BTK Duyuru 16 MART 2018 / 20:20

Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesi Hedef Değerlerini Sağlayamayan Turkcell’in Uyarılması

Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesi Hedef Değerlerini Sağlayamayan Turkcell’in Uyarılması

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 06.03.2018 tarihli ve 2018/İK-THD/71 sayılı Kurul Kararı kararı ile;

 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi, 52'nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 7'nci ve 9'uncu maddeleri, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4'ün Uygulanmasına ilişkin Tebliğ'in 6'ncı, 9'uncu ve 11'inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden;

 

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kurumumuza yaptığı 2017 yılı üçüncü dönem hizmet kalitesi bildiriminde "Müşteri hizmetleri için cevap verme süresi" hizmet kalitesi ölçütünün % 80'lik hedef değerini % 77,33 oranı ile sağlayamadığı tespit edildiğinden, "Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin "idari para cezaları ve diğer yaptırımlar" başlıklı 9'uncu maddesi birinci fıkrası gereğince yazılı olarak uyarılması ve söz konusu işletmecinin ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması hususuna karar verilmiştir.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics