Dosya E-Arşiv ve E-Defter 29 HAZİRAN 2015 / 07:08

E-Dönüşüm çözümlerine ilgi giderek artıyor

FIT Solutions CTO’su Koray Gültekin Bahar

Zorunlu olmasa dahi e-dönüşüm süreçlerine dahil olan şirketlerin sayısı giderek artığını görüyoruz. Büyük şirketlerin yanı sıra, KOBİ’ler de bu sürece ekleniyor. Bunun nedeni elbette ki, iş ortaklarımızla sunduğumuz çözümlerin sağladığı avantajlar.

Elektronik uygulama çözümleri, şirketlerin zaman ve maliyetten tasarruf etmesini sağlıyor; gereksiz iş yükünü ortadan kaldırdığı için etkin performans yönetimini mümkün kılıyor. Raporlama ve denetim kolaylığı, kargo, noter ve kırtasiye masrafları ile saklama alanı ve maliyetlerinden tasarruf etme gibi avantajları bulunuyor. Tüm bu e-Dönüşüm uygulamaları sayesinde şirketler, zaman kayıplarından ve güvenlik problemlerinden kurtularak, asıl işlerine odaklanacak değerli zamanlarını geri kazanıyorlar.

Ayda 8 bin liraya varan tasarruf 

Şu an günümüzdeki en aktif dijital çözümlerden birisi e-Fatura. e-Fatura kullanan şirketler matbaa baskı, arşivleme, sevk etme ve noter tasdiki gibi süreçleri yaşamadıkları için ciddi maliyet avantajları elde edebiliyorlar. Bu sayede ortalaması 6 lira olan kağıt fatura masrafı 2 kuruşa kadar düşebiliyor. Yani bir tek kağıt faturanın masrafı ile 300 adet e-Fatura kesebiliyorsunuz.

Türkiye’de en fazla tüzel kullanıcıya sahip e-Defter yazılımı FIT Solutions’ınki olduğu için bu konunun ülke ekonomisine sağlayacağı yararları net bir şekilde öngörebiliyoruz. e-Defter çözümü, şirketlerin tasdik maliyetlerini yüzde 60’a kadar düşürebiliyor; KOBİ’ler ayda 8 bin liraya kadar tasarruf sağlayabiliyor. KOBİ İçinde bulunduğumuz 2015 yılı içerisinde 20 bin mükellef firmanın e-Defter kullanımına zorunlu geçiş yapacağını düşündüğümüzde, Türkiye ekonomisinin 500 milyon liraya yakın tasarruf yapmasını bekliyoruz. Ayrıca, Turkcell Akıllı Bulut işbirliği ile sunduğumuz Bulut e-Defter hizmeti ile şirketlerin e-Defterlerini kendi bünyelerinde barındırma zorunluluğunu ortadan kaldırıp, böyle bir yatırım mecburiyetinden kurtararak masraflarını daha da azaltmalarına yardımcı oluyoruz.

Çevreye ve doğaya dost

e-Arşiv uygulaması ile çok sayıda belgenin fiziksel kopyaya ihtiyaç duyulmadan dijital ortamda saklanabilmesi sağlanıyor ve böylece arşiv maliyetlerinden çok büyük oranda tasarruf sağlanıyor. Örneğin faturalar arşiv imzası ile dijital olarak imzalandıktan sonra 10 yıl boyunca saklanıyor. Bu yılın başında Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kullanan kurumlar için e-Arşiv uygulamasına geçmek zorunlu hale geldi, 1 Ocak 2016 itibariyle de diğer şirketler için zorunlu hale gelecek. Ek olarak e-Arşiv sistemi, nihai tüketicilere ve e-fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere de elektronik ortamda fatura düzenlenebilmesini sağlıyor.

e-Dönüşüm kullanan şirketlerin yakaladığı bir başka ve çok önemli avantaj ise çevreye ve doğaya saygılı bir şirkete dönüşmeye başlamaları. FIT Solutions olarak sadece bizim e-Fatura müşterilerimiz 2010’dan beri milyonlarca faturayı elektronik ortamda işledi. Yine milyonlarca sayfa yevmiye ve büyük defter e-Defter şeklinde oluşturuldu ve bu şekilde binlerce ağacın kesilmesini engellendi. Birçoğumuz için artık kağıda basılı bilet çok gerilerde kaldı; bunu gereksiz ve israf olarak niteliyoruz. Kısacası yöneticilerin minimum çevre zararı veren ve minimum karbon izi bırakan teknolojilere karşı bilinçli olması, kendi çalışanları ve müşterilerini, davranış ve düşüncelerini bu bağlamda dönüştürmeye davet etmesi gerekiyor.

E-dönüşüm daha da yaygınlaşmalı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2014-2018 yılları arasını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nın Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı detaylarına dikkat ettiğimizde, özellikle e-Fatura ve e-Arşiv çözümlerinin kayıt dışı ekonomiyi azaltmak için çok etkin ve yoğun kullanılması planlanan yöntemler olduklarını görüyoruz. İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği de kayıt dışı ekonominin azaltılması için e-Fatura ve e-Arşiv kullanımının yaygınlaştırılması için koordineli bir şekilde çalışmaktalar. Bu anlamda FIT Solutions olarak bizler de, kayıt dışı ekonominin dijital ortamda tamamen kayıt altına alınmasının ancak e-Dönüşüm’ün yaygınlaştırılması ile gerçekleşebileceğini öngörüyoruz. Bu yaygınlaşma yalnızca ekonominin kayıt altına alınması değil, aynı zamanda sahtecilik, dolandırıcılık ve haksız rekabet gibi sorunların da önünün alınması konusunda çok önemlidir.

“Geniş bir açıdan takip ediyoruz”

FIT Solutions’ın e-Fatura çözümleri, yarattığı katma değer ile şirketlerin dönüşüm süreçlerinde aktif rol üstleniyor. FIT Solutions’ın sorunsuz çalışan, güven veren altyapısı, tecrübeli teknik ekibi ve güçlü Ar-Ge birimi, e-Fatura çözümünü farklı kılıyor. Bu özellikleri ile FIT Solutions e-Fatura çözümleri bugün, 30’un üzerindeki global firmanın Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeleri de dahil, 2 binin üzerindeki şirket tarafından tercih ediliyor. FIT Solutions, e-Dönüşüm uygulamalarını kullanmaya yeni başlayan firmalara, özel entegratörlerini seçerken kalite ve tecrübe sunuyor.

Bu sebepler ile kamu kuruluşları ve şirketler e-Dönüşüm uygulamalarını kullanmaya hevesliler. e-Dönüşüm’ün yarattığı maddi fayda ve tasarruf haricinde ekolojiye daha saygılı, insan hatasının azaltıldığı iş süreçleri kamu, özel veya KOBİ şirketlerini, aralarında ayrım gözetmeksizin cezbediyor; muhasebe ve iş süreçlerini katma değerli bir şekilde yenilemelerini sağlıyor.

Turkcell, ING Bank, Türkiye Noterler Birliği ve Cordis ile olan stratejik ortaklıklarımız sonucunda Türkiye genelindeki kamu ve özel şirketlerin bu konudaki yönelimlerini geniş bir bakış açısı ile saptayabiliyoruz. Görüyoruz ki dijitalleşmeye geçiş ve e-Dönüşüm konularında çoğu şirket istekli ve mecbur olmasa bile bu avantajlardan yararlanmak istiyor.

 
ETİKETLER : 1028

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics