Dünya 08 AĞUSTOS 2010 / 18:00

Veri merkezleri için yeni bir enerji kaynağı

Yakın bir gelecekte süt sağlayan çiftliklerdeki ineklerden elde edilen gübre ile Google ve Microsoft gibi şirketlerin veri merkezlerinin enerji gereksinimi karşılamaları yönünde yapılan araştırmalardan olumlu sonuçların alınması bekleniyor. Bu gelişmenin iki ana nedeni bilgiişlem merkezlerinin daha çok kırsal bölgelere yayılmasından ve çiftliklerdeki binlerce ineğin dışkısının bir enerji kaynağına dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalardan kaynaklanıyor.
HP tarafından yapılan bir açıklamada bu alanda atılan adımlar sonucu önümüzdeki iki yıl içinde bu tür atıkların yakıt sistemlerine dönüşünü sağlayacak teknoloji sayesinde çiftçilerin arazilerini kiralamaları veya ürettikleri enerjiyi satarak yapacakları yatırımın karşılığını alabilmeleri olanağı şimdi daha güçlenmiş durumda.
Şimdiye dek genelde sunucu çiftlikleri olarak adlandırılan büyük bilgiişlem merkezlerini çalıştıran şirketlerin bu merkezleri büyük kentlerde veya endüstri yoğunluğundaki alanlarda kurmuş oldukları görülüyor. Bu durumun yıllarca sürmesi ve enerji darboğazı nedeniyle bu şirketler için gerekli ve yeterli ucuz enerji kaynaklarını bulmaları da şimdi ciddi bir soruna dönüşmüş bulunuyor.
Daha büyük veri transferi gereksinimi büyüdükçe teknoloji şirketleri yoğun nüfuslu alanlardan uzaklaşma zorunluluğu ile karşılaşıyorlar. Bu nedenle Google, Yahoo, Amazon.com ve Microsoft gibi şirketler ABD’de elektriği ve boş arazisi bol olan yörelerde yeni veri merkezlerini kurma çalışmalarını büyük ölçüde artırmış durumdalar. Sonuç olarak bu kuruluşlar Texas, Iowa ve Oklahama gibi büyük, boş ve tercihan çiftliklere yakın arazilerde yeni veri merkezleri kuruyorlar. Bu yeni enerji teknolojisinin gelişerek yaygınlaşmasının özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerde bilgiişlem merkezleri bulunan  şirketlere çok büyük tasarruf sağlayacağı bekleniyor.
Çiftlik sahipleri ise arazilerinde besledikleri binlerce inek dışkısını biyogaza dönüştürmek amacı ile geliştirilmekte olan teknolojiye çok büyük ilgi gösteriyorlar. HP araştırmacılarının hesaplarına göre 10 bin inekten sağlanacak enerji yerel bir banka tarafından kullanılan bir-megawatt’lık veri merkezi için yeterli olacak. Her ne kadar inekler hidroelektrik gücünün yerini hiçbir zaman almayacaksa bile veri santrallarına biyogaz enerjisinin girmesi ile ilgili çalışmalar yeşil teknoloji için atılan önemli bir adım olarak görülüyor.
Öte yandan birçok çiftçi kendi biyogazını üretmek için yatırım yapmışlar ise de bazı hallerde çiftliklerinde biriken gübreyi biyogaz üreticilerine satmanın daha ekonomik olduğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle özellikle Kaliforniya ve Texas’taki çok büyük sayıda inek besleyen çiftlik sahipleri bu şekilde gelirlerini büyütme fırsatını yakalama olanağını elde etmiş oluyorlar.
HP’de veri santrallarının daha verimli çalışmasını sağlamak için birçok yöntem denenmekte olup bunlardan biri de binalardaki bilgisayarların ısılarını robotlar ile kontrol etme yöntemi. Yüksek maliyeti olan bu yönteme karşılık yeşil teknoloji ile daha düşük ısıda çalışacak veri merkezleri için kullanacak enerjiyi üretmek için çiftlik sahibinin biyogaz sistemi için yapacağı gerekli ekipman yatırımı yaklaşık 5 milyon dolar ve yıllık işletme giderleri ise 30 bin dolar. Bu teknolojinin gelişmesi için çiftçilere en büyük destek de HP’den geliyor.
ETİKETLER : Sayı:783

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics