Dünya 14 MART 2010 / 18:00

Faaliyet alanları iyice karıştı

Şirket satın alarak, konsolidasyona giderek gittikçe büyüyen ve BT dünyasında şimdiye dek belirli ve uzmanlaştıkları alanlarda yıllarca iş yapan şirketler isim yaptıkları bu alanların dışına çıkarak birbirlerinin faaliyet alanlarına giriyorlar. Donanım, yazılım ve hizmet alanlarında kurumsal pazarlarda dev şirketler alanlarına giren yeni kuruluşların yoğun rekabeti ile karşı karşıya kalıyorlar.
2010 yılında bilgi teknolojisi alanlarında dünya genelindeki kurumsal harcamaların 1.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu harcamalar içinde yazılım, ağ ekipmanı, sunucular, PC’ler ve hizmetlerin toplam payının da yüzde 76’ya ulaşacağı öngörülüyor. Bu denli büyük bir pazar için BT şirketleri bu dallardaki var olan faaliyetleri ile yetinmeyip satın aldıkları şirketler veya birleştikleri şirketler ile rakiplerinin faaliyet alanlarına girerek yeni iş fırsatlarını kovalıyorlar.
Bütün bu gelişmeler dünyanın en büyük ağ şirketi Cisco’nun bilgisayar ve sunucular satmaya ve böylece HP, Dell ve IBM’in alanlarına girmesiyle başladı. HP’de Cisco’nun rakibi ağ ekipman üreticisi 3Com’u geçtiğimiz Kasım ayında 2.7 milyar dolara satın alarak Cisco’nun karşısına çıktı. HP ayrıca 2008 yılında Electronic Data Systems’ın  (EDS) hizmet bölümünü 13.9 milyar dolara satın alarak IBM’in müşterilerine ekipman ve hizmet satmaya başladı. Dell ise Perot Systems’ı 4 milyar dolara satın alarak hizmet alanında HP ve IBM’in rakibi durumuna geçti.
Teknoloji devlerinin alan çatışmasına yol açan bu süreç içindeki en radikal adımı Sun Microsystems’ı 7.4 milyar dolara satın alan Oracle atmış oluyor. Son dokuz aydır Avrupa Komisyonuna bu satın almayı onaylatmak için uğraşan Oracle Ocak ayında bu onayı alarak IBM, HP ve Dell’in rakibi olarak bilgisayar donanımı alanına girdi. Oracle bundan böyle kurumsal müşterilere veritabanlarını, iş yazılımlarını, sunucuları, depolama sistemlerini ve ağ ekipmanını tek bir kaynak olarak sağlamaya ve butün bu teknolojilerin sorunsuz çalışmaları için gerekli mühendislik hizmeti vermeye başlıyor. Ocak ayında da HP ile Microsoft’un ortak bir açıklamasında her iki şirketin ürünleri arasında daha sıkı bir bağlantının kurulması ile ilgili bir anlaşmanın yapıldığı belirtiliyor. Bu anlaşma analistler tarafından veritabanı pazarında Microsoft ile rekabet eden Oracle’a karşı atılan ciddi bir adım olarak yorumlanıyor.
Oracle’ın Sun Microsystems’ı satın almasından en olumsuz etkilenecek şirketlerin HP ve Dell olması bekleniyor. Dünyanın en büyük şirketleri tarafından kullanılan veritabanı ile Oracle şimdi donanım alanında Sun’ın sayıları 4 bin dolayında olan müşterilerine doğrudan satış yapma olanağını da elde etmiş oluyor.
Dev BT şirketleri satın alma ve birleşme ile yüksek teknoloji alanını bir savaş alanına döndürürken küçük şirketler de yetenekli, fakat küçük kadroları ve kısıtlı olanaklarına karşın geliştirdikleri teknolojileri bu şirketlere pazarlayarak devlerin bu savaşını daha da kızıştırıyorlar. Öte yandan bütün bu gelişmelerden en karlı çıkacak olanlar da kuşkusuz çok seçeneğe sahip olarak en uygun teklifleri değerlendirerek düşük maliyetleri sağlayarak  sistemlerini kuran büyük şirketler olacak.
ETİKETLER : Sayı:762

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics