Dünya 28 ŞUBAT 2010 / 18:00

Hint BT devlerinin küresel açılımı

Küreselleşmenin ilk dalgasında büyük başarıya ulaşan Hindistan’ın BT şirketlerinin bu başarılarını sürdürmek amacı ile uluslararası düzeyde yaygınlaşması olanca hızı ile sürüyor. Küresel ekonomik krizin ağır da olsa iyileşme sürecine girmesi ile Hint dışkaynak kullanım şirketlerinin yöneticilerinin kriz öncesi yıllarca dışkaynak işlerini aldıkları büyük banka ve şirketlerin bulunduğu NewYork ve Londra’ya yaptıkları iş ziyaretlerinin yerine şimdi ekonomileri gelişmekte olan ülkelere yaptıkları ziyaretler yer alıyor. Tata ve Infosys gibi dev BT şirketlerinin CEO’larının bir zamanlar uçak biletinin fiyatına bile değmez olarak gördükleri ülkelere giderek şirketleri için yeni işler almaya çalışıyorlar. Hintli BT yöneticilerine Montevideo, Sao Paulo, Mexico City ve Ortadoğu uçaklarında sık rastlanıyor.
Küreselleşme ile oluşan ve sürekli büyüyen Hindistan’ın dışkaynak sektörü şimdi kendi sınırları dışına çıkma sürecine girmiş bulunuyor. Büyüme hızını korumak isteyen bu sektör Şili’den Çin’e uzanan ülkelerde programlama merkezleri kurarken, yetenekli yerel insan kaynaklarından yararlanıyor ve bu gibi ülkelerde IBM, Accenture gibi şirketlere hizmet alanında rakip bile olmaya başlıyor.
Şimdiye dek BT ihracatlarının yüzde 60’ını artık ekonomik büyümede ön planda olmayan Amerika’dan sağlayan ve içinde Tata, Infosys Technologies ve Wipro gibi şirketlerin bulunduğu Hindistan’ın BT sektörü küresel açılımı ile gelirlerini 1998’de 4 milyar dolardan geçen yıl 59 milyar dolara yükseltti. Ülkenin BT merkezi Bangalore’daki şirketlerin son iki yıl içinde açtıkları Çin, Mısır ve Filipinler’deki operasyon merkezlerine ek olarak Brezilya ve Romanya’daki yeni merkezleri ile bu yılın gelirlerinin çok daha büyük olması bekleniyor.
Yüzde 12’den 20’ye
Yeni Delhi’deki Yazılım ve Hizmet Şirketleri Ulusal Birliği (NASSCOM) tarafından yürütülen bir araştırmaya göre Hint şirketlerinin 2020 yılındaki potansiyel BT ve hizmet gelirlerinin yüzde 25’i, BRIC ülkeleri olarak bilinen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den sağlanacak. Infosys yönetimi mali planlarında da şirketin toplam gelirlerindeki Amerika gelirlerinin payını yüzde 65’ten yüzde 40’a indirirken Ortadoğu, Latin Amerika ve Asya ülkelerinden aldıkları gelirlerininah payını yüzde 12’den yüzde 20’ye yükseltti.
Gelişmekte olan ülkelerin dinamik ekonomilerinden bu payları sağlamanın pek kolay olmayacağı anlaşılıyor. Bu ülkelerin farklı isteklerini karşılamak ve koşullarına uymak için Hint BT şirketlerinin iş yöntemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Son 30 yıldan beri Hint şirketleri ülkedeki düşük ücret ve maliyetlerin sağladığı avantajlar ile Amerika ve Avrupa ülkelerden kolayca iş alıyorlardı. Şimdi  gelişmekte olan ülkelerdeki düşük maliyetler ile rekabet etmeyip aynı zamanda İngilizce dilinden başka her ülkenin kendi dili ile hizmet verme gibi sorunları ile karşı karşıyalar.
Ayrıca bu ülkelerdeki koşullara uyum sağlamak amacı ile işe aldığı binlerce Brezilyalı, Çinli, Doğu Avrupalı personelin eğitimi ve kültür farklılıkları Hint şirketlerinin yönetimlerinin başlıca sorunlarından birini oluşturuyor. Bu sorunlara karşın Hint şirketlerinin personel alımındaki hızı kesilmiyor. Bu şirketlerden şimdi Latin Amerika’da toplam personel sayısı 7200 olan Tata yılda bin kişiyi işe alırken Çin’deki iş gücünü önümüzdeki beş yıl içinde beş kat büyüterek 5  bine çıkarmayı planlıyor.
Çin ve Uruguay’da birkaç yıl önce faaliyete geçen Tata’nın Latin Amerika, Ortadoğu ve Asya Pasifik bölgelerinden sağladığı 1.2 milyar dolarlık gelir tüm gelirlerinin içinde şimdilik yüzde 20 paya sahip. Özellikle İspanyol şirketlerinin dışkaynak kullanım işini alan Tata’nın İspanyolca konuşan Latin Amerika ülkelerinden iş almaları çok daha kolaylaşmış bulunuyor. Dışkaynak kullanımının değerini ve avantajını gören kalkınmakta olan ve ekonomileri büyüyen ülkelere yayılan Hindistan’ın BT sektörü için şimdi geçmişteki kadar başarılı olması beklenen yeni bir dönem başlıyor.
ETİKETLER : Sayı:760

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics