BTK Duyuru 14 AĞUSTOS 2015 / 18:13

Sayan “BTK olarak 2023’e odaklandık”


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kuruluşunun 15. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende BTK Başkanvekili ve Kurul 2. Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan bir konuşma yaptı. Dr. Sayan’ın, kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşma şöyledir:


“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 15’inci kuruluş yıldönümü vesilesi ile düzenlenen etkinliğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz.


Telekomünikasyon sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulan Telekomünikasyon Kurumu, 15 Ağustos 2000 tarihinde faaliyetlerine başladı. 2008 yılında çıkarılan Elektronik Haberleşme Kanunu ile Kurumun ismi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak değiştirildi. 


Sektörel düzenleyici kurum olarak oluşturulan BTK’nın kuruluş aşamasındaki ve ilk yıllardaki görevleri daha çok elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme faaliyetlerine yönelik iken, daha sonra çıkarılan farklı kanunlarla Kurumun görev alanı genişletildi. 


Kurumumuz 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen düzenlemelerle elektronik haberleşme sektörünün sağlıklı bir şekilde geliştirilerek ekonomik hayata ve bilgi toplumu hedefimize katkı sağlanması noktasında hayati bir rol üstlendi.

Sektörün yapısal değişiklikleri açısından da 2000 yılından sonraki önemli dönüm noktaları olarak şu gelişmeleri sayabiliriz: 

2001 yılında Aria ve Aycell’in GSM hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmeleri ve bu iki şirketin 2004 yılında Avea çatısı altında birleşmesi.
2004 yılında Uzak Mesafe Telefon Hizmeti İşletmeciliğine ilişkin yetkilendirme verilmesi
2005 yılında Türk Telekom’un özelleştirilmesi, 
Yine 2005 yılında Telsim’in Vodafone’a satılması, 
2008 yılında, 3G hizmetlerine yönelik yetkilendirme ihalelerinin yapılması ve mevcut üç GSM işletmecisinin de 3G hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmeleri, 
2013 yılında çıkarılan Posta kanunu çerçevesinde posta sektörünün rekabete açılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve posta hizmeti sunmak isteyen sermaye şirketlerinin yetkilendirilmesi,
sayılabilir. Bu örnekleri daha da artırmak mümkündür. 

Sürekli gelişim anlayışı

Politika belirleyicisi olarak Ulaştırma Bakanlığımızın belirlediği vizyon doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda BTK olarak üzerimize düşeni yerine getirmek için tüm birimlerimizle ‘sürekli gelişim’ anlayışıyla çalışıyoruz. 


BTK’nın kuruluşundan bu yana sektörde önemli gelişmeler kaydedilmiş, ülkemizin son özellikle son 13 yıldaki hızlı büyüme ve gelişme trendi bilgi teknolojileri ve iletişim alanında da yakalanmıştır. 

2000 yılında 15 milyon olan mobil telefon abone sayısı 2015 yılı Haziran ayı itibarı ile 72 milyonu aştı. 


Geniş bant internet abone sayısı 2002 yılında 20 Bin rakamını bile bulamazken, bugün 49 milyonu aştı. 


Sektörümüz, kendi gelişiminin yanısıra diğer sektörlerin de büyümesi ve gelişmesinin lokomotifi haline gelmiştir. Elektronik haberleşme sektörü ülkelerin ekonomik altyapısının da gelişimi açısından önemli bir sektör haline gelmiştir. Hem vatandaşlarımızın etkin iletişim ve bilişim hizmetlerinden azami derecede faydalanmaları, hem de ülkemizin gelişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Yaptığımız düzenleme, denetleme ve yetkilendirme faaliyetlerimizde serbest piyasa ve adil rekabet ortamı oluşturma, tüketici hak ve menfaatlerini koruma gibi önemli ilkeleri esas alıyoruz.


Tüketici hakları önemli
Düzenleyici kurum olarak en önem verdiğimiz konuların başında tüketicinin refahının artırılması geliyor. Bunun içinde de tüketicilerin elektronik haberleşme hizmetlerine ödediği ücret ve bunun karşılığında aldığı hizmetin niteliği temel odak noktamızı oluşturuyor. Tüketicilerimiz ödediği ücret karşılığında yeterli nitelikte hizmeti alabilmeli ve aldığı hizmet karşılığında gereğinden fazla ücret ödememeli.

Bu açıdan tüketicilerin görüşlerini ve şikayetlerini sürekli takip etmek bizim için haberleşme pazarında ne gibi sorunlar olduğunu görebilmemiz için çok önemli.

Bu çerçevede 2013 ve 2014 yıllarında yıllık ortalama 75.000 civarında, günlük ise ortalama 200 civarında tüketici şikayeti Kurumumuz aracılığı ile işletmecilere iletiliyor. Yaptığımız düzenlemelerde bu tüketici şikayetlerini önemli bir geribildirim aracı olarak değerlendiriyoruz. Düzenleme gerektiren alanları tespit edip gerekli önlemleri alıyoruz. 


Tüketicilerin sorunlarının çözümü konusunda ilk akla gelen kurumların başında BTK’nın olması bizim için gurur vericidir. Aynı zamanda tüketici temsilcisi Kurul üyesi olarak tüketicilerin haklarını korunması konusunda her zamankinden daha fazla hassasiyet göstereceğimizi belirtmek isterim.

 

Güvenli internet artmalı

Çağımız internet çağı. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte özellikle çocukların ve gençlerin internetin zararlı içeriklerinden korunması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk ve gençlerimizin internet güvenliğini sağlamak amacıyla, 2011 yılında Kurumumuzca Güvenli İnternet Hizmeti başlatılmıştır. Bu gün, 2 milyona yaklaşan İnternet abonesi ücretsiz olarak sunulan bu hizmeti kullanmaktadır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sanal alemin zararlarından korumak bakımından güvenli internet hizmetinin güçlendirilerek yaygınlaştırılması ve daha çok abone tarafından kullanılır hale gelmesi büyük önem taşımaktadır.


Günümüzde eğitimden bankacılığa, enerjiden sağlığa, tarımdan turizme kadar hayatımızın her alanında bilgi teknolojileri kullanılmaya başlamış ve bilgi teknolojileri hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İnternetin kısa bir süre dahi kesilmesi hayatımızı çok ciddi olumsuz etkilemektedir. Siber saldırılar da oldukça yaygın hale gelmiş ve bu tür saldırılara karşı bu altyapıların korunması oldukça önem arz etmeye başlamıştır. Ülkemizde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımızın başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu kurulmuştur. 


Bakanlığımızın koordinasyonunda ulusal siber güvenlik kapsamındaki tüm paydaşların katılımıyla Ulusal Siber Güvenlik stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı hazırlanmış ve Siber Güvenlik Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Ülkemizde sektörel, ulusal ve uluslararası siber güvenlik tatbikatları düzenlendi ve Kasım ayında da yeni bir tatbikat düzenlemeyi planlıyoruz. 


BTK, uluslararası ilişkilere büyük önem vermekte, sektörü düzenlemeye yönelik faaliyetlerinde ilgili alanlarda gerçekleştirilen uluslararası çalışmaları mümkün olan en üst seviyede takip ederken, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı (CEPT) gibi üye olunan uluslararası birlik ve kuruluşlarda giderek daha etkin bir rol almakta, yapılan çalışmalara katkılar sağlamakta, zaman zaman oturumlara başkanlık yaparak çalışmalara yön vermektedir. İTU’nun bu sene 150. Yılını kutlarken BTK’nın da 15. Yılını kutlamamız anlamlı oldu. 


Ulusla arası alanda mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi, Kurumun tanınırlığının arttırılması ve uluslararası platformda yarar sağlayacak iyi ilişkilerin kurulması amacıyla muhtelif ülkelerle ikili işbirliği tesis edilerek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmaktadır. Bu minvalde bugüne kadar 26 ülkenin ilgili kurumları ile mutabakat zaptı imzalanmıştır. 


Hukuk dışı yapılanmaya izin verilmeyecektir

BTK olarak geçmişte önemli görevler ifa eden bir kurum olarak önümüzdeki süreçte de üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz.


Geçtiğimiz 15 yılda çok büyük zorlukları da sizlerle beraberce aştık. Özellikle yasadışı bazı faaliyetlerin kurumumuz bünyesinde kendilerine yer buldukları ortaya çıktı. Ben bu noktada herkesin BTK ve bağlı başkanlıklarında zaten olması gereken şekilde yasadışı her türlü faaliyete sıfır tolerans göstereceğimizi net olarak ifade etmek isterim. Bu noktada hukukdışı hiçbir yapılanmaya izin verilmeyeceğini ve bunlarla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğimizi bildirmek isterim.

 

BTK’nın çok nitelikli, genç ve dinamik uzman kadrosu bulunmaktadır. Yurtdışında yüksek lisans yapmış, nitelikle ve deneyimli kadromuz ile kamunun en parlak kurumları arasında yer alıyoruz. 15 yılda 80’i aşkın uzmanımız yurtdışı yüksek lisans programımız çerçevesinde yurtdışına gönderildi ve bu yıl da 5 personelimiz bugünlerde yurtdışına gidiyor. Şimdiden başarılar diliyorum.


Bu çerçevede, önümüzdeki kısa dönemli sürecin en önemli gündem maddesini 26 Ağustosta yapacağımız IMT-Advanced ihalesi oluşturuyor. Bu ihale ile vatandaşlarımızın yüksek hızlı mobil iletişimle tanışmalarına imkân sağlamasının yanı sıra, ülkemizde yerli üretimin geliştirilmesine yönelik olarak da çok önemli adımlar atmış olacağız. İhalenin gerçekleşmesinin ardından, ihale şartnamesinde yer alan ar-ge ve yerlilik gibi şartlar başta olmak üzere diğer şartların yerine getirilip getirilmediğini titizlikle takip edeceğimizin bilinmesini isterim. 

Bu ihale ile birlikte 5G’nin altyapısı oluşturulmuş olacaktır. 2023 vizyonumuzda telekomünikasyon sektörünün stratejik sektör olarak belirlenmesi, yerli şebeke altyapıları, yerli telefon, milli kripto ve kendi veri depomuzu yani bulut sistemizi oluşturacağız. Buna ulaşmak için UDHB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Savunma sanayi Müsteşarlığı, Tübitak ve Kosgeb ile yakından çalışmaya devam edeceğiz.


Sözlerime son verirken politika belirleyicisi olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza,BTK’nın geçmişteki Başkanlarına ve Kurul üyelerine ve mevcut Kurul üyelerimize ve BTK’nın çok değerli çalışanları olan mesai arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. “

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics