BTK Duyuru 04 OCAK 2016 / 11:12

2016 Yılı Kullanım Hakkı Ücretleri Belirlendi.

"2016 yılı kullanım hakkı ücretleri 23/12/2015 tarihli ve 2015/DK-YED/545 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş olup, Elektronik Haberleşme Sektörüne ilişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 18'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; "Sayısı sınırlandırılmayan kullanım hakkı ücretlerine yönelik olarak işletmeci, Kurumca belirlenmiş kullanım hakkı ücretini (Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere), en geç her yılın Ocak ayı sonuna kadar Hazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırmakla ve dekontun aslını veya Banka onaylı suretini Kuruma göndermekle yükümlüdür." hükmü ve üçüncü fıkrasında yer alan; "Kurum ile imtiyaz sözleşmesi imzalamış işletmeciler kendilerine yapılan numara ve frekans tahsislerinden doğan kullanım hakkı ücretlerini (Katma Değer Vergisi dahil olmak üzere) her yılın Ocak ayı sonuna kadar Hazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırmakla ve dekontu Kuruma göndermekle yükümlüdür." hükümleri uyarınca işletmecilerin kendilerine tahsisli kaynaklara ilişkin 2016 yılı kullanım hakkı ücretlerini Ocak ayı sonuna kadar ilgili banka hesabına yatırarak dekontun aslını veya Banka onaylı suretini Kuruma göndermeleri gerekmektedir. 2016 yılı Kullanım Hakkı ücretlerine http://btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Kullanim-Hakki-Ucretleri-  bağlantısından erişilebilmektedir."   

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics