Dosya 28 MAYIS 2011 / 01:46

Yeni iş ve yaşam biçimi akıllı iletişim teknolojileri ile şekilleniyor

Günümüzün en önemli olgularından biri de akıllı iletişim teknolojileri. Çünkü bu teknolojiler ve ortaya koydukları uygulamalar hayatın her alanına girerek yaşam ve iş yapma biçimlerimizi kolaylaştırarak değiştiriyor. Şirketler için ayrıntılı ve karmaşık süreçleri basitleştiriyor. Günlük hayatımızda hızlı veri akışıyla akıllı bina sistemlerine, acil durum otomasyonlarına, harita üzerinden araç filosu takibinden, uzaktan çalışma, uzaktan kontrol gibi pek çok uygulama gelişirken, tümleşik iletişimle de şirketler için iş süreçlerini iletişim ağıyla bütünleşik hale getiriyor. Genişbantı adresleyen akıllı iletişim teknolojileri, fiber optik veya bakır kablo şebekeler üzerinden xDSL (ADSL ve G.SHDSL) ve Metro Ethernet iletişim teknolojileri ve mobil şebekeler üzerinden ise EDGE, 3G, LTE ve WiMAX, teknolojilerinden oluşuyor. Avaya Türkiye Satış Müdürü Hakan Uzun’a göre de telekom dünyasında teknolojiler dalgalar halinde geliyor. 1993’te ağ dünyasının en popüler ve zor alanı yapısal kablolama sistemleri iken bunu WAN’de X.25’den Frame Relay, ATM, MPLS ve metro optik şebekelere, LAN’da ethernet hublardan, önce ATM ve sonra gigabit ethernet anahtarlara, telsiz şebekelerde ise DECT’den WLAN ve 3G şebekelere geçişin izlediğini belirten Uzun, hızın artması, IP üzerinden yakınsama (ses, veri ve videonun birleşmesi) ve servis kalitesini sağlamaya yönelik özelliklerin iletişimin değişmeyen gelişme noktaları olduğu görüşünü taşıyor. Uzun’a göre akıllı iletişim teknolojilerinin getirdiği en büyük önemli avantaj ise her herden ve her zaman esnek çalışabilme olanağı. Akıllı iletişim teknolojilerinin adreslediği en önemli noktalardan birinin de birleşik/tümleşik iletişim olduğunu vurgulayan Uzun, bu teknoloji ile gerçek zamanlı ses iletişimi ile veri işlemenin en yararlı yanlarını biraraya getirmenin mümkün olduğunu belirtti.

Çalışanların ihtiyaçları için akıllı iletişim olanakları önem kazanıyor
Toptel Genel Müdürü Fikret Aydoğan’a göre de tüm sektörlerde, rekabet koşullarında ve maliyetlerde gözlenen artışlara bağlı olarak iş alanında oyunun kuralları değişmeye başlamış durumda. Çalışanların rekabet ortamında müşterilerin  ihtiyaçlarını hızlı, eksiksiz bir biçimde ve asgari maliyetle karşılayabilmeleri için akıllı iletişimi adresleyen bazı gerekliliklere ihtiyaçları olduğuna işaret eden Aydoğan, bu noktaları da şöyle sıraladı:
“Bulundukları her ortamda, kullandıkları iletişim cihazları ne olursa olsun, en ekonomik şebeke üzerinden erişilebilir olmalı.Görüşürken, mevcut iletişim cihazları ile bağlı oldukları kurumun rehber, veritabanı, vs. gibi kaynaklarından bilgi alabilmeleri, erişmek istedikleri kişinin konumunu anlık olarak takip edebilmeleri mümkün olmalı. Kullandıkları cihaz ile bağlı olduğu şirket ses sunucusu üzerinden tek numara ile erişilmeli, bu şekilde profesyonel, teknolojiye yatırım yapan, kalıcı şirket görüntüsü çizilmeli. Tüm iletişimlerini şirket sunucusu üzerinden tesis etmeli, bu şekilde şirket içinde denetim mekanizmalarının işlemesi ve en ekonomik iletişim omurgalarının kullanılması sağlanmalı. Hava, sağlık vs nedenlerle işlerine gelemedikleri zaman maliye artışına sebep olmaktadırlar. Maliyet artışları, bu kişilerin bulundukları ortamda bile ofislerinde çalıştıkları kadar verimli olmaları ile engellenmeli. Akıllı iletişim teknolojilerini yardımıyla, iş profillerine göre kullandıkları tüm cihazlarda, yani mobil bir personel ise cep telefonunda, sabit bir ofis personeli ise bilgisayarında, uzakta çalışan sabit bir personel ise dizüstü bilgisarında veya herhangi bir bilgisayarda, kendilerine gelen e-posta, sesli posta, faks mesajlarına tek platform üzerinden erişebilmeli, iş arkadaşları ile “chat”, bire bir görüşme veya konferans görüşmesi, dosya paylaşımı yapabilmelidir. Mobil personelin sürüş anındaki güvenliği veya otelinde uçağa yetişmek üzere hazırlanan bir personelin zaman planlaması açısından e-posta mesajlarını dinlemesi ve “ses tanıma” teknolojilerini kullanarak hızlı cevaplar verebilmesi mümkün olmalı. Müşteri hizmetleri personeli, kendilerini arayan müşterileri hakkındaki azami bilginin depolandığı şirket veritabanlarındaki bilgiye otomatik olarak erişerek, müşterilerine minimum zamanda ve eksiksiz hizmet götürebilmeli. Ses sunucusu, sosyal medyaları takip ederek, kullanıcılarının proaktif davranabilmelerine destek olmalı. Açık platform mimarisi ile sosyal medyalar ile ses sunucusu bütünleştirilmeli, şirket çalışanlarına bu medyaları kullanan kişiler ile anlık mesajlaşma hizmetleri sunulabilmeli.”

Yunus_Celebilerİletişim kapasitesi ihtiyacı 20 kat arttı

İletişimde yüksek hız sağlayan akıllı iletişim teknolojileri sayesinde şirketlerin iş süreçlerini kısalttığını ve kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağladığını belirten TurkNet Fiber Hizmetler Ürün Müdürü Yunus Çelebiler’e göre bu teknolojiler sayesinde şirketler, hızlı bilgi paylaşımı ile daha hızlı kararlar alıp uygulayabiliyor. Dünyada ve Türkiye’de hem akıllı iletişim tekonojilerinin kullanıcı sayısının ve kullanıcı başına bant genişliğinin arttığını belirten Çelebiler, iletişim kapasitesi ihtiyacının da büyüdüğünü belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünyada kapasite ihtiyacı son beş yıldır yaklaşık 10 kat artmış, Türkiye’de ise telekom hizmetlerinin serbestleşmesi geciktiği için, aynı sürede iletişim kapasitesi ihtiyacımız tam 20 kat artmış. Bu artan kapasite ihtiyaçları da altyapı yatırımlarını gerektiriyor. Avrupa’da ve ABD’deki en önemli gelişme olan tümleşik iletişim. Türkiye’de düzenleyici kurum olan BTK’nın düzenlemelerinden kaynaklanan sebeplerle ancak mümkün olmaya başlıyor. Tümleşik hizmet olarak hem internet hem de telefon hizmetleri verebilme adına sabit telefon numara tahsisi ve sabit telefon numara taşıma süreçleri yeni yeni faal olmaya başlıyor. Toptan hat kiralama mevzuatı ise BTK’nın 2011 iş planında yer alıyor.”

Ahmet_UysalBilgi ve iletişim sistemleri tek altyapıda toplanıyor

İletişim teknolojileri, Ateksis Proje ve Satış Yöneticimiz Ahmet Uysal’a göre de bilginin işlenmesine ve iletilmesine yarayan tüm teknolojileri ve iletişim alanındaki teknolojileri kapsayan bir kavram. Bugün gelinen noktada ise iletişim sistemleri karmaşık birçok teknolojiyi barındırıyor ve kullanıcılara ise kullanımı kolay, geliştirilebilir ve yüksek yetenekte hizmetler sunuyor. Sunulan servislerin kapsamlı olması da altyapının iyileştirilmesini zorunlu kılarken bilgi ve iletişim sistemlerinin tek altyapı üzerinde çalışabilmesi en büyük hedef. Bu hedefin günümüzde hızla yaygınlaşan DSL, fiber optik, WiFi ve 3G gibi teknolojileri zorunlu olarak ortaya çıkardığını belirten Uysal, görüntülü haberleşme ve birçok akıllı iletişim sistemi ile erişebilecek servislerin donanım alanında yaşanan gelişmelerin sonucu ortaya çıktığı kanısında. Çok yakın geçmişte, farklı şehirlerde bulunan çalışanların toplantı için seyahat etmeleri, çağrı merkezi çalışanlarının aynı yerleşkede bulunması, çalışanların mesajlarına yalnızca ofislerinden ulaşabilmeleri, zaman ve para kaybına yol açan zorunluluklar olduğunu hatırlatan Uysal, akıllı iletişim teknolojileri ile
herkesin her yerden bütün servislere ulaşabildiğini belirterek şöyle konuştu: “Bu durum, verimliliği de beraberinde getirmektedir. Tabii bununla da sınırlı değil, şehirleri düşünürsek, akıllı trafik analizleri sayesinde şehir trafiğinin idaresi yapılabilir veya akıllı sistemlerin elektrik şebekesini idare ettiğini düşünün, muazzam elektrik tasarrufu sağlanabilir. Bunlar gibi örnekler çoğaltılabilir. Genişbant veri erişimi sayesinde, uzaktan çalışma, uzaktan kontrol veya başkalarının size ulaşması bulunduğunuz yerden bağımsız olabilmektedir.”
ETİKETLER : Sayı:823

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics