BTK Duyuru 14 NİSAN 2017 / 14:04

Toptan ve Perakende Kiralık Devreler Pazar Analizi Nihai Dokümanı Yayımlanmıştır

Toptan ve perakende seviyede sunulan kiralık devre hizmetlerine ilişkin gerçekleştirilen 4.tur pazar analizi çalışmaları neticesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından alınan 06.04.2017 tarihli ve 2017/DK-SRD/117 sayılı Kurul Kararı ile nihai pazar analizi dokümanı onaylanmış olup Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmıştır (İlgili dokümana Pazar Tanımları ve Pazar Analizleri sayfasından ulaşabilirsiniz).

 

Sektörde etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunmasını teminen yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Pazar Analizi Yönetmeliği, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Türk Telekomünikasyon AŞ;

 

1) Toptan ve Perakende Seviyede Ülke Genelinde sunulan

 • Kiralık Devre Sonlandırma,

 

Toptan ve Perakende Seviyede Ülke Genelinde sunulan

 • Kiralık Devre Taşıma

 

pazarlarında EPG’ye sahip işletmeci olarak belirlenmiştir.

 

2) Toptan seviyede ülke genelinde kiralık devre sonlandırma pazarında ve ülke genelinde kiralık devre taşıma pazarında;

 

 • Erişim (kısmi kiralık devre/ME devre hizmeti ve omurga kiralık devre/ME devre hizmeti de dâhil ilgili ürün/hizmet pazarı kapsamında olduğu değerlendirilen toptan ürünleri kapsayacak şekilde),
 • Ayrım gözetmeme,
  • İlgili pazarda yeni sunulacak toptan ürünlere/hizmetlere ilişkin teknik bilgilerin, hizmet sunumuna ilişkin koşul ve şartların (tarifeler dahil) ve hâlihazırda sunulan hizmetlere ilişkin yapılacak teknik değişikliklerin, aksi Kurul tarafından belirtilmediği sürece, yürürlüğe girmeden en az 2 ay öncesinde kamuoyuna duyurulması,
  • İlgili pazarda daha önce sunulmaya başlanılan toptan ürün/hizmetlere ilişkin yapılacak tarife değişikliklerinin veya kampanyaların, aksi Kurul tarafından belirtilmediği sürece, yürürlüğe girmeden en az 1 ay öncesinde kamuoyuna duyurulması,
  • Hizmet seviyesi taahhüdü ile hizmet seviyesi taahütlerine uyulmaması halinde uygulanacak cezai şart ve yaptırımlar ile hizmet seviyesi taahhütlerine ilişkin işletmeci bazında (herbir başvuru için) gerçekleşme değerlerini içeren temel performans göstergelerinin, aksi Kurul tarafından belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar Kuruma gönderilmesi,
 • Şeffaflık,
  • Temel performans göstergelerinin işletmeci bazındaki hizmet türlerine ilişkin ortalama değerlerinin, işletmeciler arasında kıyas yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde, aksi Kurul tarafından belirtilmediği sürece, üçer (3) aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar hazırlanarak kendi internet sayfası üzerinden bir sonraki döneme kadar kamuoyu ile paylaşılması,
 • Referans erişim teklifleri hazırlama ve yayımlama,
  • Kurumumuz tarafından onaylanacak hizmet seviyesi taahhütleri ile bu taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai şart ve yaptırımlara referans erişim teklifinde yer verilmesi,
 • Tarife kontrolüne (maliyet esaslı tarife belirleme) tabi olma,
 • Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi ve
 • Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı

 

yükümlülüklerine,

 

3) Diğer taraftan perakende seviyede ise ülke genelinde kiralık devre sonlandırma pazarında ve ülke genelinde kiralık devre taşıma pazarında

 

 • Tarife kontrolüne tabi olma ve
 • Hesap ayrımı ve maliyet muhasebesi

 

yükümlülüklerine tabi kılınmıştır.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics