Dosya 07 MART 2010 / 18:00

Yetkinlik için eğitim şart ama yeterli değil

Bilişimde yetkin insan kaynağı ve insan kaynakları politikaları, dosya sayfalarımızda yer alıyor.

Nitelikli insan kaynağı her sektör için kritik önem taşıyor. Bilişim sektörü de bu konuda istisna değil. Aksine teknolojinin hızlı gelişim süreci, bu alandaki yetkin insan kaynağı ihtiyacını artırıyor.
Yetkin insan kaynağının yetiştirilmesinde en önemli temellerden biri eğitim sistemi. Bu noktada sadece mühendislik fakültelerinden medet ummak çok doğru görünmüyor. Teknik insan kaynağının yetiştirilmesinde meslek liseleri ve meslek yüksek okulları da önemli bir role sahip. Söz konusu girişimlere rağmen Türkiye, bu konuda  çok iddialı değil. Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, ülkemizin bu anlamda geride kaldığı gözleniyor.
Eğitimin sadece okulda gerçekleşen bir süreç olarak benimsemek yanlış bir algıyı beraberinde getiriyor. Burada bir bilinç dönüşümünün gerçekleşmesi gerekiyor. Uzmanlaşma süreci iş hayatında daha yoğun şekilde sürüyor. Kurumlar insan kaynağını yetkinleştirmek adına pek çok adım atıyor. Şirketlerin eğitim yatırımları artarak sürüyor. Burada çalışanların da kendine yaptığı yatırımın önemi yadsınamaz. Kişisel gelişim süreci insan kaynağının çok daha nitelikli hale gelmesinde önemli bir faktör.
Sektör uzmanları meslek hayatına yeni atılan adayların deneyim kazanması amacıyla staj olanaklarının artırılması gerekliliğine dikkat çekiyor. Bu sayede, adayların uzmanlaşacakları konuda, iş hayatına çok daha hızlı şekilde uyum sağlaması mümkün olabiliyor.
Nitelikli insan kaynağı istihdamı konusunda eğitim kurumlarından sektör STK’larına kadar ortak görüş, birlikte hareket etmekten yana.
Kurumlarda İnsan Kaynağı başlığını Uzman Masa’ya taşıyarak, ele aldık. TÜBİSAD ile birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıda paylaşılan görüşlerle şekillendirdiğimiz dosyamızda, sektörün kanayan yarası olan nitelikli insan kaynağı konusunu ayrıntılarıyla aktarıyoruz.
ETİKETLER : Dosya Sayı:761

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics