Dosya e-Defter 24 MART 2014 / 08:40

Kağıt devrinin bitimine geri sayım

E-dönüşüm adına önemli bir adım için geri sayım sürüyor: E-defter. Pratik anlatımıyla şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu’na (VUK) ve veya Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünü ‘e-defter’ yapısını ortaya koyuyor.

Format ve standartlara dair tüm detaylar www.edefter.gov.tr adresinde bir arada. Temelde e-fatura uygulamasına geçen her mükellef, e-defter uygulamasına da geçmek zorunda. Bu da kamunun ‘bütünleşik’ yapı adına attığı adımlarda önemli bir gereklilik halini alıyor. Ama bu kadar da değil. Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen elektronik sertifikaya sahip olmaları gerekiyor. Tüzel kişi mükelleflerin ise elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olmaları şart. Tüm bunlara ek olarak, e-defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması önem taşıyor.
GİB, bu konuda tarihleri de netleştirdi. Buna göre, e-defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1 Mayıs 2015’ten, 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından itibaren, özel hesap dönemine tabi olanların ise 1 Aralık 2014 tarihinden önce e- defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içinde e-defter tutmaya başlamaları gerekiyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) BT etkili kullanımı, diğer uygulamalarla bütünleşik yapı kurulması, e-devlet çözümlerinin gelişimi adına büyük bir adım. Bu adım, sektör temsilcilerine göre, sadece kamuya değil, mükelleflere de masraflarını azaltıp kârlarını azaltma ve muhasebe süreçlerini kolaylaştırma gibi birçok faydayı da sunacak. Hız, ölçülebilirlik, kurumsal şeffaflık da cabası…
ETİKETLER : Sayı:964

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics