Dosya 25 MART 2012 / 15:37

Yerel yönetimlerin BT yaklaşımı yönetişim anlayışıyla değişiyor

Vatandaşa verdikleri hizmetlerle en yakın kamu kurumları arasında olan yerel yönetimlerde vatandaş ile iletişimde ve verilen hizmetlerde bilişim altyapısı ve teknolojinin getirilerinden faydalanılması kilit rol üstleniyor. E-belediye yaklaşımları ile belediyelerde yönetim bilgi sistemleri ve web portalları aracılığıyla ya da çağrı merkezi aracılığıyla bilgi edinme, borç ödeme, çeşitli işlemler için başvuruda bulunmak mümkün olabiliyor. Diğer taraftan yerel yönetimlerin hizmetlerini verirken diğer kurumlarla oluşturulan bütünleştirme altyapısı da önem kazanıyor. Yerel yönetimlerde tüm bu gelişmeler ışığında verimli hizmet ve kaynakların etkin kullanımına yönelik teknoloji yatırımları artsa da henüz  standartların oluşmamış olması da dikkat çekilen noktalar arasında yer alıyor. Vatandaşlara hizmet açısından yerel yönetimler ele alındığında 1900 yılında dünya nüfusunun sadece yüzde 13’ü şehirlerde yaşarken 2050’de bu oran yüzde 70’e ulaşacağını belirten IBM Türk Ankara Bölge Müdürü Metin Eskicioğlu şöyle konuştu: ”Bugünkü 3,3 milyar insan sayısı 6,4 milyara çıkacak. Bugün şehirler dünya enerjisinin yaklaşık yüzde 75’ini tüketiyor, dünyadaki su rezervinin yüzde 20’sini altyapılarından kaynaklanan çatlaklar, sızıntılar yüzünden kaybediyor. Şehirlerin yönetilmelerini ve daha da önemlisi artan nüfusu destekleyecek biçimde büyümelerini devam ettirmeleri ve küresel ekonomi içerisinde olumlu ve merkezi bir rol oynayabilmeleri için  “Akıllı” yöntemler geliştirmeleri gerekiyor. Bazı örnek uygulamalardan gidersek, ancak akıllı şehirlerde, kamu sağlığı yetkilileri hastalıkların tam olarak ne zaman, nerede ve nasıl yayıldığını, hatta etkilenme sırasını gözlemlemek mümkün olacak. Bilim adamları, H1N1 virüsü veya mevsimsel grip gibi hastalıkların daha iyi tespit edilmesi, takibi, bu hastalıklara karşı hazırlık ve bunların önlenmesi için şehir yetkililerine, hastanelere, okullara ve iş yerlerine araçlar sağlayacak. Çok yüksek miktarda tıbbi bilginin elektronik sağlık kayıtları içerisinde bulunduğu, hastalığın yayılmasının önlenmesi için güvenli bir şekilde paylaşılacağı ve insanların daha sağlıklı olmasını sağlayacak bir “sağlık internet’i” ortaya çıktığını göreceğiz.” 4S Teknoloji Çözümleri Grubu Teknik Lideri Serdar Zeybek de,  yerel yönetimlerin teknoloji yatırımlarında standart oluşturulamamış olmasına dikkat çekerek yatırımların yerel yönetimlerin gücüyle doğru orantılı olduğunu belirtti. Özellikle vergi ödemeleri konusunda birçok yerel yönetim yatırım yaptığını ifade eden Zeybek, “Bu yatırımların desteklenmesi ve belki standartlara oturtulmasıyla, bu çalışmaların daha da hız kazanacağını düşünüyoruz” dedi.

Kurumlarla “bütünleştirme” önem kazanıyor
ABH Kurumsal Uygulama Hizmetleri Müdürü Atakan Karaman’a göre de kamu kurumlarının iç yapılarında olduğu gibi kurumlar arasında sağlanan bütünleşme sayesinde, e-devlet uygulamaları vatandaşın artık kendisine ait bilgileri her daim görmesine ve sorgulamasına olanak sağlıyor. Devletin yanı sıra yerel yönetimlerin de teknolojiyi hizmetlerin verilmesinde bir kaldıraç olarak görmesi gereğine dikkat çeken Karaman, bunu sağlayabilenlerin vatandaşı ile yakın işbirliği içinde olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerde verimliliği artırmak ve vatandaşın kısa sürede kaliteli hizmet talebine cevap verebilmek için, bilgi teknolojiileri kullanımının önem kazandığı görüldüğünü belirten BI Technology Genel Müdür Yardımcısı Müjde Işım da, “Bunun  için bütçeler oluşturulmakta, donanım, yazılım ve iletişim yatırımları yapılmakta ve teknolojileri uygulayacak personel istihdam edilmektedir. Çok farklı belediyecilik hizmetlerinin internet üzerinden vatandaşa sunulması için yapılan teknolojik  yatırımlar, e-devlet projeleri içinde önemi bir yer tutmakta” diye konuştu.

Yerel yönetimler, iletişim sistemlerine yatırım yapıyor, çağrı merkezleri sistemleri kuruyor
Karel Kamu Sektörü Satış Direktörü Jale  Modalı’ya göre yerel yönetimler kamuda insana en çok dokunan noktaların başında geliyor. İnsanların ihtiyaçları arttıkça, yerel yönetimlerin de bunu karşılamak üzere yapmaları gereken yatırımların arttığını belirten Modalı, “Artık pek çok yerel yönetim, işleyişini iyileştirmenin dışında, daha iyi hizmet verebilmek için oldukça gelişmiş iletişim sistemlerine yatırım yapıyor, çağrı merkezi sistemleri kuruyor. Gelen taleplerin karşılanma düzeylerini bu sistemlerin de yardımıyla izleyebiliyor” şeklinde konuştu. Microsoft Türkiye Kamu Sektörü Satış Müdürü Erhan Yalçın da, yeni web teknolojilerinin belediyelere halkla ilişkiler, katılımcı yönetim, sosyal sorumluluk ve e-iş/hizmet/ticaret alanlarında yeni olanaklar sunduğu görüşünde.

Yerel yönetimlerde “Yönetişim” anlayışı gelişiyor
Yerel yönetimler hizmetlerini daha şeffaf ve vatandaş odaklı sunma isteği, bu hizmetlere kolay erişimin sağlanması, verimliliğin artırılması ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi için de bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücünden etkin bir şekilde yararlanma hedefinin yerel yönetimlerin teknoloji yaklaşımlarını değiştirdiğini belirten Proline İcra Kurulu Başkanı ve Şirket CEO’su Mehmet Doğanyiğit, şu değerlendirmelerde bulundu: “Daha önceki yıllarda sadece donanım alımlarını teknoloji yatırımı olarak değerlendirilirken, teknolojiyi hedeflerine ulaşmak için kullanılacak bir araç olarak görme anlayışı, yerini bireyleri önemseyen ve kamu hizmetlerini onların taleplerine göre ve onların da sürece dahil olmasıyla hayata geçirmeyi hedefleyen “yönetişim” anlayışına bırakmaktadır.”

Metin_SapYerel yönetimler otomasyon projelerini benimsiyor

Yerel yönetimlerin büyük bir kesiminin KEOS (Kent Otomasyon Sistemi) gibi otomasyon projelerini benimsediğini  ve bunun vatandaşın işini kolaylaştıran bir e-dönüşüm yatırımı olduğunu belirten Netcad Kamu Grup Yöneticisi Metin Şap şöyle konuştu: “Cadde ve sokaklar numaralandırıldığı, vatandaşın belediyelere gitmeden tüm ödemelerinin yapılabildiği, takip edilebildiği sistemlerin kurulu olduğu otomasyon projelerine geçilmiş durumda artık. İl Özel İdareleri Coğrafi Bilgi Sistemleri ile GIS ve CAD yapısında veri üretimi, veri yönetimi, analizler, içme suyu projelendirme, kanalizasyon, atıksu projelendirme, tarımsal sulama projelendirme süreçlerini Netcad GIS teknolojileri ile sayısal ortamda üretebilmektedir.”

Selen KocabasMobil, yerel yönetimler için hem hizmet platformu hem verimlilik aracı

Türkiye’de belediyelerin mobil teknolojileri oldukça yoğun kullandığını belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, yerel yönetimlerde bu teknolojilerin konumu ile ilgili şöyle konuştu: “Belediyelerimiz kullandıkları Araç takip çözümleri ile filolarını daha etkin yönetiyor ve yönlendiriyor. Çöp kamyonlarının takibi ve yönlendirilmesiyle çöp toplama sürecini bile optimize eden belediyelerimiz var.  M2M alanında kullanılan su sayaçları da yine operasyonel verimliliği çok artıran çözümlerden biri. Bu çözümle sayaçlar uzaktan okunarak, gerekli ölçümleme ve kontroller yapılabiliyor.Belediyeler, vatandaşlarıyla iletişim içinde teknolojiden yoğun olarak faydalanıyorlar. Facebook, twitter gibi sosyal paylaşım ağlarında sayfalar oluşturup yönetmenin yanında, toplu SMS çözümleri ile vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yapıp, SMS’le vatandaş şikayetlerini topluyorlar.  Yerel yönetimlerin vatandaşa hizmet sunduğu önemli bir platformda mobil uygulamalar. Android ve iPhone gibi kullanımı gittikçe artan cihazlara yüklenen uygulamalar üzerinde vatandaşlar belediyeye gitmeden birçok işlem yapabiliyor. Bu konuda da Turkcell olarak birçok belediyeyle ortak çalışma yaptık ve mobil belediyecilik uygulamasını hayata geçirdik.”
ETİKETLER : Sayı:864

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics