Dosya 28 MAYIS 2011 / 01:43

Yeni yaşam akıllı iletişim teknolojilerinde

Akıllı iletişim teknolojileri, hem yaşam hem de iş yapış biçimlerini şekillendiriyor. Detaylar dosyamızda.

Tek bir platform üzerinden her türlü bilgi alışverişi yapılabilmesine ve bütünleştirmeye olanak tanıyan akıllı iletişim teknolojileri, hem yaşam hem iş yapış biçimlerimizi yeniden şekillendiriyor. Geliştirilen teknolojilerle mesafeler kısalıp, uzaktan kontrol ve erişim mümkün hale gelirken, ayrıntılı ve karmaşık iş süreçleri de basitleştiriliyor. Sesin veri olarak taşınmasını olanaklı hale getiren teknolojinin gelişimiyle beraber iletişim anlayışımız da bu doğrultuda boyut değiştiriyor. Klasik telefonlarla kurduğumuz iletişim, sayısallaşıp akıllı uygulamalarla bütünleşirken diğer taraftan mobil iletişimle gerçekleşen yakınsama da iletişim kavramını farklı bir boyuta taşıyor. PC, telefon ve web ortamında çeşitli araçlarla zenginleşen bu yapı, çoklu iletişim kanalları üzerinden iletişimi esnek bir yapıya dönüştürüyor. Bu yapıda tümleşik iletişimle yeniden şekillenen iş süreçlerinden, güvenlik sistemlerine, akıllı bina yönetiminden, uzaktan otomasyon sistemlerine pek çok uygulama gelişim olanağı buluyor.
ETİKETLER : Dosya Sayı:823

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics