Dosya 21 MART 2011 / 22:08

Vatandaşa daha mükemmel hizmet

Kamuda tarafındaki BT projeleri başarılı oldukça, yeni fikir ve projelerin de önü açılıyor.

Kamuda BT yönetimi süreçleri, mevcut BT imkânları ile etkin ve verimli bir şekilde kurum yönetimi tarafından belirlenen hedeflere nasıl ulaşılabileceği esasına dayandığını belirten CA Technologies Satış Direktörü Nadide Yalçın, “Kamuda, tüm süreçlerde, her zaman vatandaşlara daha mükemmel hizmet verilmesi amacından yola çıkarak; BT süreç yönetiminin sürekli iyileştirilerek, mükemmelliğe giden bir döngü içinde bir yolculuk olarak gördüğümüzde, ülkemizin gelişiminde BT projeleri daha fazla katma değer üretebilecektir. Kamudaki BT projeleri başarılı bir şekilde geliştikçe, bilgi tüm vatandaşlarımız için daha kolay ve daha güvenle ulaşılabilir hale gelecek ve hızla kabul görerek tüm ülke genelinde kullanımı artacak ve sonuçta Türkiye teknoloji ile kalkınacaktır” şeklinde konuştu.

Cemal_TuraKatma değer yaratan en önemli proje e-dönüşüm
Kamu alanında katma değer yaratan en önemli proje e-dönüşüm olduğunu ifade eden Tecpro Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü İbrahim İlhan, “Halen geliştirilmekte ve tüm kamusal alanda geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu tamamen kamu adına verimlilik, kamunun var olma nedeni olan vatandaşa hizmet için çok daha iyi noktalara getirilmelidir. Zamanında ve doğru bilgiye çok daha hızlı erişmek ve işlemlerin pratik bir şekilde yapılması için alt yapıdaki veri hızı eksiklerinin kısa sürede giderilmesi gerekmektedir” dedi.
İlhan ayrıca şu noktaların altını çizdi: “BT yönetimi süreçlerinin doğru planlanması aslında yapılacak yatırımın en önemli unsuru. Yapılması gereken işte yaratılacak fayda ve değere göre en verimli yatırımın yapılabilmesi için sağlı bir süreç planlaması yapılması gerekiyor. Burada iş ve fayda tanımı, buna uygun yazılım donanım ve alt yapının gerekiyorsa eğitim süreçlerinin çok detaylıca tanımlanması gerekmektedir.”

Serdar_YucelAnaliz etmek katma değer kazandıracak

Kamuda BT projelerinde; kamunun en önemli bariyeri ve kriteri olan maliyet faktörünü minimize eden beraberinde maksimum faydayı sağlayabilen teknolojileri kurum için analiz etmenin ve kazandırmanın katma değer yaratacağını söyleyen Bicom Türkiye Kanal Müdürü Serdar Yücel “Dünyada kamu kurumlarında son dönemde; merkezi yazılımlarla kontrol edilen ve belli seviyelerde yetkilendirilen maliyet kullanım parametre uygulamaları ve ihtiyaca çok kısa sürede müdahale imkanı veren istatistiki analiz yöntemleri çok tercih ediliyor” dedi.

Kamu Projeleri katma değer yaratmalı

Yeni yönelimler birlikte yönetmeyi olası kılacak yönetişim kavramını ve birlikte çalışabilirlik ilkelerini ortaya çıkardığını anımsatan BT Bilgi Teknolojileri Kıdemli Danışmanı Cemal Tura kurumsal yapılanmalarda bu kavramların algılanmasını ve etkinliğini artırıcı önlemler alınması gerektiğini belirtti. Tura, “Emek yoğun süreçlerin teknoloji ile gerçekleştirilmesi insan gücünün daha etkin ve daha verimli planlanmasını olası hale getirmektedir. İş süreçlerine zaman ve mekan bağımsız erişim olanakları hizmeti üreten ve tüketen açısından büyük kazanımlar sağlamaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı çok önemli boyutta kayıpların önlenmesi ve yeni kazanımların elde edilmesini olası kılacaktır” dedi.


Cem_Satanaİnternet kullanımı artıyor

Türkiye’de internet kullanım oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaştığını ve hane halkının internete erişim oranı inanılmaz hızla arttığını ifade eden Oracle Satış Direktörü Cem Şatana’ya göre, “Cep telefonu veya diğer mobil cihazlarla bu penetrasyon artarken, e-devlet hizmetlerinin vatandaş tarafından kullanım oranlarının artmasının arzu edildiği bildirilmektedir. Bugün okullardaki e-karne veya hastaneler için telefonla merkezi randevu sistemi projelerinin kullanım oranlarının ne kadar yüksek olduğunu görebilirsiniz, aynı şekilde cep telefonundan mahkeme başvuru dosyanızın takip edebiliyorsunuz ve faydalanma oranı çok yüksektir. İşte bunlar oturduğunuz yerden yapılabilen hizmetlerdir, erişmek için çok büyük çaba ve enerji harcamadığınız hizmetlerdir, süreçleri basitleştirmek, vatandaşı yormadan, hizmeti vatandaşın ayağına götürdüğümüz her proje katma değer yaratacaktır.”
ETİKETLER : Sayı:813

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics