Dosya 28 MART 2010 / 18:00

Veri merkezi hizmeti beklentileri çeşitleniyor

Sektör temsilcileri veri merkezleri hizmetleri konusunda Türkiye’de son yıllarda hem arz hem de talep konusunda önemli gelişmeler yaşandığı görüşünü taşıyor. Pazarda veri hizmet beklentilerinin çeşitlenmeye başladığını belirten sektör temsilcileri, standart sunucu ve disk alanı sağlama konusundaki taleplerin özellikle sanallaştırma ve bulut teknolojileri ile iyice yükseldiği görüşünde. ABH Profesyonel Hizmetler Müdürü Bektaş Özkan da veri merkezlerinde yoğunlukla sunucu barındırma ve uygulama barındırma hizmetlerinin talep edildiğini belirtiyor. Bazı büyük kuruluşların sadece kabin veya kafes için yer kiralayarak kendi sistemlerini veri merkezlerinde barındırmak istediğini dile getiren Özkan, son dönemde ise barındırma hizmetlerinin yanında katma değerli hizmetlerin talep edilmeye başlandığına dikkat çekiyor. Özellikle kompleks uygulamaların (Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamaları, İş Zekâsı Uygulamaları) yönetimi için yetişmiş uzman kaynağı bulmakta yaşanan sıkıntıların, bu tip katma değerli hizmetlere talebi artırdığını dile getiren Özkan, bu tarz hizmetlerin de önem kazandığını belirtti.
Kesintisiz akış sağlayan yeni nesil altyapılar isteniyor
Dora Telekom Genel Müdürü Timuçin Öğün’e göre de veri merkezlerindeki hizmetlerin talebi, gelişen yeni nesil teknolojilere paralel olarak gelişim gösteriyor. Yeni nesil teknolojiler ve talepler değerlendirildiğinde geleneksel çözümlerle gerçek anlamda beklenen hızlandırmanın sağlanamadığı ve maliyet olarak da belli bir noktadan sonra cazibenin yitirildiğinin görüldüğünü ifade eden Öğün, “Bu noktada ihtiyaç duyulan donanım veya yazılımların maliyetinin çoğu talep eden tarafa ek maliyetler getirdiği gibi yönetimi zorlaşan bir yapıyı paralelinde meydana getirir. Gelişen yeni nesil teknolojilere baktığımızda, kullanıldığı internet ortamında veri olarak metinsel içerikten çok medya tabanlı görsel içeriklerin aktarıldığı ve kullanıldığı görülür. Geleneksel altyapıların değişen içerik yapısını hızlı ve kesintisiz olarak gönderilmesini garanti edemeyecek düzeyde olduğu bilinmektedir. Yeni nesil veri merkezi altyapıları bu gibi verilerin hızlı, kesintisiz ve güvenli şekilde gönderilmesine olanak sağladığı gibi paralelinde       iş sürekliliği yönetimi sağlar” dedi.

Veri merkezi hizmeti2“Veri merkezi hizmetlerinde yeni hizmet alanları oluşuyor.”

KoçSistem Veri Merkezi Çözüm ve Hizmetleri Direktörü Gökalp Bahçeli, Türkiye’de paylaşımlı veri merkezleri hizmetleri alanında son yıllarda arz  ve talep ekseninde önemli gelişmeler yaşandığı görüşünü taşıyanlardan biri. Pazarda veri hizmet beklentilerinin çeşitlenmeye başladığına dikkat çeken  Bahçeli, “Pazarda standart sunucu ve disk alanı sağlama konusundaki talep özellikle sanallaştırma ve bulut teknolojileri ile iyice yükselmiştir. Bu da standardize hizmetler veya “off-the shelf hizmetler” diyebileceğimiz bir alanı ortaya çıkarmıştır. Bu hizmetlerin arzında en büyük sağlayıcılar ise, telekom şirketlerinin kardeş şirketleri olacaktır. Bazı büyük grupların BT şirketleri de bu alanda bir oyuncu olma çabası içerisindedirler. Bir diğer gelişen segmentin ise yüksek oranda uyarlanabilir hizmetler segmenti olduğunu söyleyebiliriz. Bu segmentte pazarda nispeten daha az oyuncu bulunmakta ve KoçSistem bu segmentte yer almaktadır. Bu segmentin diğer oyuncuları ise IBM ve SIS’tır. Burada sağlanan hizmetlerin, kurumların ihtiyaçlarına göre özel olarak şekillendirilen, çok değişik SLA (Hizmet seviyesi anlaşması) yapılarında oluşturulabilen hizmetler olduğunu söyleyebiliriz. Her bir müşteri için yapılan her bir anlaşmanın farklılık içerdiği bu yapıda pek çok farklı teknoloji ve uygulama için gereken yetkinliklerin sağlanabilmesi ise, hizmet sağlayıcıları farklılaştıran unsur olmaktadır. Burada veri merkezi hizmetleri belli bir uygulamanın mesela bir SAP sisteminin yönetimini sağlamak gibi bir tek hizmet üstüne de odaklanabilmekte veya çok kapsamlı bir dışkaynak projesinin bir parçası da olabilmektedir. KoçSistem, SAP başta olmak üzere birçok uygulamanın yönetimini, neredeyse tüm veritabanlarının yönetimini sağlamaktadır. Müşterinin isteklerine bağlı olarak uzaktan yönetim hizmetlerinin yanında tüm donanım ve yazılım altyapısının sağlanması ile SaaS (Software as a Service) tipi hizmetler de sağlanabilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Veri merkezi hizmeti3Çevreci yaklaşım ve bu konudaki talepler öncelikli

Teknotel Telekom Genel Müdürü Alper Selçuk’a göre de geçmiş dönemlerde 7/24 çalışan, güçlü bir altyapıya sahip ve kaliteli veri merkezi oluşturmak şirketler için büyük maliyetler iken yeni nesil veri merkezi kavramıyla maliyetler neredeyse yarı yarıya azalmış durumda. Bu nedenle çevreci yapılar oluşturmanın kurumların gündeminden düşmediğini belirten Selçuk, “Çevreci yaklaşım ile kurumlar verimlilik ve sürdürebilirlik kazanmayı hedefliyorlar. Şu anki yeni nesil veri merkezlerinde soğutma ve yüksek kapasite servis sağlamak için harcanan gücün neredeyse yarısı kullanılmakta; bu hem veri merkezlerini büyütmek için çeşitli enerji kısıtlamalarına gidilmesini ortadan kaldırıyor hem de çevreci teknolojinin yaygınlaşmasını sağlıyor.Yeni nesil veri merkezlerinde şu anki en büyük eğilim sanallaştırma yöntemi ile birçok sunucunun tek bir sunucuda toplanarak enerji maliyeti ve ortam hacminin küçültülmesi olan sanallaştırma uygulamalarıdır. İlaveten sanallaştırmanın veri merkezi uygulamalarına diğer bir artısı da yedekleme ve geri yükleme işlemlerinin daha kolay yapılabilmesi” diye konuştu.
ETİKETLER : Sayı:764

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics