Dünya 23 TEMMUZ 2016 / 06:11

AWS, bulutta başarı için temel adımları açıkladı

Amazon Web Services (AWS), bulutun sayısız avantajlarından yararlanmak için kurumların uygulaması gereken püf noktalarını açıkladı. Bütçe sınırlamaları ve zorlu proje planlarına rağmen inovasyon yapma çabasında olan kurumlar, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve müşterileriyle etkileşim yollarını değiştirip geliştirebilmek için buluta geçiyor. Her kurumun buluta adaptasyon süresi ise farklı aralıklara yayılıyor. Buluta geçişin sağladığı verimlilik artışı, maliyet tasarrufu, yenilikçi hizmetleri geliştirmenin kolaylaşması gibi sayısız avantajlar içeriyor. Bulut pazarının önemli oyuncularından olan Amazon Web Services, bulut bilişim servislerinden en etkin şekilde yararlanmak ve başarılı bir bulut politikası uygulamak isteyen şirketler için tavsiyelerde bulundu.
 
BT planlarınız kurumunuzun stratejisiyle uyumlu olmalı
Kurumun temel yetkinliklerini değerlendirmeden, bulut kullanımının en fazla fayda sağlayacağı alanları belirlemek mümkün olmuyor. Kurumların bu süreçte önceliklerini belirlemek için şu soruları sorması gerekiyor: Mevcut ortamda sağlanandan daha fazla ölçeklenebilirlik, güvenilirlik veya güvenliğe ihtiyaç duyan uygulamalarınız var mı? Donanım ve bant genişliği kapasitesi ihtiyaçlarınız neler? Uygulamalarınız ihtiyaçlarınıza paralel, otomatik olarak büyüyüp küçülecek olan altyapınıza uyum sağlayacak durumda mı? Bulut, IT ve kurumunuzun hedeflerine nasıl fayda sağlayabilir?
 
Başlamak için tek bir proje seçin
Aşırıya kaçmayın ve tek seferde çok sayıda projeyle başlamayın. Öncelikle en kritik ihtiyacı tanımlayın ve bunun için bir çözüm oluşturun. Örneğin, dosya paylaşımını kolaylaştıracak veya kurum çalışanlarının uzaktan güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak projeler ile bulut servislerini kullanmaya başlayabilirsiniz. Çalışanların hızlı bir şekilde faydalanabileceği bir projeyle başlamak, buluta ilk adımı atmada faydalı bir başlangıç olacaktır.
Projenizde doğru kaynakları konumlandırmak, tüm takımın işbirliği ve şirket yönetiminin desteğini almak projeyi başarıya götürmek için ilk günden etkili olacaktır. Fakat esnek olmaya hazırlanın ve ilerlemenizi düzenli aralıklarla inceleyin.
Böylece kurumlar projenin tasarım aşamasından başlayarak geliştirme ve yaygınlaştırma aşamaları boyunca başarı ve hızlı ilerleme elde edecekler.
 
Kapsamı daraltın ve projenizi en kısa süre içinde test edin
Proje kapsamı başlangıç aşamasında net olarak tanımlanmamışsa, daha sonra süreç içinde sorunlara yol açabilir. Proje kapsamını en başta oluşturabilmek için; proje planının ve sürelerin tanımlanması, kapsamı en doğru şekilde tanımlayabilecek kişilerin projeye dahil edilmesi, süreçlerin net olarak oluşturulması ve sureçler arası ilişki ve geçişlerin belirlenmesi, proje sınırlarının net olarak çizilmesi faydalı olacaktır.
Proje kapsamını daraltıp net bir şekilde tanımladıklarında, kurumlar hem zamandan kazanıp hem de geliştirme ve idari masraflarında hızlıca tasarruf edebilecekler. Esnek bulut bilişim ortamı ile öncelikle bir ihtiyaca odaklanıp onun çözümü için oluşturduğunuz bir uygulamayı sonrasında benzer diğer ihtiyaçlarınız için yineleyip kolayca çoğaltabilirsiniz. 
 
Bir ‘Kavram Kanıtlama (PoC)’ Oluşturun
Bulut üzerinde planlanan projeler değerlendirildikten sonra, projesinin finansal olarak uygulanabilir olduğunu görebilmek için bir Kavram Kanıtlama (Proof of Concept - PoC) yapılmalı. Böylece projenin kapsamı doğrulanmalı, geliştirme ve test aşamasında ortaya çıkabilecek zorlayıcı noktalar tespit edilmeli, hizmetin kritik gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını ve iyi bir kullanıcı deneyimi sunup sunmadığını gösterecek örnek test ile erken aşamada tespitler elde edilmelidir.
 
Verimli tasarım için ‘uygulanabilir minimum ölçekli hizmet’ sunun
Hızla piyasaya sunulan bir hizmet veya projenin, iyi bir kullanıcı deneyimi sağlaması için olmazsa olmaz işlevleri eksik olabilir. Benzer şekilde, bir hizmet veya proje fazla ayrıntılı olursa, proje ekipleri projenin asıl amacının dışında kalan işlevler için gereksiz zaman harcayabilir. Bunun çözümü; uygulanabilir minimum ölçekli bir hizmet oluşturup ardından bu hizmeti, kullanıcılardan alınan geri bildirimler ile geliştirmek olacaktır. Bulut hizmetlerinin faydalarından biri de bir hizmetin veya projenin çok sayıda sürümünün aynı anda mevcut ve kullanılabilir olması ve böylece uygulama geliştiricilerin servisleri durdurmadan geliştirme ve eklemeler yapabilmesi. Bu tür bir uygulama geliştirme ve yaygınlaştırma döngüsü,  geliştiricilerin son kullanıcıların istemeyeceği işlevler üzerinde çalışmasını en aza indirir ve verimliliği arttırır.

Unutmayın, tüketicilerin oyunu almak (crowdsourcing) sadece girişimler için değil
Bir hizmet veya ürünü geliştirmek için tüketicilerden oy toplamak yeni bir kavram değil. Müşteri odaklı modern dünyada tuketicilerin oylarını almak, kurumsal sorunlara çözümler bulmak için önemli bir araç haline geldi. Hizmeti kullanan bireylerin  bilgi ve tecrübesinden faydalanmak, tasarım ve geliştirme aşamalarında kurumlara yardımcı olabilir.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics