Dosya 09 NİSAN 2012 / 11:28

Veri merkezleri oluşan yeni ihtiyaçlar paralelinde gelişiyor

Veri merkezleri günümüzde BT dünyasını temelden etkileyen ana unsurlara paralel olarak değişim gösteriyor. Bilişim sistemleri, yeni teknolojilerin gündeme gelmesiyle verimliliği ön planda tutarak daha küçük hacimlerde daha performanslı çıktı almak üzerine yoğunlaşmaya başladı. Dora Telekom Genel Müdürü Timuçin Öğün, bilişim sistemlerini barındıran veri merkezlerinin de bu eğilim doğrultusunda verimliliği arttıracak yönde şekillendiğini, veri merkezlerinin de işletme giderlerini oluşturan kalemlerde verimliliği arttırarak maliyeti azaltıcı önlemler aldığını ifade etti.
Enerji kullanımı ve verimlilik tüm sektörlerin yoğun olarak çalıştıkları konular. Oytek Bilişim Hizmetleri Sistem Yönetim Müdürü Kudret Gülcan, veri merkezi yöneticilerinin de altyapılarını maliyetleri düşürmek, daha az kaynakla daha kaliteli hizmet verebilecek yapılara dönüştürmek için çalıştıklarını, çevreye duyarlı , daha az enerji kullanan, karbon salınımı daha düşük olan donanımların tercih edildiğini ifade etti. Gülcan, şöyle konuştu: “Üreticiler bu talepleri göz önüne alarak yeni ürünler geliştiriyorlar. Veri merkezi tasarımları soğutma ihtiyacı göz önüne alınarak yapılıyor ve iklimleme cihazları buna göre seçiliyor. Sunucu ve disk altyapılarındaki konsolidasyon çalışmalarıyla daha az donanımla kurulabilen yapılar kullanılıyor. Enerji ve donanım altyapılarını takip eden, proaktif hizmetler sağlayabilen, gerektiği zaman aksiyon alan akıllı yönetim yazılımları konusunda birçok şirket yatırım yapıyor.”
Bimsa Çözüm Yöneticisi Hüseyin Ulutürk’a göre, veri merkezleri sektörü önümüzdeki yıllarda da sıkça adını duyacağımız ve gittikçe yaygınlaşacak olan bir sektör. Ülkemizde ise daha yolun başındayız. Ulutürk, şöyle konuşuyor: “Türkiye’de genel olarak her kurum ve kuruluş kendi imkanlarıyla kendi sistemlerini, verilerini ve uygulamalarını kendi sistem odalarında barındırıyor. Ancak bu durumda her şirket kendi ölçeğinde çözümler/teknolojiler kullanabiliyor. Veri merkezleri bu çözümleri ve teknolojileri hizmet olarak kurum veya kuruluşlara 7 gün 24 saat boyunca sağlayabilecek. Sistem, servis ya da uygulama bazında erişim anlaşmalarıyla şirketlerin kendi sistemlerini, verilerini, uygulamalarını barındıracak, kiralayabilecek. İşletmeler bu işleri hizmet olarak alacak, kendi bünyelerinde çözüm geliştirmek zorunda kalmayacak.”

Microsoft Türkiye Sunucu ve Bulut Platformu Ürün Pazarlama Yöneticisi Kadir Şener, son dönemde sanallaştırma, konsolidasyon ve çevreci bilişime odaklanan veri merkezlerinde gözlenen en büyük dönüşümün bulut teknolojilerinin gelişimiyle yaşandığı görüşünde. Çünkü bulut teknolojileri, mevcut veri merkezi kaynaklarının birleştirilmesi, sanallaştırılması ve otomatize edilmesini içeriyor. Kaynak kullanımını efektif hale getiren bulut teknolojisi, veri merkezi giderlerini azaltması, bütün kaynakların bir havuzdan ihtiyacı olduğu kadar kullanılmasını sağlaması ve bütün kaynakların tek bir yönetim sistemi ve işletim sistemiyle yönetilebilecek esnekliğe kavuşturması açısından kurumlara büyük faydalar sağlıyor. Veri merkezlerinin artan yetkinlikleri, hizmet alan kurumların bulut bilişime geçişlerini hızlandırarak, veri merkezi platformlarının daha hızlı ve düşük maliyetli servisler sunmasını sağlıyor. Bu sayede gelişmiş teknolojik yapı ile tanışan farklı ölçeklerdeki işletmeler de gelişmiş bir BT altyapısına sahip olabiliyor. Öte yandan günümüzde bir yandan veri merkezleri teknolojileri hızla gelişirken, bir yandan da bu konuda yatırım yapamayan ve / veya iş ihtiyacı kadar hizmet almak isteyen kurumlar için yenilikçi bulut iş modelleri de ön plana çıkıyor.
Fujitsu Türkiye Sunucu Teknoloji Satış Yöneticisi Emrah Büyüksomer, araştırmalara göre birçok şirketin BT departmanlarının, operasyonel maliyetlerini düşürmek ve riskleri azaltmak amacıyla kısa ve orta vadede veri merkezi platformlarına geçmeyi planladığını vurguladı. Ayrıca Büyüksomer’e göre şirketlerin teknoloji organizasyonlarında konsolidasyona, iş sürekliliği ve sanallaştırmaya yönelmeleri de yeni nesil veri merkezlerinin önemini artırıyor. Altyapıları ve sundukları hizmetlerle yeni nesil veri merkezleri son kullanıcılara 7-24 BT hizmetleri sağlayabiliyor. Yeni nesil veri merkezlerinin sağladığı hizmetlerini yüksek çalışabilirlik oranı üzerinden sunmaları bekleniyor.
Yeni nesil veri merkezlerindeki bir diğer önemli özellik de çevreci veri merkezi yaklaşımının benimsenmesi ve bu doğrultuda sistemlerin karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar. Büyüksomer, bundan sonra gelişmelerin bulut bilişime geçiş yönünde yaşanacağını öngörüyor. Bunun en önemli nedeni ise bulut platformlarının iş dünyasının talep ettiği performans, hız, ölçeklenebilirlik, kolay yönetim ve paylaşım ile yüksek güvenliği bir arada sunması.
Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Ercan Aydın’a göre ise, internet bağlantı hızlarındaki artış ve bulut bilişim veri merkezlerinin önemini artırıyor. Dünya genelinde gerek kurumsal, gerek bireysel bilgi teknolojileri bulut bilişime hızlı bir geçiş sürecinde. Yeni nesil veri merkezleri ise bu talebi karşılamak için sürekli bir gelişim gösteriyor.

Borga Parlar“Günümüzün iş ihtiyaçları mevcut merkezlerin sınırlarını zorluyor”

Mednautilus Veri Merkezi Servisleri Direktörü Borga Parlar, günümüzde iş gereksinimlerinin daha fazla depolama kapasitesi, yüksek yoğunluklu bilgi işlem, enerji verimliği, çevresel faktörler,  BT verimliliği ve konsolidasyon, güvenlik gibi unsurları ön plana çıkararak mevcut veri merkezlerinin sınırlarını zorladığı görüşünde. Bu sınırlar aynı zamanda 7/24 erişilebilirlik, verinin sürekli yedeklenmesi, yeni servislerin müşterinin anlık talebine bağlı olarak hızla devreye alınabilmesi ve bunun yanında düşük maliyet baskısı ile baş etmek zorunda kalan hizmet sağlayıcılar için yeni zorlukları da beraberinde getiriyor. Klasik veri merkezi yapısı içinde günümüz iş dünyasının gerektirdiği istendiği anda servisleri hızla devreye alma ve kısa dönem sözleşme taleplerini karşılamak gibi esneklikleri sağlamak mümkün olmayacak. Günümüzde veri merkezlerinde her zamankinden daha dinamik, daha gelişmiş BT ve tesis yönetim yetkinliklerinin yeni araç ve BT servis yönetimi konusunda yetişmiş insan kaynağıyla birlikte kullanımı gerekiyor. Veri merkezlerinin en önemli unsurlarından biri de kuşkusuz bağlantı hizmetleri. Hem yerel ve hem de uluslarararası bağlantı seçeneklerini tek elden, esnek ve yüksek erişilebilirlik ile verebilme yeteneğine sahip veri merkezleri yakın gelecekte daha öne çıkacak. Bu noktada telekom operatörleri daha avantajlı durumda olacak. Uygun altyapı, BT yönetim yetkinlikleri, bağlantı hizmetlerinin tek elden verilebilmesi konusunda yatırım yaparak altyapıyı Bulut bilişim hizmeti olarak sunabilen firmalar yeni nesil veri merkezlerinin karakterini ortaya koyacak.

Cenk Ersoy“Son 3 yılda sanallaştırmayla birlikte değişim sürecine girildi”

EMC Kıdemli Teknoloji Danışmanı Cenk Ersoy, veri merkezlerinin özellikle son 3 yılda sanallaştırmayla birlikte ciddi bir değişim süreci içine girdiği görüşünde. BT yöneticilerinin öncelikleri de sanallaştırma ve artan veri miktarının yönetilmesi olarak değişti. Her geçen gün daha fazla iş kritik uygulamalar sanal ortamlara taşınıyor. Bu da, uygulamaların değişen ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde adresleyen altyapı ihtiyaçlarını doğurdu. Ersoy’a göre, yeni nesil veri merkezlerinin temel bileşenlerinden bir tanesi, yaratılan sanal sunucuların performans ihtiyaçlarını karşılayacak güçlü çok çekirdekli işlemciler oldu. Blok tabanlı, dosya tabanlı, obje tabanlı farklı ihtiyaçları tek bir veri depolama ünitesiyle adresleyebilen “bütünleşik” çözümler de yeni nesil veri merkezlerinin temel bileşenleri. Böylece farklı ihtiyaçlar, tek bir ürünle cevaplanabiliyor ve artan veri miktarında yönetim kolaylığı elde ediliyor. Thin provisioning, sıkıştırma (compression), tekilleştirme (deduplication), otomatik katmanlandırma gibi özellikler, yeni veri merkezlerinde kullanılan diğer teknolojiler.

Bora Taser“Ar-Ge’ye ciddi yatırım var”

Dell Gelişen Avrupa Bölgesi Bulut Bilişim ve Yeni Nesil Veri Merkezleri Lideri Bora Taşer, veri merkezi sahibi şirketlerin yüzde 75’ ten fazlasının, ortamlarını yönetmekte ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Taşer, “Bir araştırmaya göre hızla büyüyen BT organizasyonlarının yapılan yeni altyapı harcamaları, son 14 yılda fazla değişken olmayan stabil bir çizgi izlerken veri merkezlerine dahil edilen her yeni donanımın yıllık operasyonel maliyetleri, aynı donanımın satın alma bedelinin üç katına kadar çıkabiliyor. IDC’nin bir araştırmasına göre tüm dünyadaki veri merkezlerinin ortalama yaşı 9. Gartner’ a göre de 7 yaşından büyük tüm veri merkezleri zaman aşımına uğramış ve eski olarak kabul ediliyor. İşte tam bu noktada tedarikçiler ve şirketler yeni nesil veri merkezleri oluşturacak kavramlar ve teknolojiler geliştirmek üzere Ar-Ge faaliyetlerine ciddi yatırımlar yapıyorlar.”

Duru Komaz“Artık katma değerli çözümler de sağlıyorlar”

Telehouse Istanbul Genel Müdür Yardımcısı Duru Komaz’a göre, özellikle Türkiye’de ticari işletme olarak faaliyet gösteren veri merkezleri çok yakın bir geçmişe kadar internet servis sağlayıcıların servis yelpazelerinde bir hizmet durumundayken, artık başlı başına bir sektör haline geldi. Yine Türkiye’de birçok kurum ise kendi bünyelerinde kurdukları, veri merkezinin gerekliliklerini karşılamayan, yedeklilik, bağlantı ve işletme anlamında önemli eksikleri olan sistem odalarına veri merkezi diyorlardı. Komaz, “Günümüzde, iş süreçlerinin büyük kısmının tutulduğu sunuculara kesintisiz ve hızlı erişim şirketler için kritik önem taşıyor, veri merkezleri de bunu vaat ediyorlar. Daha doğrusu ciddi veri merkezleri bunu vaat etmeli. Gelişmeler tam da bu yönde yaşanıyor. Yani artık elektrik, iklimlendirme, güvenlik, ağ altyapılarıyla, profesyonel işletme standartlarıyla kesintisiz ortam sunan veri merkezleri oluşurken, bir adım daha ileri gidilip, veri merkezleri sunucu kiralama, sanallaştırma, remote hands, back-up gibi hizmetlerle katma değerli çözümler sağlıyorlar” dedi.
ETİKETLER : Sayı:866

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics