Dosya 22 OCAK 2012 / 15:20

Yapılandırılmış verinin önemi

Büyük verinin yapılanmış veri haline geçtiğinde artık bilgiye dönüşmüş olduğuna dikkat çeken Glasshouse Türkiye Satış Yöneticisi İlter İnanç, “Bilgi ise her aşamada paraya, prestije veya güce dönüşebilir. Müşterilerimizin gözünde bizi diğer rakiplerimizden “Farklı” ve “Tek” konumuna getirecektir. Müşterilerimiz ile ilgili şahsi bilgilerin işlenmesi ile kişiye özel kampanyalar üretilip, satışlarımızı artırmak mümkün olabilir veya doğum gününü hatırlamak müşterilerimize verdiğimiz değerin ifadesi olabilir” dedi.
Yakın geçmişe kadar yapılandırılmış verinin analiz için daha uygun olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Intellica Çözüm Mimarı Yavuz Gökırmak, “Verinin düzgün bir yapıya sahip olması, veritabanlarında bu verinin işlenmesini ve depolanmasını kolaylaştırmaktaydı. Fakat internetin, mobil cihazların ve kredi kartlarının hayatlarımızın vazgeçilmezleri olmaya başlamasıyla yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri önemli bir sorun haline gelmiştir. Yapılandırılmış verinin yanında yapılandırılmamış verinin de analizinin bir değere dönüştüğünün görülmesiyle bu yönde çözümler üretilmeye başlanmıştır. Konuyla ilgili fikir vermesi açısından ufak bir örnek vermekte fayda görüyorum. Bugün orta ve büyük ölçekli birçok internet sitesi, müşterilerinin tıkladıkları sayfaları analiz ederek müşteri hareketleri hakkında çok değerli bilgilere ulaşıyorlar. Müşterilerin bakıp almadığı ürünler, sayfanın renginin ziyaret edilmesine etkisi ve ürün iptalleri gibi sayısız bilgi Hadoop çözümleriyle elde edilebiliyor” dedi.
Likya Teknoloji Yönetici Ortağı Hakan Sarıbıyık, büyük verinin sağlayacağı faydaların ülkemiz açısından önemli birkaçını şu şekilde sıraladı:
“Metinlerin özetlemesinin yapılması. Hukuki metinlerin özetlenmesi yolu ile adaletin hızlanmasının sağlanması, sosyal medya paylaşımı sitelerinde gerçekleştirilen yazılı paylaşımların şirket ve kurum bazında takip edilebilmesi gibi. Adres bilgilerinin yapılandırılması. Posta işlemlerinde adrese ulaşamama ile meydana gelen gereksiz masraflar ve ticari kayıplardan kaçınabilme, adres kalitesinin artırılması ile ülkemizde pek uygulanamayan hane halkı kampanyalarının mümkün hale getirilmesi. Veri bütünleştirmesinin sağlanması. Hali hazırda elimizde bulunan yapısal veri ile yapısal olmayan verinin bütünleştirilerek şirketlerin müşterileri ile ilgili çok daha uygun, yerini bulan ve daha önce yapılması mümkün olmayan satış ve bağlılık kampanyalarının yapılabilmesinin sağlanması.”
Büyük veride asıl amacın yapılandırılmamış verilerin dönüştürülmesi odağından ziyade hem yapılandırılmış verinin hem de yapılandırılmamış verinin beraberce analiz edilmesi ve veri madenciliği işlemlerine tabi tutularak kurum için anlamlı sonuçlar ve içgörü elde edilmesi olduğunu altını çizen Microsoft İş Platformu Ürün Yöneticisi Gökben Utkun, “Örneğin bu sayede kurumlar aşağıdaki sonuçlara ulaşabilirler: Kullanıcıların davranış ve tepkilerini çevirimiçi anlamak, eğilimler ve populer konuları sosyal medya analizleri ile anlayabilmek ve reklam kampanyalarını doğru hedeflemek ve optimize edilmek” şeklinde konuştu.

Zorluklara
dikkat
Büyük verinin zorluğunun yapılandırılmamış olması ve bu verinin bilinen teknikler ile işlenip analiz edilmesinin imkânsız olması olduğunu kaydeden Oracle Türkiye Satış Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Kadir Uyar, “Büyük veri kavramıyla mevcut sistemlerin değiştirilmesini değil, mevcut yüksek standartlar gerektiren finansal raporlama, satış yönetimi, üretim yönetimi gibi fonksiyonları yürüten iş zekâsı, veri ambarı ve veritabanı sistemlerinin tamamlanmasını anlıyoruz, büyük verilerin analizi ile iş yapma şeklinizi ve stratejinizi etkileyebilecek bilinmeyenlerin bulunması hedefleniyor. Büyük veri araçları kullanılarak yapılandırılmamış veriyi işleyip, yapılandırılmış veri şekline dönüştürerek İş zekâsı sistemlerine, veri ambarlarına ve veritabanlarına aktarmak mümkün. Bu sistemlere aktarılan veri bilinen araçlar ile analiz edilerek şirketlerin önemli kararlar almaya ve iş stratejilerini belirlemeye yardımcı olur” dedi.
Bu konuda, sektörel bazda bir ve birden çok toplantılarla bir beyin fırtınasına gerek olduğu inancında olduğunu belirten Oytek Teknolojik Hizmetler Veritabanı Hizmetleri Müdürü M. Cem Malkoç, “Büyük veri kavramının her alanda ne ifade ettiğinin altı çizilmeli ve bulgular bir araya getirilerek kavramın taslak çerçevesi oluşturulmalıdır. Şirketler ve kurumlara getireceği faydaların ve kolaylıkların ne olacağını söyleyebilmek için öncelikle yapılması gereken ilk buymuş gibi görünüyor. Yapılabilirlik ve uygulanabilirlik çalışmaları sonucu, şirket ve kurumlarda rafa kalkmış olan projelere yeni bir ufuk açabileceğini düşünüyorum. Sonrasında üzerine pozitif katkı koyarak kavramın kesin çerçevesi kendiliğinden oluşacaktır” dedi.
Symantec Güneydoğu Avrupa ve Türkiye Bölge Teknoloji Müdürü A. Burak Sadıç’a göre ise
büyük veri kavramını incelerken klasik veri işleme, inceleme ve paylaşım yaklaşımlarını unutmak ya da bu kavramlara çok daha esnek bakabilmekte fayda var. Gartner tarafından önümüzdeki beş yıl içinde toplam veri miktarının yüzde 800 artacağı ve bu verinin yüzde 80’inin yapılandırılmamış veri olacağı öngörülüyor. Bu bağlamda verinin olabildiğince yapılandırılmış şekle dönüştürülmesi gerektiği kadar yapılandırılmamış büyük verinin de nasıl kullanılabileceği ve yönetileceği de önemli olacak.

Mustafa Yazici“BT her zaman avantaj sağlıyor”

Veri yedekleme ve depolama alanında küreselleşen, rekabetin her geçen gün arttığı pazar ortamında bilişim teknolojilerinin şirketlere getirdiği faydaların oldukça fazla olduğunu belirten Cloudturk Genel Müdürü Mustafa Yazıcı, “Günümüzde büyük şirketler artık birçok hizmeti dışkaynak kullanımı ile tedarik ediyor. Bilgi teknolojileri çok karmaşık hale gelmiştir ve çok hızlı yenilenmektedir. Bütün bu karmaşık ortamın işletilmesi ve yönetilmesi, aynı zamanda bir de güncel tutulması şirketler için çoklukla zor ve maliyetli bir hal alıyor. Bu noktada ortak kullanılan kaynaklar üzerinden, ihtiyaca göre şekillenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılan sunucu platformları şirketlere büyük yararlar sağlamaktadır” dedi.

Yusuf AkardasVeriler yapılandırıldığında daha değerli

Büyük veri kavramı içinde yer alan yapılandırılmamış verinin yapılandırılmış veri haline getirilmesinin şirketler açısında çok büyük önem arz ettiğinin altını çizen Avnet Veri Depolama Teknik Danışmanı Yusuf Akardaş, “Yapılandırılmamış veri bir müşteri için ağır iş yükü, verimsizlik, yavaşlık ve risk içeren bir durumdur. Yapılandırılmamış verilerin işlenerek yapılandırılması için gerekli ve yeterli bir altyapıya sahip müşteriler verileri üzerinde çok daha hızlı hareket edebilmekte, istedikleri oranda verim elde edebilmekte ve bu durumu kendilerine bir avantaja çevirebilmektedir. Analitik uygulamalar, uygun altyapı ve donanımlara ihtiyaç duyulan bu işlemler profesyonel bir danışmanlık gerektirmektedir. Büyük veri  kavramını her gün biraz daha fazla konuşulmaya başlanmış ve gelecekte bir çok şirketin arayış içerisine gireceği bir konu olarak görmekteyim. Veri her gün büyümekte, yönetimi ve işlenmesi zorlaşmakta ve şirketler için ciddi iş yükleri getirmektedir. Özellikle veri depolama üreticileri bu alana ciddi anlamda eğilmekte ve bu yapılara özel profesyonel ürünler üretmektedir” dedi.

Kvanac UsluVERİ HACİMLERİ YÜZDE 650 ARTACAK

Sektördeki son raporların önümüzdeki beş yıl içerisinde şirketlerin veri hacimlerinin yüzde 650’nin üzerinde artacağı yönünde bilgiler içerdiğini belirten IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu, “Bu verilerin yüzde 80’inden fazlası ise yapısal olmayan veriler olacağı gibi, bu verilerin her yıl hacim olarak ikiye katlanması beklentisi de var. Bilgiler ve bilgi kaynakları hacim ve hız bakımından kontrol edilemez biçimde artmaya devam ediyor. Bu büyüme özellikle sosyal ağlardan ve mobil aygıtlardan gelen yeni formdaki verilerle daha da yükseklere taşınıyor. IBM’in yıllardır iş ve teknoloji dünyasında edindiği uzmanlığı ve kapsamlı yetenekleri şirketlere bu artan verilerden sadece anlam çıkarmalarına yardım etmekle kalmayıp, verileri anlayarak en kısa sürede gerekli yanıtları verebilmelerini de mümkün kılacak bir konumdadır” dedi.

HarunSahinArtı bir değer

Büyük verinin, veri üretim ve işleme katmanlarından sonra kurum için artı bir değer yaratması gerekliliğinin bu kavramın en önemli bileşeni olduğunun altını çizen Supercom Genel Müdürü Harun Şahin, şunları söyledi:
“Kurumların karar veriş süreçlerine anlık olarak etki etmesi, doğru kararların alınması için gerekli anlarda her verinin ulaşılabilir nitelikte olması bu kavramın temel taşını oluşturuyor. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi büyük verinin temel olgusu aslında yeni bir çözüm şekli olmayıp, adı ve kavramı değişse de geçmişten günümüze gelen etkili ve kaçınılmaz bir kavramdır. Bu altyapılar sayesinde, internet kullanımının patlaması ve sanal dünyada gerek kurumsal gerek bireysel olarak her noktada erişilebilir ve sosyal olabilmek, bu yaşayış biçimi ve üstlenilen roller aracılığı ile iş dünyasında kurumlar adına avantaja dönüşüyor.”

Mehmet DemircilerYeni müşterilere ulaşılabilecek

Geleneksel veri yapıları üzerinden yapılan analizlere, yapılandırılmamış verilerin de eklenmesi ile kurumlara daha önce sahip olmadıkları öngörü ve planlama olanağı sağlandığını ifade eden Teradata Türkiye Telekom Sektörü Çözüm Mimarı Mehmet Demirciler, “Yapılandırılmış geleneksel veri analizleri ile “müşteri ne almış?”, “ne zaman almış?”, “ne kadara almış?”, “ne sıklıkla alıyor?”, “başka ürünü alma eğilimi nedir?” sorularına cevap bulma yanında, “webi, mobil cihazları ya da diğer kanalları kullanarak ürünle ilgilenmiş mi?”, “satın alma kararını olumlu ya da olumsuz etkileyen şartlar nelerdir?”, “üründen sosyal medyada bahsetmiş mi?” sorularını da cevaplamaya yarayacak yapısal olmayan veriler kullanılarak, hem mevcut müşterilerinin elde tutulması hem de yeni potansiyel müşterilere ulaşılması sağlanabilir. Bu yeni analiz olanakları kurumları rakiplerine göre daha rekabetçi yapacaktır. Ayrıca, MapReduce gibi büyük veri konusu ile gelişen, yazılımsal olarak devrim sayılacak yeni metodlarla aynı donanımla daha fazla veri işleme olanağının sağlanması, önemli bir maliyet avantajı olarak ortaya çıkmaktadır” dedi.
ETİKETLER : Sayı:855

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics