BTK Duyuru 26 ARALIK 2016 / 18:28

Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’a İlişkin Kurul Kararı

Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar düzenlemesine ilişkin olarak alınan 06.12.2016 tarihli ve 2016/DK/482 sayılı Kurul Kararı ile;

“1. Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'ın CLI'ın oluşturulması başlıklı 4. maddesinin 3. fıkrasının;
"Çağrı Detay Kayıtları (CDR) ve sinyalleşme bilgileri içerisinde "arayan numara" alanında bulunacak numaranın "90+Alan Kodu+7 Haneli Abone Numarası" şeklinde E.164 formatında bulunması ve bu numaranın Kurumumuza işletmeciler tarafından gönderilen abone kütük bilgilerinde yer alması zorunludur." şeklinde değiştirilmesi,

2. Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar"ın 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna;
CLI'a ilişkin diğer hükümler saklı kalmak kaydı ile yurtdışı kaynaklı çağrılarda; işletmeci tarafından işbu fıkra kapsamında belirlenen numara formatı ile söz konusu ülkelerin ulusal numaralandırma planları uyarınca sahip oldukları numara formatının çakıştığının tespit edilmesi halinde bu çağrılar engellenmez ve çakıştığı tespit edilen numaralar Kuruma bildirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen çağrılarda, ülkemizin numara kaynaklarından KKTC'deki işletmecilere kullandırılan numaralardan gelen çağrılar engellenmez.”ifadesinin eklenmesi

3. İşletmecilere, işbu Kurul Kararının birinci maddesinde yer alan hususların yerine getirilmesi için iki (2) ay süre verilmesi”


hususlarına karar verilmiştir.


Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics