Dünya 05 AĞUSTOS 2012 / 14:00

Avrupalı girişimcilerde eksik bir şeyler var!

Avrupa ülkelerinde BT sektöründe çalışan pek çok girişimcinin hayali bu kıtada kendilerine özgü bir Google veya Facebook kurmak. Her türlü yazılım ve donanıma sahip bu girişimcilerin Silikon Vadisi’nden farkı olmayan bir ortamda çalışmalarına karşın bir önemli eksikleri var: Girişimci sermayesi.
ABD’de ise bu tür girişimcileri destekleyen sermaye çok daha çabuk ve kolay sağlanıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin ekonomilerini sarsan kriz nedeniyle büyük şirketlerin yüksek  sayıda personelini işten çıkardığı bir dönemde girişimcilere sağlanan sermayenin beklenenin çok altında kaldığı görülüyor.
İleri teknoloji ortamında yenilikçiliğe yapılacak yatırımların Avrupa ekonomisinin büyümesinde önemli bir rol oynayacağı görüşünü savunan Avrupa Komisyonu’nun bu alanda saptadığı hedefleri kapsayan 2000-2010 Lizbon Stratejisi şimdi 2000-2020 olarak uzatılmış bulunuyor.
Boston Consulting Group’un yaptığı bir araştırmaya göre 2010 yılında internet ABD’nin gayri safi hasılanın yüzde 4,7’sini oluştururken Avrupa Birliği’nin 27 ülkesinin toplamında bu oran sadece yüzde 3,8. İskandinav ülkeleri ile İngiltere ve Hollanda’nın performansları öne çıkarken güney Avrupa ülkeleri bu alanda çok daha geride kalıyorlar.
Avrupalı internet girişimcilerinin pek çoğu kendi ulusal sınırlarını aşarak küreselleşme yolunda adım atmaları ancak ABD veya Japon şirketleri tarafından satın alınmaları ile mümkün oluyor. Avrupa’dan Facebook veya Google gibi bir kuruluşun çıkmaması ise türlü nedenlere bağlanıyor. Bunların başında Avrupa ülkelerinin değişik dilleri kullanmaları, ortak yasaların yerine ülkelerde farklı yasaların uygulaması geliyor.
Brüksel’de bir düşünce tankı merkezi olan Bruegel’in araştırmacılarına göre Avrupalı girişimcilerin en büyük sorunu yeterli özel sermaye ve finansman kaynaklarını özellikle bu ekonomik krizde bulamamalarından kaynaklanıyor. Bu durum girişimci sermayenin yenilikçi ve yeni yüksek teknoloji şirketlerinin de gelişmesini engelleyen etkin bir neden oluyor. Finansal krizin başladığı 2007 yılının sonunda Avrupa girişim sermaye fonları 8.2 milyar avrodan 2011 yılında 4.8 milyar avroya düşmüş bulunuyor.
Avrupa ülkelerinde girişimcilere daha çok maddi olanaklar sağlamak amacı ile bazı projeleri geliştirme çalışmaları yapılıyor. Bunların başında girişimcileri, araştırmacıları, finansörleri ve yetenek kaynaklarını birbirine yaklaştıran kümeleşme gibi Silikon Vadisi ekosistemine benzer projeler geliyor. Londra Olimpiyat Oyunlarının sona ermesiyle bu oyunlar süresince görev yapan yüzlerce yeni girişimci için bu oyunların yer aldığı tesisler birer ileri teknoloji merkezleri olarak kalacak
Rusya’da Moskova dışında Skolkovo kentinin ileri teknoloji kenti olması için devlet yoğun bir destek veriyor. Çokuluslu teknoloji şirketlerine tanınan teşvikler sayesinde Cisco Systems gibi uluslararası dev teknoloji şirketlerin yanı sıra aralarında bir de üniversite bulunan yeni kurulmuş şirketlerin Skolkovo’daki sayısı 400’e yaklaşıyor.
Fransa’da Sarkozy döneminde başlatılan 1 milyar avroluk proje ile Paris yakınlarındaki Saclay bölgesinde ileri teknoloji merkezi kurulurken yeni Cumhurbaşkanı François Holande da girişimcilere vergi indirimini daha da destekleyen adımlar atıyor. Bu arada ABD’li yatırımcıların Silikon Vadisi’ndeki değerleri son derece yüksek şirketler yerine Avrupa girişimcilerinin kurdukları gelecek vaat eden şirketlere yaptıkları yatırımlar da gün geçtikçe büyüyor.
ETİKETLER : Sayı:883

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics