BTK Duyuru 22 MAYIS 2017 / 20:00

SSCBPA Duyuru

Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarı kapsamında gerçekleştirilen 4.tur pazar analizi çalışmaları neticesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan 08/05/2017 tarihli ve 2017/DK-SRD/152 sayılı Kurul Kararı ile nihai pazar analizi dokümanı onaylanmış olup Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıştır (İlgili dokümana Pazar Tanımları ve Pazar Analizleri sayfasından ulaşabilirsiniz).


Bu itibarla, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 6, 7, 13, 15, 16, 17, 19, 20 ve 21’inci maddeleri, Pazar Analizi Yönetmeliği ve diğer ilgili elektronik haberleşme mevzuatı çerçevesinde Türk Telekomünikasyon AŞ, Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarında EPG’ye sahip işletmeci olarak belirlenerek;
• Erişim ve arabağlantı sağlama;
     Toptan hat kiralama ve
     Taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı ön seçimi dahil.
• Şeffaflık;
     Temel performans göstergelerinin işletmeci bazındaki ortalama değerlerinin, işletmeciler arasında kıyas yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde, Kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar hazırlanarak kendi internet sayfası üzerinden bir sonraki döneme kadar kamuoyu ile paylaşması,
• Referans arabağlantı teklifleri hazırlama ve yayımlama;
     Kurumumuz tarafından onaylanacak hizmet seviyesi taahhütleri ile bu taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai şart ve yaptırımlara referans erişim ve/veya arabağlantı teklifinde yer verilmesi,
• Ayrım gözetmeme;
     Aksi Kurum tarafından belirtilmediği sürece, ilgili pazarda yeni sunulacak ürünlere/hizmetlere ilişkin teknik bilgilerin, hizmet sunumuna ilişkin koşul ve şartların ve hâlihazırda sunulan hizmetlere ilişkin yapılacak teknik değişikliklerin yürürlüğe girmeden en az 2 ay öncesinde kamuoyuna duyurulması,
     Aksi Kurum tarafından belirtilmediği sürece, ilgili pazarda daha önce sunulmaya başlanılan toptan ürün/hizmetlere ilişkin yapılacak tarife değişikliklerinin veya kampanyaların yürürlüğe girmeden en az 1 ay öncesinde kamuoyuna duyurulması,
     Hizmet seviyesi taahhüdü ile hizmet seviyesi taahütlerine uyulmaması halinde uygulanacak cezai şart ve yaptırımlar ile hizmet seviyesi taahhütlerine ilişkin işletmeci bazında (herbir başvurusu için) gerçekleşme değerlerini içeren temel performans göstergelerinin, Kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar Kuruma gönderilmesi,
• Tarife kontrolüne tabi olma;
• Maliyet esaslı tarife belirleme,
     Fiyat sıkıştırması yükümlülüğü (çoklu hizmet paketleri kapsamında sunulan ses hizmetleri ve çağrı başlatma hizmeti ile sınırlı olmak üzere)
• Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi ile
• Ortak yerleşim ve tesis paylaşımı
yükümlülüklerine tabi kılınmıştır.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics