Dosya 15 TEMMUZ 2012 / 17:24

Veri merkezlerinin hayat kaynağı KGK’lar

Hem ülkemizin konumu hem de bilişimdeki gelişmeler nedeni ile veri merkezlerinin sayısı sürekli artıyor. Sektörün önde gelen yetkililerine göre bulut servisler için kurulan veri merkezleri, özellikle paralel çalışabilen büyük güçteki KGK pazarını büyüttü. Veri merkezleri gibi elektrik enerjisini 7/24 kullanan birimlerde kesintisiz güç kaynaklarının yeri hayati önem taşıyor. Çalışma esnasında yaşanacak kısa süreli bir kesinti; sistemlerin kapanmasına ve veri iletişiminin kesilmesine neden olacaktır. Bu durum, kullanıcılar ve kurumlar tarafından kalitesiz hizmet algısını oluşturacaktır. Başka bir bakış açısı getirecek olursak eğer, oluşabilecek anlık bir kesinti ya da şebeke enerjisinde oluşan dalgalanma geri dönüşü olmayan donanım hatalarına ve hayati önem taşıyan bilgilerin kaybolmasına neden olabilir. Daha kaliteli kesintisiz bir hizmet için, veri merkezi ve bulut bilişim hizmeti sunan kurumlar, kesintisiz güç kaynaklarını yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu tip birimlerde, ana kaynak olarak KGK ve yedek olarak ikinci bir KGK kullanılmaktadır. Veri merkezleri gibi kritik yerlerde, sisteminin güvenirliğini artırmak için de farklı çözümler geliştiriliyor.
Veri merkezleri gibi kaliteli ve kesintisiz enerji gereksinimi olan kurumların artması, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin de ürünlerini sürekli geliştirmelerini zorunlu kılıyor.
Uzmanların verdiği bilgilere göre, BT birimleri ile altyapı birimleri arasında sıkı bir işbirliği olmasına rağmen kopukluklar da olabiliyor. Yine uzmanların görüşlerine göre ortak bir çözüm, BT varlıklarını, veri merkezi altyapısını ve diğer altyapı birimlerinin varlıklarını, iş süreçleriyle aynı çizgide bütünsel bir perspektifte birleştirir.
Uygulamalar daha kritik olmaya başlarken altyapının hizmet düzeyi anlaşmaları dahilinde performans gösterdiğinden emin olmak giderek daha zorlayıcı bir hale geliyor. Güvence, görünürlük gerektiriyor ama geleneksel metodlar güç ve BT kaynakları arasında bir ilişki göstermiyor, özellikle de sanallaştırılmış ortamlarda.
Birleşik izleme çözümleri BT ve diğer altyapı birimlerine güç devrelerini BT kaynakları ile ilişkilendirerek ve iş servislerine bağlayarak, gerçek zamanlı güç durumu görünürlüğü imkanı verir. Böylesine birleşik bir perspektifte, BT ve diğer altyapı birimleri BT altyapısını tehdit eden anormal durumları ve hangi iş servislerinin risk altında olduğunu kolaylıkla görebilirler. Örnek olarak, kol devre izleme sistemi, bir devrenin aşırı yüklenmesine tehdit oluşturan ani bir gerilim artışını hissedebilir ve BT ve diğer altyapı birimlerine uyarı bildirimi göndererek iş yükünün diğer sistemler üzerinden ilerlemesini sağlayacak bir dinamik tekrar-konfigürasyonu tetikleyebilir. Stratejik planlama, iş servisinin asıl güç tüketimi baz alınarak ya da güç sistemi sorunları sonucu ortaya çıkacak risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak yapılabilir. Birleşik perspektif size mevcut güç kullanımını ve optimal yapılandırma maliyetini karşılaştırma imkanı verirken, güçlü “eğer” analiziyle, veri merkezi ortamının değişiminin potansiyel etkilerini anlamanıza yardımcı olur.
Birleştirilmiş bir çözüm, BT ve diğer altyapı birimlerinin alanları dahilinde enerji verimliliği, masraf tasarrufu ve arıza süresi önleme fırsatlarını belirleyerek sistem geneline dair bilgiyi detaylı bir şekilde bir araya getirir, analiz eder ve sunar. Ortak görüş ve çalışma alanlarının donanım ve iş servisine bağlı güç ve termal verilerini görüntüleme olanağı sağlar. Güç sistemleri yönetimini kompleks olmaktan çıkarıp, enerji tüketim ve kullanımını parça, servis ve veri merkezi kademelerinde temiz bir resim halinde sunar.

Evrim_DuzalanBirçok kuruluşun gündeminde enerji yönetiminin planları var

Eaton Kanal Müdürü Evrim Düzalan’ın verdiği bilgilere göre birçok kuruluş artan maliyetler ve karbon emisyonlarıyla mücadele etmenin ve enerji tüketimini azaltmanın yollarını arıyorlar. Veri merkezleri, güç ihtiyaçları yüzünden doğal olarak bu çabanın tam ortasında yer alıyorlar. Ancak kuruluşlar, ortak fayda için nadiren işbirliği içinde olabilen, birbirine tamamen bağlı ve birbirinin eylemlerinden sorumlu BT ve diğer altyapı birimlerinin arasındaki kopukluk yüzünden engelleniyor. Ayrıca, resmin bütününe bakıldığında, her iki grup da enerji tüketimini ve sistem uygunluğunu tek başlarına optimize edemezler.
Veri merkezi gereğinden daha fazla enerji tüketebilir. Temel BT uygulamaları altyapı zayıflıkları yüzünden risk altında olabilirler. Yetersizlikler, zamanından önce ek güç ve soğutma altyapısı kurulumunu zorunlu hale getirebilir.
Eğer BT ve diğer altyapı birimleri bir arada çalışabilirlerse, kurumlar daha verimli ve etkin bir şekilde işleyebilir, iş hedeflerine daha rahat ulaşabilirler.

Cetin_UygunToplam sahip olma maliyetini pek çok kriter belirliyor

Veri merkezleri için enerji çok kritik bir önem taşıyor. Bu sebeple de veri merkezi hizmeti veren şirketlerin bu alanda yatırım yaparken çok ciddi analizler yaptığını kaydeden Anadolu Bilişim Hizmetleri Genel Müdürü Çetin Uygun, şunları kaydetti: “Toplam sahip olma maliyetini hesaplarken KGK’nın sadece ürün ve bakım bedelleri değil; aynı zamanda kullanılacağı süre zarfında sistemin güvenilirliği, kapasitesi, verimliliği, ölçeklenebilirliği ve operasyon kolaylığı da sorgulanıyor. Veri merkezi şirketleri daha çok yüksek kapasiteli sistemlere ihtiyaç duyduğu için KGK sektöründe üst katmanda yer alan ürünlerin satışlarını pozitif olarak etkilemektedir.”

Ar-Ge faaliyetlerine hız veriliyor

Tüm dünya olduğu gibi, Türkiye KGK pazarında da talep artmakta, özellikle 3 faz giriş 3 faz çıkışlı büyük güçlerin pazarı genişlemektedir. Hassas ve kritik yüklerin şebeke enerjisinin kesilmelerinden ve kısa süreli bozulmalarından zarar görmemesi için, bu tür yüklerin kesintisiz güç kaynakları ile beslenmesi gerekmektedir. Makelsan Satış ve Pazarlama Koordinatörü Hasan Soylu, sektörün gelişimi konusunda şu bilgileri verdi:
“Ülkemiz son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Buna bağlı olarak Türkiye’ de KGK sektörü her yıl yüzde 10-25 arasında büyümektedir. Bu tablo yabancı ve yerli KGK üreticileri için cazip bir pazar görünümündedir. Söz konusu ihtiyacın karşılanması amacıyla özellikle yerli KGK üreticileri Ar-Ge faaliyetlerine hız vermiştir.”
ETİKETLER : Sayı:880

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics