Dosya 15 MART 2011 / 00:44

YENİ UYGULAMALARI GELİŞTİRMEDE VERİMLİ İŞ DAĞILIMI

Bankalar ve BT şirketleri, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bunların uygulanması ve süreç içinde daha verimli kullanılabilmesi adına önemli yatırımları hayata geçiriyorlar. Bu çalışmalar, iki sektör arasında önemli bir işbirliği. Ama bu işbirliğinin temelinde, bir paylaşım var aslında. Çünkü bu kapsamdaki çalışmaların bazıları konusunda bankalar dış kaynak kullanımını tercih ederken, bazı çalışmalarını ise bilfiil kendi bünyesindeki BT ekibiyle hayata geçiriyor. Bu dağılımı dengeli ve doğru yapmak, bankaların BT yatırımlarında da temel oluşturuyor.
Bilişim güvenliği ve verimliliği temelinde BOMGAR Kurumsal Uzak Destek Yönetimi ürününün temsilciliğini yaptıklarını söyleyen Promesa Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Can Cihan Hırçın, bankacılık ve finans sektörünün SOX, PCI, COBIT gibi düzenlemeleri eksiksiz karşılayabilme gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda, güvenlik ve verimlilik odaklı bilişim çözümlerine yatırımda pazarda sürekli gelişen talep olduğunu belirtiyor, Hırçın’a göre sektörün bu yatırımları yaparken iki önemli ölçüm kriteri var. Bunlardan ilki, denetim süreçlerinden doğan regülasyon şartları. Diğeri ise yatırımın geri dönüş hızı. Bu iki unsur göz önüne alındığında, finans sektöründe bilişim yatırımlarının, gelişen teknoloji ile birlikte hız kazanacağını tahmin etmek hiç de zor olmuyor. BI Technology Yönetici Ortağı Muzaffer Yöntem’e göre, bankacılık sektöründe her geçen gün artan uluslararası düzenlemeler, uyum ve uygunluk kuralları, bir taraftan her aşamada hız kaygısını, büyüme ve iyileştirme gerekliliğini, bir taraftan da bir an önce bunları hayata geçirme baskısını beraberinde getirmekte. İşte bu nedenle bankacılık dünyasındaki teknoloji yatırımlarının, doğru teknolojiyle, özellikle iş birimlerinin doğrudan sponsor olduğu proje sayısının da artması bekleniyor.

Sistem bütünlüğü sağlanıyor
Formalis Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Tamer Gülce, bu yapıda önemli bir değişikliğe dikkat çekti: Yakın zamana dek bankalar her şeyi kendileri geliştirmeye çalışırdı. ATM, internet bankacılığı gibi yüksek geri dönüşü olan BT yatırımları da bu ekipleri istenen şekilde büyütmeye imkan veriyordu. Ama Gülce, yeni çağın verimlilik çağı olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:
“Yeni hedef artık maliyetlerin azalması. Özellikle Avrupa Birliği (AB) süreçleri ve küreselleşme, bilişim departmanlarında maliyet değerlendirmelerini de gündeme taşıdı. Böylece finans kuruluşları; ana faaliyetlerini kendi bünyelerinde tutmak, diğer ihtiyaçlarını ise dışarıdan karşılamaya ağırlık vermeye başladı. Bu eğilimin gittikçe arttığını ve artmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz.”
Ekonomide son yıllarda yaşanan ve tüm dünyada etkisini hissettiren
değişim, bankaların kârlılık modellerini ve risk algılarını da önemli ölçüde değiştirdi. Elsys Teknoloji Çözümleri Yöneticisi Alparslan Şengezer, özellikle risk yönetimi, operasyonel verimlilik ve sahteciliği önleme sistemlerinin bankacılık sektöründe önem kazandığına dikkat çekti. Bankalar bu konularda uzman firmalar tarafından üretilen bilişim çözümlerini mevcut sistemleriyle bütünleştirirken, bu çözümlerin hızlı değişen piyasa koşullarına paralel esneklikte olmasına da özen gösteriyor. Bu yapıda, gerek bilişim sektöründen temin edilen gerekse şirket kaynaklarıyla geliştirilen çözümlerin standart teknoloji platformlarında geliştirilmesi, sistem bütünlüğü açısından da önem taşıyor.
ACM Teknolojik
Çözümler Yöneticisi
Ahmet Akdağ, bankaların genelde çekirdek iş çözümlerini kendi içlerinde uygulamayı, güvenliğin çok üst seviyede olduğu hizmet alanlarını ise dış kaynak kullanımı ile çözmeyi hedeflediklerini söyledi ve bu çizginin doğru olduğunu düşündüğünü ifade etti. Burada dikkat edilmesi gereken ise güvenilir iş ortaklarıyla çalışmak. Çünkü yanlış bir iş ortağı sadece para kaybına değil, aynı zamanda zaman ve fırsat kaybına da yol açar. Buna karşılık, çekirdek işlerden uzaklaşılan tüm sistem ve süreçleri sektörden temin etmek de bankalara önemli avantajlar sağlıyor. Güvenilir sağlayıcılarla yapılan ortaklıklar; bankaların kendi çekirdek süreçlerine odaklanmalarını, kaynakların en doğru ve tasarruflu biçimde kullanılmasını sağlıyor. Bu yapıda Bimsa Finans Sektörü Müşteri Yöneticisi Nilüfer Varol, son yıllarda mobil ve internet bankacılığı alanlarındaki gelişime dikkat çekti. Bu gelişmeleri daha yukarı taşıyabilmek için bir takım servislerle bunların desteklenmesi önemli bir gereklilik. Bu servislerin, bankanın sahip olduğu diğer uygulamalarla bütünleştirilmesi de burada kritik önem taşıyor.

Ayse_YilmazBankaların önceliği güvenlik oluyor


SEN EC Kurumsal Hizmetler Teknik Satış Grup Yöneticisi Ayşe Yılmaz’a göre, bankalar özellikle BT yatırımları yaparken, genel olarak işletme maliyetlerini azaltmak, kullanıcı verimliliğini, müşteri odaklı hizmet kalitesini ve neticede toplam gelirleri artırmak eğiliminde. Bankalar için teknolojik eğilimlere bakıldığında, en fazla dikkati çeken konulardan biri Bulut Bilişim ve bunun alt bileşeni Yapılandırılmış Hizmetler. Son yıllarda bankalar, özellikle işletme maliyetlerini azaltmak için bu şekilde merkezi yayılabilen Haberleşme Çözümlerini ve yine kullanıcı verimliliğini artırmak için de merkezi Tümleşik İletişim (Unified Communication) çözümlerini tercih etmekte. Bu tablo karşısında Yılmaz şunları söyledi:
“Bulut bilişim olarak baktığımızda, bankalar ileride internet veya network tabanlı yazılım hizmetlerini dış firmalardan alıyor olacaklar. Fakat, özellikle güvenlik konularından dolayı şu anda bankalar BT altyapısını ve işletmesini kendi bünyelerinde tutmayı tercih etmekte, bir sonraki adım olarak ise Bulut Bilişim ile bu altyapıları bu hizmeti sunan firmalara devretmeyi düşünmekteler. Bankalarda özellikle müşteri odaklı hizmet kalitesini ve kullanıcı verimliliğini artırmak anlamında iletişim altyapılarının gerek bankacılık programlarına entegrasyonu, gerekse banka çalışanlarına ses dışında sunulan diğer hizmetler de çok önemli.”
ETİKETLER : Sayı:812

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics