Dosya 18 HAZİRAN 2011 / 01:38

Üretimde dünya ile rekabet için BT

Netsis Genel Müdürü Timur Turgutlu, bilişim teknolojilerinin sanayicilere iki yönlü faydası olduğunu belirtiyor. Turgutlu, “Bunlardan biri bilişim çözümlerinin iş süreçlerini otomatize etmeye yönelik kullanımı. Böylelikle üretim planlamadan satışa, muhasebeden insan kaynaklarına tüm süreçler çok daha kolay yönetilebilir, her an denetlenebilir, raporlanabilir, çok daha hatasız ve verimli çalışabilir hale geliyor. İkinci konu ise, bilişimin üretilen ürünlerin içinde gömülü olarak kullanılması. Böylelikle ortaya katma değeri yüksek ürünler çıkararak farklılaşmayı ve karlılığı artırmak mümkün oluyor” şeklinde sözlerini sürdürüyor.
Günümüzde neredeyse her işletme e-posta kullandığını ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikle şirketlerin web sitesi edinmesi zorunlu hale geldiğini hatırlatan TurkNet Ürün Yönetimi ve Pazarlama Direktörü Rana Karaküçük, şu noktalara değindi. “e-Ticaret’le uğraşanların sayısı hızla artmaya devam ediyor. Birçok işletme IP telefon santralleri gibi yeni nesil hizmetlerden yararlanmaktadır. Avrupa bölgesinin hala krizin etkilerinden çıkamamış olduğu ve Türkiye’nin dünyanın büyük  ekonomileri arasında yer aldığı gerçeğinden yola çıkarak uzun vadeli büyüme için üretim sektörünün kaynaklarını daha verimli kullanması, altyapısını daha sağlam kullanması ve gelişen teknolojinin maliyet avantajlı çözümlerini ivedilikle benimsemesi rekabette öne geçmede önemli rol oynayacaktır.”

gul aydinBT kullanımı yaygınlaşmalı

Ekspa Pazarlama Uzmanı Gül Aydın Türkiye’de üretim sektöründe BT kullanımın henüz istenilen düzeyde olmadığını ifade ediyor ve sözlerini şu şekilde sürdürüyor: “Teknoloji yardımıyla katma değer yaratılması, etkinlik ve verimlilik artışı sağlanması, iş süreçlerindeki kolaylık, tasarruf ve hızın artırılması, bilişim teknolojilerini hayatın ayrılmaz parçası haline getiriyor. Türkiye’de bu sektöre yapılan yatırım henüz istenilen seviyelere ulaşamamakla birlikte, sektörün hızla büyüdüğü görülüyor.”

yuce erimÜretim süreçlerine sahip çıkmak

Günümüzde küresel olarak tüm dünyanın, iş süreçleri ve bu süreçleri etkin yönetebilme konusunda çaba harcadığına değinen Software AG Türkiye Genel Müdürü Yüce Erim, “Gelecekte rekabet şansını yakalayacak olan üretim şirketlerinin en büyük ortak özelliği ‘üretim süreçlerine sahip çıkmak’ olacaktır. 150–200 kişinin çalıştığı üretici bir kurumda en az 2–3 kişilik bir BT ekibine ihtiyaç duyulması ve yapılan işin cinsine bağlı olarak aylık en az 25–30,000 bilişim bütçesine ihtiyaç duyulması bu alanda atılacak adımlarda neden zorlanıldığını da anlatmaktadır. Bulut teknolojileri ile dış kaynak kullanımları yolu ile bu üreticiler kendilerine uygun bir iş modeli yaratmak ve bundan faydalanmak durumundadırlar” şeklinde konuştu.

serdar aksoyKurumsal yapılar geriden geliyor

Kişisel anlamda bilişim teknolojilerini kullanmaya yaktın bir toplum olduğumuzu ifade eden IFS Türkiye Teknik Satış Danışmanı Serdar Aksoy “Ancak kurumsal yapıya baktığınızda nispeten biraz daha geriden takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Yine de bu konudaki kurumsal farkındalık gün geçtikçe artıyor. Bunun birkaç ana etmeni var: Firmalar kendi sektörlerinde bilişim teknolojilerine yatırım yapan firmaların rekabet avantajı sağladığını fark ederek bu konuya eğilebiliyor. Diğer taraftan ana sanayiler yan sanayilerini bu konuda zorluyor. Bizler yani bu teknolojileri üreten ve sunan firmalar da çeşitli seminerler ve etkinlikler ile bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Tabi sektörel odalar, sanayi birlikleri ve medya ile bu konuda ciddi iş birlikleri yapıyoruz. Bilişim teknolojileri birçok alanda geri dönüşü yüksek yatırımlardır. Faydayı ortaya koyduğunuzda yatırımlar da beraberinde geliyor” şeklinde ifadeler kullanıyor.

harun sahinYatırımlar yeterli seviyeye ulaşamıyor

Bilişim ve teknoloji yatırımlarının üretim sektöründe ve Türkiye’de henüz istenilen seviyelere ulaşılmadığı görüşünde olan Supercom Genel Müdürü Harun Şahin, “Bizler yönetim kadrolarının alternatif tablolar ile öngörü ve yeni iş olanakları yakalayabilme evrelerini paylaşma noktasında iken, ülkemizde halen üretim sürecindeki sıkıntılardan bahsedip çözüm teknolojileri konuşuluyor. Üretim ve satış takiplerinin anlık yapılabilmesi ve analiz raporlar ile ölçeklendirilebiliyor olması, güvenlik, siber ortamda etkin paylaşım, felaket senaryolarına karşı alınmış tedbirler, yedeklemeler, üretim ve satış raporlarının anlık erişimi gibi kor ve olmazsa olmaz çözümler halen konuşuluyor. Biz kurumlara ihtiyaç tablolarını tespit ederek, tüm bu bütünleşik çözümleri tek çatı altında buluşturuyor ve bu alanda katma değerli hizmet anlayışı ile danışmanlığımızı ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.
ETİKETLER : Sayı:826

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics