Dünya 13 MART 2016 / 13:59

Lider şirketler hibrit bulutu tercih ediyor

IBM’in 13 ülkeden ve 23 sektörden bulutu uygulayan 500 şirketle yapmış olduğu anket sonucunda lider şirketlerin, Nesnelerin İnterneti ve Kognitif Bilişim dahil olmak üzere yeni nesil girişimlere hızlı bir giriş yapmak için hibrit bulutu kullandıklarını ortaya koydu.
BM Uygulamalı Öngörüler Merkezi'nden yeni küresel hibrit bulut araştırması Growing up Hybrid: Accelerating digital transformation kapsamında 13 ülkeden ve 23 sektörden bulutu uygulayan 500 şirketle anket yapıldı. Ankete katılan şirketlerin %26'sına karşılık gelen bir grup önde gelen kuruluşun, hibrit bulut sayesinde rekabet avantajı elde ettiği ve yüksek görünürlük ve denetim için ortamlarını bütünleştirilmiş ve kapsamlı bir biçimde yönettikleri görülüyor. 

Ayrıca araştırma, liderlerin "yeni nesil" girişimlere atılmak için hibrit bulutu kullandığını ortaya çıkarıyor. Araştırmada liderlerin, öngörülerin ticarileştirilmesi (veri varlıklarının birleştirilmesi ya da verilerin paraya çevrilmesi gibi) için diğer uygulayıcılara göre hibrit bulutu kullanma olasılığının 3 kat daha fazla olduğu görüldü. Kognitif bilişim Tahmine dayalı öngörü ve bilgisayar ile öğrenme yetenekleri gibi kognitif bilişim sistemleri için de bu olasılığın 5 kat daha fazla olduğu ve liderlerin üçte birinden fazlasının, nesnelerin internetini etkinleştirmek için hali hazırda hibrit bulutu kullandığı tespit edildi.
Hibrit bulut yaklaşımıyla kuruluşlar, ne zaman geleneksel BT altyapısı, ne zaman bulutu kullanacaklarını kendileri seçebiliyor. Bu yaklaşım, kuruluşların dayanıklılık, güvenlik ve mevzuat gerekliliklerinin yanı sıra hız ve esneklik gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda onlara en iyi işlevselliği sağlıyor.
ETİKETLER : ibm hibrit bulut 1063

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics