Dosya 08 AĞUSTOS 2010 / 18:00

Veri merkezleri için ilk adım doğru altyapı

İş sürekliliğinin can damarı olan ve ileri teknoloji uygulamaları ile çalışan veri merkezleri için altyapı çok önemli bir rol üstleniyor. Altyapı yetersizliğinden istenilen performansın alınamadığı bir veri merkezi, iş sürekliliğini de doğrudan tehdit ediyor. Büyüyebilirlik ve ölçeklenebilirliğin önem kazandığı veri merkezi altyapılarının mevcut gelişmelere hızla uyarlanabilecek esneklik ve bütünsellik doğrultusunda tasarlanmış ve her yönüyle düşünülmüş olması gerekiyor. Çünkü aynı zamanda veri merkezlerinde altyapı çok geniş bir alanı kapsıyor. Bu anlamda veri merkezi altyapısından bahsedildiğinde kablolamadan, veri merkezi odalarının mimarilerine, şirketlerin bilgi altyapılarını kontrol edecekleri depolama ve yönetim sistemlerinin, bilgiye ulaşmadaki ihtiyacı karşılayacak şekilde konumlandırılmasına, felaket kurtarma çözümlerinin planlanması ve yedek alma stratejilerinin belirlenmesine kadar uzanan bir dizi fonksiyon işin içine giriyor. Tek tek ele alınması gereken tüm bu alanlarda doğru çözümler oluşturulması için bu konuya özgü stratejiler geliştirilmesi gerektiği düşünülüyor. Cisco İş Geliştirme Yöneticisi Özay Uyanık’a göre de veri merkezi altyapısı, elektriksel, mimari, mekanik tasarım, altyapı güvenliği, sistemin bir bütün olarak monitör edilmesi de planlanması gereken bir konu. Bölünmüş ve uyumsuz bir altyapı ve ayrık veri merkezleri de, uygulamada standartsızlık oluşmasına yol açıyor. Yeni uygulama ve yeteneklerin eklenmesi zor, pahalı ve yavaş olduğunu belirten Uyanık, “Tüm dünyada veri merkezi teknolojileri altyapısı ve hizmetlerine ayrılan bütçenin yarısı yatırım giderlerine (ürünler), diğer yarısı ise işletme giderlerine harcanıyor. Sözkonusu giderlerin yüzde 70´i ise mevcut altyapının bakımında kullanılıyor. Hızlı iş mimarisi geçişleri, hizmet düzeylerini belirten, daha hızlı olan ve BT altyapısında giderek büyüyen yatırımları yöneten yaşamsal uygulamalar ile iş sürekliliğini garantilemek için gerekli” diye konuşuyor.

Veri merkezlerinde altyapı, sorunsuz, genişletilebilir ve modern olmalı Estap İş Geliştirme Müdürü Serdar Goralı’ya göre veri merkezleri aslında her kurumun pazarda rekabetçi bir şekilde var olmasını sağlayan bir bilgisayar ve iletişim ağı. Veri merkezleri bu fonksiyonu ile hayati önem taşıdığından merkezlerdeki altyapı da çok önemli. Veri merkezinin görevini yerine getiremediği her anın kurum için doğrudan para ve prestij kaybı anlamına geldiğini vurgulayan Goralı, “Veri merkezlerindeki altyapı sorunsuz, genişletilebilir ve modern olmalı. Günümüzde yukarıda bahsedilen kriterler gözönünde tutulmadan tesis edilmiş, sağlıksız genişlemiş birçok küçük-büyük ölçekte veri merkezi bulunmaktadır. En çok karşılaşılan problemler ise önem sırasına göre belirtmek gerekirse; iklimlendirme (soğutma), enerji temini ve mekan-veri merkezi sahası konularıdır. İklimlendirme ve enerji bir veri merkezinin maddi yatırım olarak yüzde 70-75’ ini kapsayabilmektedir. Bu bakımdan öncelikle bu konularda birçok yeni uygulama ve teknoloji sunulmaktadır. Diğer gelişen önemli konu ise merkezi yönetim çözümleri” şeklinde konuştu.

Selcuk_BasdemirVeri merkezlerinde altyapı anlayışı stratejiye dönüşmeli
EMC Türkiye Teknoloji Danışmanı Selçuk Başdemir’e göre kablolamadan, veri merkezi odalarının mimarileri ve şirketlerin bilgi altyapılarını kontrol edecekleri depolama ve yönetim sistemlerinin bilgiye ulaşmadaki ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde konumlandırılmasına felaket kurtarma çözümlerinin planlanması ve yedek alma stratejilerinin belirlenmesine uzanan altyapı çözümlerinin adım adım izlenmesi gerekiyor. Bu kavramların bir sonrakinin varlığını zorunlu hale getirecek şekilde varlıklarını sürdürmeleri gereğine dikkat çeken Başdemir, bu anlamda adımların birer anlayış olmasının ötesinde bir stratejiye dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Başdemir’e göre altyapı oluşumunda ilk önce aşılması gereken problem bu.
Altyapının artık işletmelerin karakterini, stratejilerini ve hatta varlıklarını sürdürmeleri için gerekli şartlar listesinin en üstünde yer aldığını belirten Başdemir. şöyle konuştu: “Bu açıdan bakıldığında da eğer bir işletme altyapı stratejilerini yakalayamıyor ise, artık işletmelerin varlıkları tehlikeye düşmektedir. Bu stratejileri yakalamanın şartı da adım adım ilerlemek gereksinimidir. İlk önce ihtiyaçlar belirlenmeli, sonra ihtiyaçların ne gibi bir yönetim stratejisi ile yönetilmesi gerektiği planlanmalı, uygulama ve kullanılacak teknolojilerin konumlandırmaları yapılmalı ve en önemlisi de tüm bu parçaların işletmelere neler getireceği çok iyi hesaplanmalıdır. Çok kez daha ilk adımda, ihtiyaçların ne olduğu aşamasında bile belirgin aksaklıklar yüzüden, işletmeler hiçbir zaman istedikleri seviyeye gelemiyor ve plansızlık yüzünden de her sene BT harcamalarını bir şeyleri düzeltmek için yapıyorlar. Oysa başta yapılan planlama her aşamada bir adım daha ilerlemenizi sağlayacak şekilde olmalıdır.
Fakat artık teknoloji ihtiyaçları çok daha iyi adreslenmektedir. Buna bağlı olarak örneğin sanallaştırma, akıllı veri depolama teknolojileri ve yoğun kabinet sistemleri (dense rack) gibi çözümler, daha esnek, enerji tüketimi daha az ve yönetimi maliyetleri ve yönetim için harcanan zamanları minimuma düşürecek şekilde konumlandırılabilmektedir. Bu tip çözümlerle işletmeler hem yapılan harcamaları kısarak ve mevcut personeli daha verimli kullanarak, hem geleceğe doğru bir adım atmış olurlar hemde varlıklarını daha büyük oranda garantiye almış olurlar.”

Halit_ZaimEndüstri standartlarına uygun tasarlanmış altyapı ve uyumlu çalışmaya öncelik verilmeli
Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Halit Zaim’e göre de veri merkezlerinin yönetmek zorunda olduğu tüm donanım, yazılım ve iş uygulamaları zenginliği aynı zamanda farklı standartlar, çeşitli donanım gereksinimler vb nedenlerle büyük bir karmaşayı da beraberinde getiriyor. Endüstri standartlarına uygun tasarlanmış altyapının uyumlu çalışması, yönetimi ve geliştirilmesinin, veri merkezlerinin en önemli önceliklerinden birisi olduğunu belirten Zaim, “Ekonomik şartlara bağlı olarak işlerin bazen büyüme, bazen de daralma dönemine girmesi, mevcut teknoloji yatırımlarının son derece dikkatli planlanmasını zorunlu kılar. Çünkü son noktada bilişim yatırımları, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için yapılmaktadır. Bu nedenle geleceğin veri merkezlerinin, dinamik, ölçeklenebilir ve modüler bir kavram içinde tasarlanması kaçınılmaz” diye konuştu. Günümüzde veri merkezleri altyapılarını oluştururken dikkat edilmesi gereken bir diğer hususun da işletme içinde gerek operasyonel, gerekse finansal boyutları itibarıyla ciddi maliyet kalemi oluşturan bazı rutin ihtiyaçların dışarıya kaydırılması gereği olduğuna da değinen Zaim, şöyle konuştu: “Bulut bilişim platformlarının ortaya çıkışını hızlandıran bu yaklaşım, BT altyapılarının böyle bir bütünleştirmeye hazır olmasını zorunlu hale getiriyor. Bu yönetilen altyapı ve altyapı servisi gibi yeni dışkaynaklı hizmet modelleri akımını yaratıyor. Tüm bu hizmet modelleri de kurumları adım adım geleceğin bulut bilişim platformlarına yakınlaştırıyor.”
ETİKETLER : Sayı:783

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics