BTK Duyuru 13 KASIM 2017 / 20:31

Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesi Hedef Değerlerini Sağlayamayan Vodafone’un Uyarılması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 20.10.2017 tarihli ve 2017/İK-THD/303 sayılı kararı ile;

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi, 52’nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrası ile 7’nci ve 9’uncu maddeleri, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4’ün Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 6’ncı, 7’nci ve 9’uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuata istinaden;

Vodafone Telekomünikasyon AŞ’nin, Kurumumuza yaptığı 2017 yılı birinci dönem hizmet kalitesi bildiriminde “Müşteri hizmetleri için cevap verme süresi” hizmet kalitesi ölçütünün % 80’lik hedef değerini %71,27 oranı ile “Tüketici şikayetleri çözüm süresi” hizmet kalitesi ölçütünün 24 saatlik hedef değerini ise 93 saat ile sağlayamadığı tespit edildiğinden “Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği”nin “İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar” başlıklı 9’uncu maddesi birinci fıkrası gereğince yazılı olarak uyarılması ve söz konusu işletmecinin ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulması hususuna karar verilmiştir.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics