Dosya 12 MART 2018 / 17:47

Yeni teknolojiler dünyanın yönünü değiştirecek

MWC 2018’de bir röportaj yaptığımız VMware EMEA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jean-Pierre Brulard, hem 2018 yılı hedeflerini anlattı hem de IoT ve 5G başta olmak üzere teknolojik yeniliklerin BT dünyasını tepeden tırnağa nasıl değiştireceğine değindi:

Sanallaştırma ve bulut odaklı çalışmalarınız kapsamında, IoT, 5G, akıllı kentler ve enerji gibi yeni başlıklarda kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz?

Dağıtık bulut yapısını burada tanıtıyor, özel bulut ile sanallaştırmayı geliştiriyoruz. Geçen yıl bu yapıyı genişlettik ve genel bulut yapısına AWS ve farklı bulut şirketlerini de kattık. Türkiye’de de Turkcell gibi genel bulut ortaklarımız var. Şimdi ise dağıtık kodlu bulut (code distributed cloud) yapısını tanıtıyoruz. Amacımız; yazılımın sanallaştırmasında bir adım daha ileri gitmek, yazılım tanımlı yapıyı geliştirmek. Çünkü IoT dünyasında bağlantı esas olacak. Aynı API’yi ve aynı platformu kullanacaklar ki bağlantı gücü korunsun. Amacımız; 5G odaklı lansmanlarda hızı ve dengeyi sağlamak, nesneleri bağlama konusunda telekom sağlayıcılara yetkinlik vermek ve bunu tek bir mimari ile sağlamak. Özel ve genel bulutta bu felsefe ile ilerliyoruz.

4-5 yıl önce mobil çalışmaların öne çıkmaya başladığı dönemde mobilite dünyasına odaklandık. Tüm mobil cihazları birbirine bağlayan bir platform sunduk. Ama geldiğimiz noktada edge computing, ağ geçidi, IoT gibi yeni gerçekler var. Aynı mobilitede yaptığımız gibi, tüm IoT cihazları güvenlik, takip edilebilirlik ve kapsamlı veri analitiği için bir platformda buluşmalı. IoT ve 5G arasında her şey dağınık durumda. Bizim bir şekilde bunları buluşturma görevi görmemiz gerek. Ancak bu şekilde iletişim, servis sağlayıcıya yeni gelir akış noktaları sunar. Örneğin Avrupa’da tüm telkolar farklı servislere ve veri yapısına sahip. Kendi işlem güçlerini ve kendi fiyatlandırmalarını temel alıyorlar. Rekabet giderek artarken, iletişim başlığında servis sağlayıcılar yeni gelir akışı yaratabilmek zorunda. Bizce 5G, yeni gelir akışı için bir katalizör görevi üstlenecek. Biz de onlara yazılım tanımlı bir platform sunacağız ve bu teknolojide yeni gelir modelleri yaratabilecekler.

Servis sağlayıcılar bu yapıda nasıl konumlanıyor?

Bu yenilikle hedefimiz özellikle servis sağlayıcılar. Çünkü veriyi doğru yönetebilmeye ihtiyaçları var. Bu onlar için inanılmaz bir gelir artırma yöntemi sunacak ve kendilerini sürekli geliştirebilecekler. Telekom sektöründe yeni bir ağ yapısının ortaya çıkışını göreceğiz. 5G, bizce 4G’den çok daha önemli olacak. Tek başına gelir akışını kontrol etmek adına bile bu büyük bir avantaj. IoT de bu gerekliliğin önemli bir parçası. Türk Telekom ve Turkcell ile Türkiye’de çalışmalar yürütüyor, ağ ve BT yapısını modernize etmeye de odaklanıyoruz. Türkiye, bir bütün olarak bizim için önemli bir pazar. Sadece BT’yi sanallaştırmak değil, ağ yapısını da sanallaştırmak önem taşıyor. VNF (sanal ağ fonksiyonları) uygulamaları Türkiye’de bu yolda önemli başarılar elde etti. Türkiye bizim için bu yönüyle bir başarı hikayesi ve pazarda etkisini, maliyet avantajını göstermekte gecikmiyor.

Türkiye'de VMware’in bir önceliği de KOBİ pazarı. Ulaşılan noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de bankalar gibi büyük ölçekliler de dahil olmak üzere birçok şirketle çalışıyoruz. Çok sayıda KOBİ müşterimiz de var. Geleneksel iş ortağı bağları ile tüm Türkiye’yi kapsama gücüne sahibiz. Böylece kamu, özel sektör ve KOBİ’lere erişim de güçlü bir biçimde oluyor. VCP ismini verdiğimiz bulut iş ortaklığı programımız kapsamında Türkiye’de telekom şirketleri ile işbirliği yapıyor, KOBİ’lerin tercih ettiği abonelik modeli ile onları destekliyoruz. Türkiye’de telekom sektörü için 5G adına IoT ve inovasyon konularına odaklanıyoruz. Bir ülkeyi modernize etmek için teknolojinin önemine ve gerekliliğine inanıyoruz.

Gelecek 10 yıl için BT’de beklentileriniz neler?

Süper canavar, yani süper güçlü teknolojiye inanıyoruz. Bulut ve mobilite konularında yetkiniz. AI ve makine öğrenimi ise IoT ile bundan sonraki önceliklerimiz olacak. Bu teknolojiler, köklü biçimde dünyanın yönünü değiştirecek. Bazı insanlar bu teknolojiler konusunda karamsarlar, işsizlik ve güvenlik risklerinde artış ihtimaline odaklanıyorlar. Ama biz inanıyoruz ki, teknoloji çok çok daha iyi olacak, yeni iş alanları ve şirketler ortaya çıkacak, iş dünyasının iş yapma şekli değişecek.

Pulse IoT Center yapısını nasıl tanımlıyorsunuz?

Modası geçmiş teknolojilerden çıkmak ve tekilleştirme ile yeni VMware çözümlerini konumlandırmak stratejimizin temeli. Bu doğrultuda yönetim ve güvenlik tabanını oluşturduk. Biz edge computing şirketi değiliz, ama API katmanını ve operasyon merkezini sunmaya gayret ediyoruz. Pulse IoT Center da bu karmaşayı tekilleştirmek ve sadeleştirmek için var. Hatta bu amaçla bazı iş ortaklıkları da yaptık. Örneğin ağ geçidi başlığında Dell bunlardan biri oldu. Farklı sektörlerde uzman şirketlerle de bu kapsamda iş ortaklıkları yaptık. Bütünsel olarak bu yapıya batığımız zaman, Pulse IoT Center ile hedefimiz daha yüksek değer sunmak ve Intel işbirliği de bunun bir parçası. Böylece çok yetkin bir çözümü de ortaya koyacağımıza inanıyoruz. Karmaşayı sadeleştirmek adına bu adımlar önemli olacak. Her sektörde hizmet verdiğimiz şirketlerle bir standardizasyon hayata geçecek. Bu konuda farklı yapılarla çalışmalar yürütüyoruz.

IoT ile iş dünyası tepeden tırnağa değişecek

Altyapıya odaklanmak gerektiğine inandıkları için farklı alanlarda detaya inme imkanı bulduklarını belirterek medya sohbetine başlayan VMware IoT Başkan Yardımcısı Mimi Spier, servis sağlayıcılar, IoT platform sağlayıcıları gibi farklı yapılarla verimli işbirliklerinin bu şekilde hayata geçtiğine dikkat çekti. Pulse IoT Center’ın birçok farklı sektörün ilgisini çektiğini de vurgulayan Mimi Spier’a göre, IoT ile uğraşan herkes güvenlik risklerinin bilincinde değil. Onların önceliği veriyi nasıl toplayabilecekleri ve bunu sektörlerinde yaratıcılık için nasıl kullanabilecekleri. “Bu durum, sektör bazında yeni iş modeller geliştirilmesini gerektirebilir. Ama temelde herkes başarı hikayeleri görme çabasında” saptamasını yapan Spier’e göre, unutulmamalı ki IoT ile ilgili tek alan BT değil. Bu nedenle kurum bütününde eğitim şart. İşte sohbetimizden detaylar:

Güvenlik konusunda işbirlikleri mi yapıyorsunuz, yoksa siz mi üstleniyorsunuz?

İş ortakları ile çalışıyor, güvenlik başlığında yetkinliklerimizi sürekli geliştirmek istiyoruz. İş ortaklıkları ve satın almalarla güvenliğe yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bir iş ortağımız var ve bizce IoT’nin kaçınılmaz önemdeki bir parçası ZingBox. Kurumsal bazda önemli çalışmaları var. Çünkü şirketler ağ yapılarına tam olarak nelerin bağlandığını bilmiyor ve bu da risk demek. Ayrıca cihaz güvenliğinde rastgele bir yaklaşım da izlenebiliyor. ZingBox ise ağ yapısındaki her şeyi keşfeden bir çözüm. Cihaz seviyesinde kontrole sahip olmanın önemine inanıyoruz. ZingBox, cihazı izlemenin yanında, ağ yapısını de takip ediyor. ZingBox’ın temelinde AI var ve makine öğrenmesi ile ağ davranışlarını analiz ediyor. Ağ bütününde tüm davranışları takip ediyor, cihazların davranışlarını öğreniyor, şüpheli durumları hızla tespit edebiliyor.

Eğer müşterinin IoT çözümü varsa, sizin çözümünüzü nasıl edinebilir? Servis sağlayıcı üstünden mi, yoksa sizden mi?

Farklı yöntemlerle satış yapıyoruz. Bazı ağ geçidi ve bulut sağlayıcıları bunu yönetilen hizmetler olarak müşterilerine sunabiliyor. Bazı IoT platform sağlayıcıları da burada yer alıyor. Yani platformu aldığınızda bu yapı da içine konumlanıyor. Bunu direkt olarak satabiliyoruz. Halihazırda IoT çözümü olan şirketlere batığımızda ise VOA’yı edge sistemlerde konumlandırıyor ve IoT çözümü ile tam entegrasyon sağlayabiliyoruz. Müşterimizin tercihine göre yönetimi kendi veri merkezlerinde de konumlandırabiliriz. Güvenliği cihazda sunmanız işin esası. Müşterimiz bir iş yapmak için verileri topluyor ve biz de cihazın güvenli olduğunu ve yapması gerekeni yaptığını garanti etmek istiyoruz. Pulse IoT Center ile hedeflerimiz net: Birincisi; müşterinin IoT’de ne yapmak istediğini bilmeye ihtiyacı var. Kritik hedeflerini saptayarak, bu yolda ilerlemeleri gerektiğini onlara söylüyoruz. Yani, yapmış olmak için IoT yapmamalısınız. Maliyet avantajı mı, kendini yeniden tanımlamak mı, daha güçlü müşteri deneyimi sunmak mı hedefiniz? Bu nedenle amacınızı bilerek işe başlamanız şart. İkincisi; cihazların güvenliğini nasıl sağlayacaklarını bilmiyorlar. Üçüncü unsur ise operasyonel süreç (OT) ve BT arasındaki karmaşa var. OT, BT için çok şey yapabilir, ama BT de standartlara uygun ilerlendiğini bilmek istiyor. Böylece IoT daha kolay ve güvenli olabilir, optimizasyon imkanı da sağlar.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics