Dünya 12 OCAK 2015 / 09:32

Kişisel verilerin korunması çalışmaları sürüyor

Tüm dünyada hızla dönüşen bilgi temelli sektörler, Avrupa Birliği’nin başını çektiği birçok ülkede düzenleyici kuruluşlar tarafından ele alınıyor.

Finlandiya’da, “Bilgi Toplumu Yönetmeliği” 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Ülkenin elektronik iletişim alanındaki tüm konular için çatı anlamı taşıyan kanunla birlikte;

-          Var olan kanunlar sadeleştirildi

-          Tüketicilerin daha fazla korunması için geliştirildi

-          Bilgi güvenliğine verilen önem artırıldı

-          Telekom piyasasındaki eşitlik için daha fazla alan yaratıldı.

Var olan 10 yasa bir yasada toplandı ve toplam 490 olan alt madde sayısı 350’ye indirildi. Yasada en çok dikkat çeken konuların başında bilgi toplumuyla ilgili düzenlemeler yer aldı. Aralarında sosyal medya şirketlerinin de yer aldığı tüm elektronik iletişim sağlayıcıların mahremiyet konusunda daha fazla özen göstermesi gerektiği üzerinde duruldu.

Finlandiya Ulaşım ve İletişim Bakanlığı İletişim Piyasası Direktörü Olli-Pekka Rantala’nın yaptığı açıklamaya göre, geleneksel telekom operatörleriyle yeni internet oyuncularının düzenlemeleri aynı ortamda değerlendirilecek. Yani Apple, Facebook ve Twitter gibi şirketler kullanıcılarının mesajlaşma hizmetlerinde gizlilik ve güvenlik gibi temel gereksinimleri yerine getirmek zorunda kalacak. Böylece yasayla yeni nesil iletişim araçlarındaki tüketici gereksinimleri güvence altına alınmış oldu.

Finlandiya’da çıkartılan bu yasanın sadece Avrupa Birliği içerisinde üretilen servislerle sınırlı kalmayacağı diğer bölgelerden yönetilen servisler için de geçerli olacağı bilgisi verildi.

Yeni yasayla birlikte ürün ve hizmet satan telekom operatörlerinin de daha iyi hizmet vermesi için bazı yükümlülükler getiriliyor. Bu sayede bir tüketici operatör aracılığıyla aldığı üründen memnun kalmazsa üretici ve telekom operatörü benzer sorumlulukları taşıyacak.

AB’de veri koruma düzenlemeleri masaya yatırıldı

2014 yılının sonunda Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin veri koruma düzenlemelerini yeniden gözden geçirdi. Teknolojinin bu kadar hızlı değiştiği günümüzde 2012’den kalan bir yasayla yoluna devam eden AB, yenileme çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda merkezi bir yapı kurularak tüm Avrupa’da uygulanacak düzenlemelere gidildi.

Avrupa Birliği çapında tek bir veri koruma düzenlemesinin doğru bir adım olduğunu değerlendiren IDC, kurumların yeni uyum ve risk yönetim çalışmalarına ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Uyum sağlayamayan kurumların 100 milyon avroya kadar cezalandırılabileceği sistemde işletmelerin çok dikkatli olması gerekiyor.

Türkiye’de de kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınmasını, Anayasada öngörülen temel hak ve özgürlüklerin korunmasını, bu amaçla kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esaslar düzenleyen "Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı" TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanunda kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılamayacağı hükmü yer aldı. Bununla birlikte verinin hangi amaçla işleneceği hakkında da bilgi verilmesi zorunluluğu getirildi.
ETİKETLER : 1004

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics