Dosya 09 NİSAN 2012 / 11:49

Veri merkezi yönetiminde standardizasyon şart

Telehouse İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Duru Komaz, veri merkezi yönetiminde profesyonel bir bakış açısıyla tüm bileşenlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği görüşünde. Komaz, şöyle konuştu: “Sistemlerinizin rutin bakımı, prosedürlerinizin net olması ve titizlikle uygulanması, problem eskalasyon sisteminizin doğru kurgulanmış olması, servis seviyesi taahhütlerinizi yakından takip etmeniz gibi birçok önemli nokta var ki, birinin ihmali bile vaat ettiğiniz güvenlik, kesintisizlik ve performansı sağlayamamanıza yol açabilir. Veri merkezi yönetiminde önemli noktalardan belki en temeli ise sistemlerin, ürünlerin kaliteli ve doğru seçilmiş olması. Bu kesinlikle işletme kolaylığı ve performansı sağlıyor. Veri merkezleri standart oluşturup sertifikasyon süreçlerine hazırlanırken, danışmanlık alıyor olsalar da olmasalar da risk analizlerini doğru yapmalılar. En temel gereksinim bu. Risk analizlerini doğru yapıp, sistemlerini doğru oluşturdukları ve yaşayan, kendini yenileyen bir yapı kurdukları durumda, veri merkezini verimli bir şekilde yönetmeleri de mümkün olacak.”
Birçok müşteriye hizmet verilen veri merkezlerinde hizmetlerin belli prosedürlerle müşterilere sunulması gerektiğini belirten Oytek Bilişim Hizmetleri Sistem Yönetim Müdürü Kudret Gülcan, “Altyapılarda yapılan her türlü işlem izlenebilmeli ve kayıt altına alınabilmelidir. Bu şekilde olası problemler incelenip tekrar etmemesi için çözümler oluşturulabilir. Birçok şirket için geçiş sürecinde en zorlu konu çalışanların iş yapış tarzlarının bu prosedürlere adaptasyonudur. Yapılacak kontrollerle bu süreç hızlandırılabilir. Standartların kontrolü için sertifikasyonlar önemli rol oynamaktadır. Yapılan işlemlerin prosedürlere uygun yapılıp yapılmadığı iç ve dış denetimlerle sağlanabilir” şeklinde konuştu.

Sanallaştırma teknolojilerinin sunucu sanallaştırması ötesinde ağ ve depolama sistemleri sanallaştırmasına da uzanmaya başladığı günümüzde veri merkezi altyapıları gittikçe karmaşıklaşıyor. Ayrıca bulut bilişim sistemleri de müşteri tarafından kaynak tahsisi, performans ve kapasite kullanımının otomatik optimizasyonu, altyapı değişimlerinin kontrollü olarak takip edilebilmesi gibi ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. EMC Kıdemli Teknoloji Danışmanı Cenk Ersoy, bu sebeple veri tabanı bütününde tedarikçi bağımsız olarak çalışabilen hata bildirimi, kapasite raporlama ve performans raporlama yazılımlarına ihtiyacın artacağı görüşünde. Bu da özellikle insan hatalarını minimize etmek için iş süreçlerini otomatize edecek BT orkestrasyon yazılımlarını öne çıkaracak. Artık veri merkezinin elektrik, ısı gibi fiziksel yapısını göze alan “Uptime Institute” benzeri sertifikasyonlar yerine BT yapısını fiziksel altyapıdan uygulamaya kadar bütünleşik olarak göz önüne alacak sertifikasyonlara ihtiyaç olacak. Şirketler belirli sunucu, depolama sistemi, ağ ve sanallaştırma platformları seçerek standartlaşma yoluna giderlerse hem ekonomik hem de yönetimsel olarak kazanç sağlayacaklar. Tedarikçi şirketler de standartlaşma ve sertifikasyon alanlarında ilerleme kaydederek örneğin TSANet in “Datacenter community” çatısında birleşmeye başladılar. Veri merkezi için sertifikasyonun yanı sıra kişisel sertifikasyon anlamında da EMC müşterilerinde çok yakında yeni jenerasyon veri merkezlerinin önemini adresleyebilecek eleman ihtiyacı olacağını gözlemlediğinden “Veri Merkezi Mimarı” eğitim sertifika programını başlattı.
Mednautilus Veri Merkezi Servisleri Direktörü Borga Parlar, veri merkezi yönetiminde süreçler, otomasyon, ağ ve sunucu platformları izleme, konfigürasyon ve değişiklik planları oluşturma ve bunları izleme ve kapasite planlamanın önemli noktalar olduğu görüşünde. Parlar’a göre daha önemle üzerinde durulması gereken konu veri merkezlerinin giderek BT servis yönetim organizasyonları haline dönüşmesi. Parlar, şunları söylüyor: “Bu noktada veri merkezleri BT kaynaklarının organize edilebilmesine, değişiklik süreçlerinin kontrol altında tutularak izlenebilmesine ve bu süreçlerin servis seviye anlaşmalarına etkisinin ölçümlenmesine yönelik en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek için giderek artan bir şekilde ITIL çerçevesini benimsiyor. BT servis yönetimi gereksinimleri içeren küresel bir standart olan ISO 20000, ITIL çerçevesinde belirtilen en iyi uygulamaları kullanıyor. Dolayısıyla BT servis yönetimi süreçlerinde belirli bir standarda ulaşmak isteyen veri merkezlerinin öncelikle servis yönetimiyle ilgili operasyonel personel ve yöneticilerine ITIL konusunda eğitim ve sertifikası almaları ISO 20000 sertifika sürecinde kolaylık sağlayacak. BT Servis yönetimi yanında veri merkezi yönetiminde kuşkusuz en önemli diğer konu bilgi güvenliği. Veri merkezleri bu konuda standard olan ISO 27001 sertifika sürecinden geçmelidir. Önemli bir konu mevcut servislere yenilerinin eklenmesi ile bilgi güvenliği süreçlerinin de sürekli olarak güncellenmesi ve denetimlerin periyodik olarak yapılması.”
Dell Gelişen Avrupa Bölgesi Bulut Bilişim ve Yeni Nesil Veri Merkezleri Lideri Bora Taşer’e göre, yeni nesil veri merkezlerine geçişte dört kritik unsuru veri merkezi sahiplerinin dikkate alması gerekiyor. Bunlar konsolidasyon ve eğer mümkünse merkezileştirme, kaynak paylaşımlarının daha dinamik ve verimli yapılabilmesi için sanallaştırma, kullanıcı hatalarını minimize edebilmek ve operasyonel çevikliği artırabilmek için otomasyon ve son olarak kurumsal mimari yönetimi altında standardizasyon. Veri merkezlerinde standardizasyonu yakalamak kolay olmamakla beraber hangi seviyede hangi katmanların standardize edileceğine doğru karar vermek gerekir. Orta ve büyük çaptaki veri merkezlerinde altyapı standardizasyonunu sağlamak oldukça zor. Burada standardizasyondan kasıt, daha çok uygulama ve servis katmanında yapılacak standardizasyon çalışmaları. Verilen BT servislerinin standart hale getirilmesi ve özel servis ve uygulamanın minimuma indirilmesi, kurumlara ciddi zaman ve maliyet avantajı sağlamaktadır. Bunun temel nedeni de, özel servis ve uygulama taleplerinin azalması doğrultusunda özelleştirme eforunun minimize edilmesi veya ortadan kalkması. Veri merkezlerindeki standardizasyon çalışmaları, mutlak suretle Kurumsal Mimari Yönetimi çatısı altında kurumsal yönetim mekanizmasının alacağı ortak kararlarla desteklenmeli ve yönetilmelidir. Gerek sertifikasyon gerek kurum içerisinde yeni standartlara olan bağlılık ve sahiplik konularında ciddi sıkıntılar ortaya çıkacak.
“Günümüzde sanallaştırmanın ötesinde özel bulut denilen yapılar ön plana çıkmaya başladı. Yakın gelecekte genel bulut çözümlerinin veri merkezleri için kullanımı gündeme gelecek” diyen Microsoft Türkiye Sunucu ve Bulut Platformu Ürün Pazarlama Yöneticisi Kadir Şener, bunun gelişim gerçek ve sanal sistemlerin yönetimi konusunu giderek daha fazla gündeme getirmeye başladığı görüşünde. Şener, “Standardizasyonla kastımız sadece süreçler değil, aynı zamanda yazılım, donanım, ağ bileşenleri ve veri merkezi modellerini de kapsıyor. Standardizasyon ile çevresel ve maliyet farkları minimize edilirken esneklik artıyor, bu sayede esneklik elde ediliyor ve maliyetler azalıyor” dedi.
Fujitsu Türkiye Sunucu Teknoloji Satış Yöneticisi Emrah Büyüksomer, veri merkezi yönetiminde ise en önemli noktanın basit yönetim olduğunu düşünüyor. Veri merkezi yönetimi basitleştiği zaman kullanıcılar sistemleri rahatlıkla kullanabiliyor. Böylece teknolojiye kafa yormalarına gerek kalmadan kendi işlerine odaklanabiliyorlar. Standardizasyon ve sertifikasyon süreçleri de bunu mümkün kılan unsurlar arasında. Standart oluşturma ve sertifikasyon süreçlerine hazırlanırken veri merkezlerinin öncelikle ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirlemeleri gerekiyor. Veri merkezleriyle ilgili kavramlar genellikle verimlilik ve iş sürekliliği aşamaları açısından değerlendiriliyor. Uygulama ve yönetim kriterleri bu süreçler açısından önemli. Tasarım sertifikaları açısından ise veri merkezlerinin bu sertifikaları nereden aldığı ve sertifikasyonun hangi standartları kapsadığı da kritik. Bunların veri merkezi altyapı yönetimi yapısı içerisinde merkezi olarak kontrol edilebilmesi gerekiyor. Merkezlerin, güç kullanımı, donanım ve kullanım hareketlerini yerel veya uzaktan erişim yoluyla sürekli şekilde izlenebilmesi önem taşıyor. Burada kullanılan sistemler ve üçüncü parti DCIM sistemlerine bütünleştirilebilen veri merkezi yönetim yazılımları bu ihtiyaca cevap veriyor. Veri merkezi yöneticilerinin hızlı karar almalarına ve etkin analizler yapabilmelerine yönelik olarak da özel ara yüzlerin kullanılması ve raporlama öne çıkıyor.

Hüseyin Uluturk“Birden çok fiziksel yerden hizmet vermek önemli olacak”

Bimsa Çözüm Yöneticisi Hüseyin Ulutürk, veri merkezlerinde son dönemde iş sürekliliği, felaketten kurtarma, bulut bilişim, sanallaştırma, operasyonel esneklik, merkezi yönetim / raporlama, sistemlerin otomasyonu ve entegrasyonu, sistem ve makinelerin efektif çalıştırılmasını en önemli konular olarak özetledi. Ulutürk, “Özellikle yeşil BT kavramı hem çevresel bilinç hem de tasarruf açısından önem kazanmış durumda. Bu durum teknoloji sağlayıcı şirketleri yeni ürünler geliştirmeye ve bu ürünleri çeşitlendirmeye zorluyor. Bununla birlikte veri merkezleri için önümüzdeki yıllarda SAAS, CDN ve birden çok fiziksel yerden hizmet verebilmek en önemli konular olacaktır” dedi.

Evrim Tarmer“İkinci veri merkezi deprem haritasında daha az risk içeren konumda olmalı”

4S Bilgi Teknolojileri veri merkezi konusunda çalıştığı kurumlara danışmanlık hizmeti veriyor. Bu kapsamda veri merkezi tasarımı, veri merkezi bileşenlerinin konumlandırılması, veri merkezinin konumunun seçimi konuları var. 4S Anahtar Teknoloji Danışmanı Evrim Tarımer, şunları söyledi: “Yeni yapılandırılan veri merkezi, bir felaket durumunda çalışılması planlanan ikinci konum ise bu durumda ana veri merkezinin kapsadığı riskler, ikinci veri merkezi için minimuma indirgenmiş olmalı. Örneğin, birinci deprem bölgesinde yer alan bir veri merkeziniz var ve deprem sizin felaket tanımınıza giriyorsa, bu durumda seçeceğiniz ikinci veri merkezi deprem haritasında daha az risk içeren bir konum olmalı. Enerji verimliliği konusuna önem vermekte, teknolojik gelişmeleri takip etmekteyiz. Yapılan araştırmalar Türkiye’nin 2011-2012’de dünyada enerji talebi artan ülkeler arasında birinci sırada olduğunu gösteriyor. Sektörel büyümeler, kurumların bilgi işlem altyapısına yaptığı yatırımları büyütmesine bu da yeni enerji taleplerine yol açıyor.

Timucin Ogun“Pazarın ihtiyaçları belirlenerek bir standardizasyon oluşturmalı”

Dora Telekom Genel Müdürü Timuçin Öğün’e göre, sistemlerin yönetilebilmesi için kullanılan araçlar ve dolayısı ile iş sürekliliğinin raporlanabilmesi en önemli unsurlardan. Bu amaçla veri merkezlerinin belirli standardizasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçmesi çok önemli. Pazarın ihtiyaçlarını belirleyerek bir standardizasyon oluşturma, verimli bir sertifikasyon süreci geçirilmesini sağlıyor.
ETİKETLER : Sayı:866

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics