BTK Duyuru 20 NİSAN 2017 / 12:00

Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazar Analizi Nihai Dokümanı Yayımlanmıştır

Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazarı kapsamında gerçekleştirilen 4.tur pazar analizi çalışmaları neticesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan 12.04.2017 tarihli ve 2017/DK-SRD/124 sayılı Kurul Kararı ile nihai pazar analizi dokümanı onaylanmış olup Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıştır (İlgili dokümana Pazar Tanımları ve Pazar Analizleri sayfasından ulaşabilirsiniz).

Pazar Analizi Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, ilgili pazarın etkin rekabet yolunda ilerlemesini, pazarda hizmet sunan ya da ilgili pazarı ilgilendiren tüm işletmeciler için öngörülebilir bir düzenleyici ortamın sağlanmasını ve anılan işletmecilerin ticari operasyonlarını bu gelişmeye uyum sağlayacak şekilde hazırlamalarını teminen Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazarı (Nihai Doküman)’ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (Kurul) tarafından onaylanmasının akabinde 1 yıllık bir geçiş süreci belirlenebileceği değerlendirilmiştir. Bu süreç içerisinde ya da deregülasyonu takiben gelecekteki pazar gelişmelerine göre ilgili pazarın yakın ilişkili pazarlar ile birlikte yakından izlenmesinin faydalı olacağı, özellikle pazar paylarında gözlemlenen yakınsama eğiliminin tersine dönerek rekabetçi olmayan bir yapıya doğru yönelmesi, anlaşma yapmayı reddetme kapsamındaki rekabete aykırı uygulamalarla pazara etkin girişlerin engellenmesi, başta yıkıcı fiyatlama olmak üzere fiyata dayalı rekabete aykırı uygulamaların gözlemlenmesi, beklenmeyen tarife politikası değişiklikleri, fiyatlama gelişmeleri gibi olası rekabete aykırı durumların ortaya çıkması durumunda, ilgili pazarda tek başına EPG ya da birlikte EPG değerlendirmesi başta olmak üzere Kurumumuz tarafından düzenleme koşullarının tekrar gözden geçirilebileceği değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirmeler ışığında, nihai dokümanın Kurul tarafından onaylanmasıyla birlikte başlayacak olan 1 yıllık geçiş süresince, önceki pazar analizi neticesinde EPG’ye sahip işletmeci olarak belirlenen Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ (Turkcell)’ye 18/02/2013 tarihli ve 2013/DK-SRD/105 sayılı Kurul Kararı ile getirilmiş olan yükümlülükler geçerliğini koruyacaktır. Geçiş sürecinin bitiminde ise, pazar gelişmeleri göz önüne alınarak, aksi Kurul tarafından kararlaştırılmadıkça, ilgili pazar deregüle edilerek anılan Kurul Kararı ile Turkcell’e getirilen;

Erişim ve arabağlantı sağlama,
Ayrım gözetmeme, 
Şeffaflık,
Referans erişim teklifleri hazırlama ve yayımlama,
Tarife kontrolüne tabi olma,
Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi ile
Ortak yerleşim

yükümlülükleri kaldırılacaktır.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics