Dünya 31 OCAK 2010 / 18:00

Mobil iletişim devrimi

Dünyada hemen her kişinin ne zaman bir mobil telefon sahibi olacağı doğrultusunda Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yapılan araştırmalarda küresel teleyoğunluk oranının önümüzdeki on yıl içinde ve hatta daha önce yüzde 100’ü geçeceği sonucu elde edildi. Her 100 kişiye düşen mobil telefon sayısı ile ölçülen mobil teleyoğunluk 2008 yılında Batı Avrupa’da yüzde 100’ü geçerken bazı gelişmekte olan ülkeler de Avrupa’yı izliyor
Bu ülkelerden Güney Afrika’da 2009 yılının Ocak ayında teleyoğunluk yüzde100’e ve aynı ayda Gana’da yüzde 98’e ulaştı. Kenya ve Tanzanya’nın bu oranlara 2013 yılında ulaşmaları bekleniyor. Yüzde 100 yoğunluk herkesin bir mobil telefona sahip olması anlamına gelmeyip,  yapılan araştırmalarda pek çok kişinin birden fazla telefon ve SIM kartı kullandıkları ön plana çıkıyor. Ancak günümüzdeki büyüme hızına göre belirli bir yaşın altındaki çocuklar  haricinde büyük bir olasılıkla önümüzdeki beş, altı yıl içinde ve kesinlikle on yıl içinde mobil telefon sahibi olmak isteyen herkesin bir telefonu olacak.
2000 yılında gelişmekte olan ülkelerde kullanılan mobil telefonların sayısı dünyada kullanılan yaklaşık 700 milyon telefonun dörtte biri iken bu oran geçen yıl dünyada kullanılan 4 milyara yakın mobil telefonun dörtte üçüne yükseldi. TeleGeography adlı bir telekomünikasyon danışma şirketine göre bir yıl içinde Hindistan’da 128 milyon, Çin’de 89 milyon, Afrika ülkelerinde 96 milyon kişi yeni mobil abonesi oldular. Yeni abone sayısının en fazla arttığı ülkeler yüzde 86 ve 52 olmak üzere sırasıyla Hindistan ve Vietnam oldu. Mobil telefon pazarının en büyüğü ise 700 milyonu aşan abonesi ile Çin olup Hindistan’da aylık yeni abone sayısı ortalama 16 milyonu geçiyor. Öte yandan Çin’deki 3G mobil telefon pazarının önümüzdeki dört yıl içinde dokuz kat artacağı, bugün dünyadaki 830 milyon 3G abonelerinin sayısının da 2013 yılında 2.4 milyara yükselmesi öngörülüyor.
2013’te 6 milyar abone sayısı
Gelişmiş ülke pazarları şimdi doyum düzeyine ulaşmış olup mobil iletişimin önümüzdeki yıllarda büyümesinin ağırlık merkezinin gelişmekte olan ülkelerin kırsal alanlarına kayacağı bekleniyor. Mobil endüstri grubu GSMA’ya göre 2013 yılında 6 milyara ulaşması öngörülen dünyadaki abone sayısının yarısı Çin ve Hindistan’daki yeni abonelerden oluşacak.
Telekomünikasyon dünyasına yeni boyutlar kazandıran eğilimlerin başında mobil telefon kullanımının son derece hızlı geliştiği Çin, Hindistan, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde batılı mobil operatörlerine rakip olabilecek nitelikte yerli operatörlerin devreye girmesi geliyor. Bu operatörler geliştirdikleri yeni iş modelleri ile batılı operatörlerin önem vermediği az konuşan abonelere verdikleri hizmet karşılığında yüksek kar sağlamayı başarıyorlar.
Çin’in ileri gelen telekomünikasyon ağları ekipmanı üreticilerinden Huawei ve ZTE’nin son beş yıldaki küresel açılımları ile bu endüstride Ericsson, Nokia Siemens, Alcatel-Lucent gibi batılı üreticiler için çok ciddi rakip konumuna geldiler. Huawei ve ZTE 2009 ve 2011 yılları arasında Çin Endüstri ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı’nın 3G mobil ağları için yapacağı 59 milyar dolarlık yatırımın aslan paylarını almış bulunuyorlar. Özellikle geri kalmış ülkelerde mobil telefon kullanımının son derece hızlı yayılması ile önümüzdeki on yılda gerçekleşmesi beklenen mobil iletişim devrimi sosyal ve ekonomik yönlerden bu ülkelere ve aynı zamanda mobil endüstrisine de büyük değişimleri beraberinde getirecek.
ETİKETLER : Sayı:756