Dosya 27 KASIM 2011 / 18:33

Veriler birikiyor, yönetimi zorlaşıyor

Büyük veri artan verinin yönetiminde çözüm olabilir mi? Terremark Türkiye Satış Müdürü Hakan Kul’un değindiği, IDC’nin gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, 2020 yılında yıllık veri miktarı yüzde 44 artacak, üretilecek bu verilerin yaklaşık yüzde 90’ını yapılandırılmamış veri oluşturacak. Kul’a göre şirketlere maliyet avantajı, verimlilik ve çeviklik kazandıracak, mevcut BT ortamlarının karmaşıklığı azalacak, yapılandırılmamış verinin doğru şekilde analizi şirketlere önemli faydalar sağlayacak.
Büyük olan herşey sıkıntıyı ve stresi beraberinde getirdiğine değinen Webroot Security Teknoloji Danışmanı Sedat Çolak, bu nedenle bulut mimarisinin hem uzak uygulama çalıştırma hemde uzak noktada hizmet verme konularında çok büyük kolaylıklar sunduğunu aktardı.
Bulut bilişim ve büyük verinin BT sektöründeki en etkili ve çarpıcı yenilikler olduğuna değinen EMC Türkiye Kıdemli Teknik Danışman Cenk Ersoy, iki kavramın da şirketlerin en değerli varlıkları olan veriyi yönetme ve bu verilerden fayda sağlama konusunda önemli bir fırsat sunduğunu aktardı.
Ersoy, “Şirketler bulut bilişime geçiş süreçlerinde yol alırken işleriyle ilgili gerçek zamanlı, kritik önem taşıyan kararlar almak için büyük veri işlemlerinin sağladığı değerlerden yararlanabilecekler. Bu sayede mevcut BT ortamlarının karmaşıklığını azaltmanın yanında, sundukları hizmet düzeyini geliştirecek fırsatlara da sahip olacaklar” dedi.
Gerek veri büyüklüğü gerekse analiz kapasitesi olarak bakıldığında bulut bilişimin şirketlere çok daha uygun birim maliyetlerle sahip olma imkanı sağladığına değinen Netsis Başkan Yardımcısı Yalçın Tarkan, “Bulut bilişim gerektiğinde dinamik şekilde kapasitelerini büyütme imkanı da sunuyor. Büyük veri kavramının isterlerini sağlama anlamında da bulut bilişim geleneksel sistemlere göre bir adım önde yer alıyor” dedi.
Başta telekom, sağlık, otomotiv ve üretim sektöründeki şirketler olmak üzere, birçok organizasyon karşılaştığı “Büyük Veri” kavramı karşısında en yeni veri depolama teknolojilerini değerlendirmeye başladığını aktaran NetApp Türkiye Ülke Müdürü Behçet Yumrukçallı, “Bu alanda, veri artışına paralel olarak bulut teknolojilerinin uyumunun daha da hızlanacağını düşünüyoruz. Bilinçlenme arttıkça melez modellere ve özellikle de teknolojilerin hizmet olarak alınması gibi konulara daha fazla yönelim olacağını göreceğiz” ifadelerinde bulundu.

Onur ErtemBüyük veri nedir?

Büyük veri terimini açıklayan TurkNet Sistem Birim Müdürü Onur Ertem, “İlişkisel veritabanları ile yönetilemeyecek büyüklükte ve büyümeye devam eden, geleneksel dosya sistemleri (File System) limitlerini zorlayan, yoğun ve paralel eşzamanlı veri işleme süreçleri gerektiren verilerdir. Bu verilere örnek olarak günümüz rekabetçi piyasa koşullarında kurumların yönetmekte olduğu müşterilerin kişisel verileri, web ve internet erişim logları, tıbbi sayısal görüntüleme bilgileri gösterilebilir” dedi.
Bulut bilişimin çok noktadan kesintisiz erişim, büyük depolama kapasitesi ve yüksek işlem gücünün ihtiyaç anında esnek olarak atanmasıyla büyük verinin yönetilmesi, saklanması, bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması, veri madenciliği yapılarak analitik sonuçlar elde edilmesi için ideal teknoloji olduğuna değinen Ertem, “Özellikle son 3 sene içerisinde büyük verinin yönetilmesi ve işletilmesi ihtiyacı ile başlatılan Apache Hadoop projesi, NoSQL veritabanları ve bulut bilişim, teknolojik gelişim açısından birbirlerini tetiklemiştir” ifadelerini kullandı.

Kivanc UsluVeri madenciliği de öne çıkıyor

İnternetin hızlanması ve her yerden, her aygıttan kullanılmasının hem bulut bilişim hem de büyük veri kavramının gelişmesine etkisi olduğunu aktaran IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu, “Dünya giderek daha karmaşık bir hale geliyor, veriler yüksek hızla artıyor. Bu verileri değerlendirmek içinse analitik adını verdiğimiz OLAP ve Veri Madenciliği araçlarının kullanılması gerekiyor” dedi.
Analitik çözümler pazarlama yönetiminden finansa, üretimden tedarik zinciri uygulamalarına kadar çok çeşitli alanlarda yüksek katma değer sağladığını vurgulayan Uslu, “İnternet üzerinden doğrudan bir yazılım kullanabilmek ise kurumlara ve kullanıcılara sayısız avantajlar sağlıyor. Kullanıcılar için ise her yerden hızlı erişim ve bu erişimi sağlarken farklı araçları kullanabilmek avantaj sunuyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Necip OzyucelBulut bilişim verinin analizi için alternatifler sunuyor

Birçok farklı kaynaktan rastgele bir şekilde gelerek zaman içinde çok büyük miktarlarda biriken yapılandırılmamış verinin analizi için bulut bilişimin alternatifler sunduğuna değinen Microsoft Türkiye Sunucu ve Yazılım Araçları Ürün Grup Müdürü Necip Özyücel, “Farklı cihazların yarattığı veri, imgeler, günlük verisi, farklı amaç ve şekillerde yaratılan kayıtlar herhangi bir şekilde bir mantıksal yapıya göre ilişkilendirilmeden birikmektedir” dedi.
Bu tip verilerin maliyetleri kontrol amaçlı sadece arşivlenmekte, kısa süreli saklanmakta veya hiçbir şekilde saklanmadığına dikkat çeken Özyücel, “Bulut bilişimin getirdiği kullandıkça ödeme ve ihtiyaç anında çok büyük kaynaklara sahip olabilme gibi özellikler bu tip verinin düşük maliyetle depolanması ve işlenmesine imkân vermektedir. Bu şekilde birçok yeni iş bakışı elde etmek mümkün” dedi.

Yalim Eristiren“İnternet kullanıcı sayısı 2 milyardan 3 milyara çıkacak”

Özellikle internete ve birbirine bağlı cihaz ve internet kullanıcı sayısındaki inanılmaz artış “Big Data- Büyük Veri” kavramının çok daha ön plana çıkmasını sağladığını dile getiren Intel Türkiye İş Geliştirme Grup Müdürü Yalım Eriştiren, “2015 yılına geldiğimizde, birbirine ve/veya internete bağlı cihaz sayısının 15 milyar olacağını ve internet kullanıcı sayısının günümüzdeki 2 milyar kişiden 3 milyar kişiye ulaşacağını düşündüğümüzde, bulut üzerinden alacağımız her yeni servis beraberinde çok büyük bir miktarda veriyi de getirecek. Bu verilerin saklanması, analizi ve anlamlı veri oluşturulması çok daha önemli ve bir o kadar da zor hale gelecek. Bu kapsamda büyük ve performanslı sistemlere ihtiyaç artacak. Her kurumun bu tarz sistemleri bünyesinde barındırması daha da zor hale gelecek. Dolayısıyla, bulut servislerinde bu verilerin tutulması ve analizi, kurumlar açısından çeviklik, esneklik ve maliyet avantajları sağlayacak” diye sözlerini bitirdi.
ETİKETLER : Sayı:847

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics