BTK Duyuru 24 NİSAN 2017 / 16:47

MÇSPA Duyuru

Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı kapsamında gerçekleştirilen 4.tur pazar analizi çalışmaları neticesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (Kurul) tarafından alınan 19/04/2017 tarihli ve 2017/DK-SRD/131 sayılı Kurul Kararı ile nihai pazar analizi dokümanı onaylanmış olup Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıştır (İlgili dokümana ‘Pazar Tanımları ve Pazar Analizleri’ sayfasından ulaşabilirsiniz).

Bu itibarla, yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Pazar Analizi Yönetmeliği ve ilgili diğer elektronik haberleşme mevzuatı çerçevesinde;
• SMS/MMS sonlandırma hizmetinin Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı (Nihai Doküman)’ın Kurul tarafından onaylanmasının akabinde geçerli olacak 1 yıllık bir geçiş sürecinin sonunda, Kurul tarafından aksi yönde bir karar alınmaması halinde, deregüle edileceği,
• Söz konusu geçiş süresince, pazar analizi neticesinde belirlenen EPG’ye sahip işletmecilere getirilen yükümlülüklerin SMS/MMS sonlandırma hizmeti için de geçerli olacağı,
• Bu itibarla; mobil şebeke işletmecileri olan Avea İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ ile bildirim veya kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilerek uydu haberleşme hizmeti sunan GMPCS işletmecilerinin ve kendi abonelerine gelen çağrılara ilişkin sonlandırma hizmetini sunabilen SMŞH işletmecilerinin mobil çağrı sonlandırma pazarında EPG’ye sahip olduğu değerlendirilmiş olup;
• Avea İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ;
    • Arabağlantı sağlama;
    • Ayrım gözetmeme;
• Mobil çağrı sonlandırma pazarında yeni sunulacak ürünlere/hizmetlere ilişkin teknik bilgilerin, hizmet sunumuna ilişkin koşul ve şartların ve hâlihazırda sunulan hizmetlere ilişkin yapılacak teknik değişikliklerin aksi Kurum tarafından belirtilmediği sürece; yürürlüğe girmeden en az 2 ay öncesinde,
• Mobil çağrı sonlandırma pazarında mevcut durumda sunulan toptan ürün/hizmetlere ilişkin yapılacak tarife değişikliklerinin veya kampanyaların aksi Kurum tarafından belirtilmediği sürece; yürürlüğe girmeden en az 1 ay öncesinde kamuoyuna duyurulmasına,
• Hizmet seviyesi taahhütlerine ilişkin işletmeci bazında gerçekleşme değerlerini içeren temel performans göstergelerinin, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar Kuruma gönderilmesine,
    • Şeffaflık,
    • Referans arabağlantı teklifleri hazırlama ve yayımlama;
• Kurumumuz tarafından onaylanacak hizmet seviyesi taahhütleri ile bu taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai şart ve yaptırımlara referans arabağlantı teklifinde yer verilmesi
    • Tarife kontrolüne tabi olma (maliyet esaslı tarife belirleme),
    • Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi,
    • Ortak yerleşim yükümlülüklerine;
• Mobil şebeke işletmecileri dışında mobil elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren ve yukarıda yer verilen bildirim veya kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilen diğer mobil işletmeciler ise;
    • Arabağlantı sağlama,
    • Ayrım gözetmeme ve
    • Şeffaflık
yükümlülüklerine tabi kılınmıştır.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics