BTK Duyuru 09 ŞUBAT 2018 / 19:27

İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Bildirimleri Kapsamında TTNET AŞ'ye Uyarı

18/01/2018 tarihli ve 2018/İK-TED/18 sayılı Kurul Kararı ile “Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği” ve “İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere  İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği” gereğince Kurumumuza yapılan bildirimler kapsamında;


“2016 yılının dördüncü çeyrek dönemine ilişkin TTNET A.Ş.'nin hizmet kalitesi ölçümlerinin değerlendirilmesi sonucunda; "Bağlantı süresi" ölçütüne ait "Tüm taleplerin en hızlı karşılanan %95'inin yerine getirilmesinde geçen süre" verisinin, ilgili hedef değer olan “Taahhüt edilen bağlantı süresi" için belirtilen 15 güne eşit veya küçük olması gerekirken; fiber bağlantı için Ekim ayında 15,58 gün ve Kasım ayında 15,76 gün olarak gerçekleşmesi nedeniyle Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "... internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerden tebliğ veya Kurul kararı ile belirlenenler Ek-3’teki, …ölçütlere ilişkin hedeflere uymakla ve verileri Kuruma göndermekle yükümlüdür." hükmünün ihlal edildiği tespit edilmiştir. Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin  9'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "İşletmecinin bir takvim yılı içindeki herhangi bir raporlama döneminde hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin bir veya daha fazla hedef değeri sağlayamaması durumunda Kurul tarafından kabul edilen haklı nedenleri olmaması halinde işletmeci bir defaya mahsus yazılı olarak uyarılır ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediği Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur." hükmü çerçevesinde TTNET A.Ş.'nin yazılı olarak uyarılması ve İnternet  Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi hedef değerleri 2016 yılının dördüncü çeyreğinde sağlayamadığının bir ay süreyle Kurum internet sayfasında yayımlanması” hususlarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics