Dünya 11 MART 2012 / 17:34

Bulut bilişim 2015’e kadar 14 milyon yeni iş yaratacak

IDC’nin yayımladığı rapora göre, 2011’de genel bulut BT hizmetleri harcamaları 28 milyar doları buldu. Gelecek bulut sağlayıcıları için oldukça parlak görünüyor.

Hazırlanan bulut bilişim raporunda, özel ve genel BT bulut hizmetleri harcamaları neticesinde 2015 yılında 14 milyon yeni iş olanağı yaratılacak.
2015 yılına kadar yaratılması öngörülen 14 milyon yeni işin yüzde 50’si küçük ve orta ölçekli işletmelere yansıyacak. Ayrıca bulut bilişim ile yaratılacak BT inovasyonunun yıllık 1.1 trilyon dolarlık yeni gelir yaratması bekleniyor.
Araştırma şirketinin raporunda, bulut bilişim endüstrisinin ortaya çıkaracağı birçok yeni iş olanağı gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşeceğine işaret edildi. Hindistan ve Çin’in 2015 yılına kadar yaklaşık 6.8 milyon “bulut tabanlı iş” fırsatı yaratması bekleniyor.

2011’de genel bulut BT hizmetleri harcamaları 28 milyar doları buldu
IDC tahminlerine göre 2011 yılında tüm BT ürün ve hizmetlerine 1.7 trilyondan fazla harcandı. Bu rakamın 28 milyar dolarını genel bulut BT hizmetlerine yapılan harcamalar oluşturdu.
Araştırmadaki verilere göre, aynı yıl BT bulut hizmetlerinin, dünya çapındaki tüm ölçekteki şirketlere ve sektörlere 400 milyon dolarlık gelir ve 1.5 milyon yeni iş fırsatı yarattı. Önümüzdeki 4 yıl boyunca ortaya çıkacak yeni iş sayısının 8.8 milyonu geçmesi bekleniyor.
Raporda bulut bilişim ile önemli bir dönüşüm yaşanacağı ve dışkaynak kullanım modelinin tamamen değişeceğine değiniliyor. Bu nedenle BT çalışanlarının da buna göre yeteneklerini geliştirmesi gerekiyor.

Hangi sektörler öncelikle buluta uyum sağlayacak?
Bulut bilişim birçok sektörün de işleyişini değiştirecek. Daha önceleri teknolojik yeniliklerin ilk uygulayıcıları olan güvenlik ve yatırım hizmetlerinin genel buluta öncülük etmesi bekleniyor. Tüm coğrafyalarda piyasa koşullarının doğal gelişiminde bu iki sektörün ortalamanın üzerinde genel bulut yatırımında bulunması öngörülüyor.
Diğer yandan daha önce teknolojinin öncüsü olarak görmeye alıştığımız bankacılık sektörü bu kez beklentileri karşılayamayacak. Hazırlanan rapora göre, düzenlemeler, gizlilik endişeleri ve güvenlik konuları nedeniyle bankacılık sektörünün bulut yatırımında ortalamada kalması fikri öne çıkıyor.
Sigortacılık alanında küçük işletmelerin büyüklere göre daha hızlı buluta uyum sağladığı görülüyor. Bankacılık sektörüne göre düzenlemelerin daha az zorladığı sektörün yine de BT harcamalarının düşük seviyede kalması bekleniyor.
Zaten oldukça geniş olan profesyonel hizmetler sektörü, oldukça fazla bilgi akışı ve bu bilgilerin işlenmesi ihtiyacı nedeniyle, bölgelere göre değişmekle birlikte, BT bulut yatırımında üst sıralarda yer alacak.
İletişim ve medya alanındaki BT harcamaları ortalamada seyrediyor. IDC tahminlerine göre içerik ağırlıklı iş yapılan bu sektörde depolama ihtiyacı nedeniyle buluta yatırım artacak.
Düzenlemeler, güvenlik endişeleri ve eldeki kaynakların eski sistemlerin bakımını sürdürmek için harcanması (legacy drag) nedeniyle sağlık sektöründe genel bulut yatırımlarının yavaş ilerlemesi bekleniyor. Sağlık reformlarının gelmesi ve hasta olmadan önce evde önlemlerin alınması için uzaktan kontrol yöntemlerinin gelişmesiyle bulut yatırımlarının artması öngörülüyor.
Eğitim alanında ortalama bulut yatırımlarının üzerine çıkılması bekleniyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde bulutun maliyetleri azaltması yatırımların yönünün dönüşmesini sağlıyor.
Üretim sektöründe gelişmiş ülkelerde bile küçük işletmelerin baskınlığı göze çarpıyor. Küçük işletmelerin yazılım yönetimi, genel giderleri kısma ve hizmet seviyelerini yükseltmek için hızla buluta uyum sağladığı görülüyor. Bu nedenle, üretim alanında en popüler bulut tabanlı hizmetlerin müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve birlikte çalışabilirlik olduğu görülüyor.
Devletin BT bulut hizmetleri karşısındaki tutumu biraz heterojen. Özel bulut hizmetlerinin kamu alanında yaygınlaşması bekleniyor. Yerel yönetimlerinse genel BT bulut hizmetlerini daha fazla kullanması bekleniyor.

EMEA bölgesindeki bulut gelişimi nasıl olacak?
IDC’ye göre sadece Kuzey Amerika’da, bulut bilişim hizmetlerine geçiş şirketlerin maliyetleri azaltmasına ve 1.2 milyon iş yaratılmasına yardımcı olacak.
EMEA bölgesini gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karışımı olarak tanımlayan IDC, iş gücü nedeniyle Kuzey Amerika’dan daha fazla bulut tabanlı iş imkanı yaratılacağını öngörüyor. Geçtiğimiz yıl EMEA’nın genel BT bulut hizmetleri harcaması Kuzey Amerika’nın yalnızca yüzde 40’ı kadardı ancak özel bulut yatırımı aynı ya da daha fazlaydı. Bu yatırımlar yetişmiş iş gücü ile birleşince daha geniş alanlarda bulut tabanlı iş yaratılmasına olanak sağlanacak.
ETİKETLER : Sayı:862

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics