, piyasaya sürülecek ürünler sosyal medya aracılığı ile daha doğru kitlelere pazarlanabiliyor, ERP benzeri çözümlerle üretim daha verimli hale getiriliyor, faturalar elektronik ortamlarda kesiliyor, finansal işlemler çevrim içi tamamlanıyor.”
Oytek Grup Yöneticisi İnanç Özay, bilgisayar kullanımından, veri depolama araçlarına, ağ ve iletişim araçlarına, yazılım geliştirme araçlarına kadar çeşitli bilişim teknolojilerinin kullanılması ile işletmelerde bilginin toplanması, işlenmesi, erişilmesi ve dağıtılmasının daha kolay ve daha sağlıklı hale geldiğini belirtiyor. Özay, “ERP uygulamalarının doğru yapılandırılması ile daha gerçekçi analizler yapılması ve daha doğru stratejik kararlar alınması sağlanabilmektedir. Sağlıklı uygulanan bir ERP ile şirketin içinde bölümler arasında bilgi akışı hızlanmakta, tüm işlemler elektronik ortamda takip edildiğinden verinin güvenirliği sağlanmakta, kişiye bağlı işlemler ortadan kalkmakta, verinin bütünleşik bir şekilde sorgulanabilmesi ve ulaşılabilmesi nedeniyle, rapor, dolayısıyla analiz ve karar destek mekanizmaları hem daha hızlı, hem de doğru bir şekilde çalışır hale gelmektedir” diyor.
Cloudturk Yöneticisi Mustafa Yazıcı ise “Günümüzde büyük şirketler artık birçok hizmeti dışkaynak kullanımı ile tedarik etmektedir. Bilgi teknolojileri çok karmaşık hale gelmiştir ve çok hızlı yenilenmektedir. Bütün bu karmaşık ortamın işletilmesi ve yönetilmesi, aynı zamanda bir de güncel tutulması şirket için çok zor ve maliyetlidir” diyor.
Ekspa Pazarlama Uzmanı Gül Aydın, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, Türkiye’de de bilişim teknolojileri sektörünün öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ifade ediyor ve  “Teknoloji yardımıyla katma değer yaratılması, etkinlik ve verimlilik artışı sağlanması, iş süreçlerindeki kolaylık, tasarruf ve hızın artırılması, bilişim teknolojilerini hayatın ayrılmaz parçası haline getiriyor” diye konuştu.

tayyar bacakDeğişen BT ihtiyaçları için hizmet alımı

Değişen BT ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Anadolu Grubu’nun veri merkezi yatırımlarına değinen ABH Genel Müdürü Tayyar Bacak, “Mevcut değişimi göğüsleme çabasında olan şirketler, bugün özellikle Batı’da, değişken BT ihtiyaçlarını kendi içlerinde büyük yatırımlar yaparak karşılamak yerine bunu bir hizmet olarak almayı tercih edebiliyorlar. Bu eğilimin son yıllarda Türkiye için de yaşamsal bir önem kazanmaya başladığını görüyoruz” şeklinde konuştu.
ETİKETLER : Sayı:826

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics