Dosya 05 MART 2012 / 12:05

Ürün sağlayıcı ve bütünleştirici ilişkisi önem kazandı

Sanallaştırmada ürünlerin ihtiyaçları en iyi şekilde kapsayacak çözümlere dönüşmesi için bütünleştirici şirketlerin önemi gittikçe artıyor. Çünkü doğru tasarlanmayan bir çözüm üründen beklenen verimin alınmasını engelliyor.

Türkiye’de sanallaştırma alanında sektörün yüzde 90’ı iki ürün tarafından domine edilmiş durumda. Diğer ürünler yeni sürümleri ile taleplere cevap vermeye ve pazar paylarını artırmaya çalışıyor. Oytek Bilişim Hizmetleri Sistem Yönetim Müdürü Kudret Gülcan, sistem bütünleştiricilerin talepleri karşılayabilmek için sektörde kabul görmüş ürünlerde uzman kadrolar barındırdıklarını hatırlattı. Gülcan “Aynı alanda birden çok ürünle çözüm oluşturulabildiği için, sistem bütünleştiricileri ürünleri fayda ve maliyet unsurlarını göz önünde bulundurarak müşteri ihtiyaçlarına göre daha iyi konumlandırabiliyor. Bütünleştiriciler kimliklerinden dolayı sanallaştırma ürünleri ve bu platform üzerinde çalışan diğer uygulamalar hakkında bilgiye hızlı ulaştıkları için olası problemlerde daha hızlı çözümler sunabiliyor” diyerek mevcut durumu açıkladı.
“Her detayın planlanması gerekiyor”
Kurumların sanallaştırma çözümlerinde tüm aşamalarının dikkatle ele alınması ve gerçekleştirilecek çözümde kullanılacak ürünlerden, en uygun yönetim aracının belirlenmesine kadar birçok noktanın detaylarıyla planlanmasının gerekliliğine değinen İnnova Teknoloji Çözümleri Direktörü Mehmethan Şişik, sanallaştırma uygulamasından önce fizibilite sürecinin önemli olduğunu vurguladı. “Ortamın durumu, hangi katmanlarda ne tür sanallaştırmaya ihtiyaç duyulduğu, mevcut verimliliğin saptanması ve sanallaştırma sonrası bu yönde elde edilebilecek artışın hesaplanması, yapılması gereken analizler arasında yer almalıdır” diyen Şişik, bu sürecin arkasından geliştirilecek bir planın, geçişin başarısını doğrudan ve olumlu yönde etkileyeceğini söylemenin mümkün olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Sanallaştırmaya geçiş son derece kolay bir süreç gibi görünse de, plansız yapılan bir işin kurumun bütçesinin boşa harcanması anlamına gelebileceğini hatırlatmak yerinde olur. Öte yandan uygulamanın başarıya ulaşması için sanallaştırma konusunda uzman bir ismin desteği şarttır.”
KoçSistem Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri Satış Grup Yöneticisi Özlem Kestioğlu da benzer noktalara temas ederek, sanallaştırma çözümlerinin şirketlerde; doğru bir analiz ile şirket ortamına özel ölçümleme yapılarak, şirketlerin büyüme eğilimleri ortaya konularak yapılmasının gerektiğini vurguladı: “Bu yapılandırmaların doğru kurgulanması bütünleştirici şirketin yetkinliği ile mümkündür. Büyük ölçekli ve fazla sayıdaki projeler ile yetkinliklerini artıran bütünleştirici ile çalışmak şirketlere fayda getirecektir.”
TurkNet Erişim Veri Merkezi, Güvenlik Ürün Müdürü Erdem Eriş, sanallaştırma gibi yeni nesil teknolojiler hayata geçirilirken, birkaç kritik sistemin bir arada çalışacağını söyledi. Eriş’e göre bunların kullanacağı altyapının çok daha özenli seçilmesi, kurulması ve işletilmesi gerekiyor. “Gerek depolama alanı gerekse anlık yüklenmelere cevap verebilecek altyapıyı satın almak, şirketler için yüksek ilk yatırım maliyeti ve bunun yanı sıra yüksek işletim maliyeti yükü getirecektir” diyen Eriş, şirketlerin yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi konusuna tek başına yaklaşmak yerine, konuyu dışkaynak kullanımı ile birlikte ele alması gerektiğini söyledi ve konusunda uzman bütünleştiriciler ile ortak çalışılması gerektiğini belirtti.

“Doğru vizyon şart”
Sanallaştırma çözümlerinde ürün ve bütünleştirici ilişkisinin önemine değinen IBM Türk, Sistem ve Teknoloji Bölümü, Lab Servisleri Müdürü Ercan Bulut, “Doğru vizyon yoksa, pazara doğru ürünlerle gelinmesi, iş süreçleri için doğru işlevlerin sağlanması da mümkün olmaz” dedi. Bulut, IBM’in düzenli aralıklarla yeni BT vizyonunu açıkladığını, yeni stratejiler ve daha ileri sanallaştırma çözümleri inşa ettiğini hatırlatarak tüm endüstrinin izleyip katılabileceği yeni yaklaşımları pazara sunduğunu vurguladı.
Özellikle bulut bilişim alanında, sanallaştırma çözümlerinin, ürün ve bütünleştiricinin her şeyden önce yeni bir BT servis sunma anlayışı kapsamında yer alan unsurlar olarak görülmesi gerektiğini düşünen MedNautilus TR Data Center Services Director Borga Parlar, bu doğrultuda BT servis yönetimi metodolojilerinin ürün ve bütünleştirici ilişkisinin üzerinde yer alarak ve bu ilişkiyi yöntemsel ve süreçsel olarak da belirlemesi gerektiğini söyledi ve ekledi: “Bu nedenle özellikle ITIL, ISO 20000 gibi standartlar son derece önem kazanıyor.”

Yakup_BorekciogluSanallaştırmada yönetim fonksiyonu

Günümüzde sanallaştırma yapılan uygulamalar veritabanı, ERP gibi kritik uygulamalar. Bu nedenle sanallaştırma ürününün güvenilirliği, iş sürekliliğini sağlamadaki avantajı, ürün yol haritası ve sanal ortamın yönetim katmanı için ürünlerinin olması çok önemli. VMware Türkiye Satış Müdürü Yakup Börekcioğlu, VMware’ın amacının artık sanallaştırmak değil, sanallaştırma ile bilgi işlem yöneticilerinin isteklerini tek tedarikçi olarak karşılamak olduğunu söyleyerek bütünleştirme ve uçtan uca çözüm anlayışının önemine vurgu yaptı. “Son kullanıcı olarak sanallaştırma incelendiğinde amaç, ürünün kullanıcının tüm isteklerine ulaşmasını sağlamak olmalıdır” diyen Börekcioğlu, donanımdan bağımsızlık, güvenlik, tek portaldan yönetim, dokümanlara ulaşım, telefonların sanal olarak bölümlendirilmesi gibi kritik iş yapış biçimlerinin bir bütün olarak kullanıcıya sunulmasını sağlamak gerekir.
ETİKETLER : Sayı:861

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics