BTK Duyuru 25 AĞUSTOS 2016 / 19:16

Numara Taşınabilirliği Yürürlük Tarihi Ertelenmesi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 16/08/2016 tarihli ve 2016/DK-YED/373 sayılı Kararı ile:

  • Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinin, 28/11/2015 tarihli ve 29546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 28/08/2016 tarihinde yürürlüğe girecek maddelerinin yürürlük tarihinin 31/12/2017 tarihine ertelenmesi amacıyla, Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine

  • 18/02/2016 tarihli ve 2016/DK-YED/110 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan ve 21/03/2016 tarihli ve 2016/DK-YED/164 sayılı Kurul Kararı ile 18/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilen Numara Taşınabilirliği Uygulama Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Düzenleme'nin 31/12/2017 tarihinde yürürlüğe girmesine

karar verilmiştir.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics