Dünya 19 ARALIK 2012 / 08:17

AB, 4G’ye daha fazla spektrum ayıracak

Dijital Gündemden Sorumlu AB Komisyonu, geçtiğimiz ay kabul ettiği yeni bir düzenleme ile LTE gibi 4G teknolojilerine ayrılan spektrum yelpazesine 2 GHz bandından 120 MHz (1920-1980 MHz ile 2110-2170 MHz araları eşlenmiş olarak) daha eklenmesine karar verdi. Karar, üye devletleri belirlenen spektrumu en geç 30 Haziran 2014'e kadar kullanıma açmakla yükümlü tutuyor. Komisyon'un, şu an için 3G'ye ayrılmış olmakla birlikte henüz kullanılmayan 1900-1920 MHz ve 2010-2025 MHz aralıklarını da, 4G'ye açmayı planladığı belirtiliyor. Hâlihazırda, Avrupa'da LTE için ağırlıklı olarak 1800 ve 2600 MHz frekansları kullanılıyor.

AB ekonomisine önemli katkıda bulunması beklenen bu gelişme, tüketiciler açısından daha hızlı veri transferi ve daha ileri düzeyde genişbant hizmetleri anlamına geliyor. 4G teknolojileri için daha fazla spektrum kullanılabilecek olması, AB'nin, Dijital Gündem kapsamında belirlenen “2020'ye kadar tüm AB vatandaşlarının 30 Mbps düzeyinde hızlı internet erişiminden faydalanması” hedefine ulaşması açısından da büyük önem taşıyor. AB, aynı tarihe kadar, hane halklarının yarısının da 100 Mbps veya daha yüksek hızlarda internet erişiminden yararlanmalarını hedefliyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics