Dosya e-dönüşüm: e-fatura, e-defter, e-arşiv 06 ARALIK 2015 / 14:32

Şirketler e-Dönüşüm ile tasarruf ediyor

E-dönüşüm şirketlere ve kurumlara bir çok avantaj sağlasa da, bunlardan en fazla dikkat çeken elbette maliyet avantajı oluyor. Kırtasiye, saklama, taşıma gibi giderleri ortadan kaldıran e-Dönüşüm süreçleri şirketlerin ve kurumların iş süreçlerine de önemli ölçüde katkıda bulunuyor.
 
“E-dönüşüm çözümleri şirketleri birçok maliyetten kurtaran  bir uygulama olarak düşünebiliriz” diyen Detaysoft Ar-Ge Merkezi Ürün Yöneticisi Onur Pekerten, sözlerini şu şekilde devam ediyor:
“ Mevcut kağıt defter basan şirketlerin noter maliyeti, saklama(depolama) maliyeti, taşıma maliyetlerini yok ediyor. Ayrıca İlk yatırım anlamında bakıldığında önceleri yüksek maliyet içerdiği şeklinde bir algısı olan bu çözümler fiyat aralığı açısında da bir doygunluğa ulaşmış ve bu algı da kırılmış durumda. Kurum kültüründe hizmet kalitesini benimseyen ve operasyonel verimliliğini bunu üzerine kuran şirketler E-dönüşüm süreçlerini de benimsiyorlar. Özellikle kullanıcı adaptasyonu yüksek, mali raporlarını güçlü bir altyapı ile destekleyen ve hızlı bir erişim sağlayarak finansal süreçlerin entegre çalışmasını sağlayan çözümler üzerinde odaklanılıyor. Bunu kısaca bütünleşik bir sistem şeklinde adlandırabiliriz. Tabi bunu sağlarken şirketlerin özellikle KOBİ’lerin baktığı diğer bir konuda yatırım maliyetinin yönetilebilir edilebilir olması. Özel entegratörlük bu anlamda şirketlere büyük fayda sağlayabiliyor.
E-defter, e-fatura ve e-arşiv çözümlerinin kurumlara birçok faydası bulunuyor. Maliyet avantajı getiren e-dönüşüm çözümleri aynı zamanda operasyonel verimliliği de artırıyor. Bu uygulama ile veri tutarlılığı da sağlanmış oluyor.”

Ekonomi şeffaflaşıyor
E-dönüşüm çözümleri ile ticaretin kayıt altına alınması sağlanıyor ve ekonomideki şeffaflık sağlanmış oluyor. Gelirler İdaresi bu uygulamalar ile şirketler arasındaki ticareti kayıt altına alabilmektedir. Tabi burada uygulanacak eylem planının önemi büyüktür. Gelirler İdaresinin Ocak 2015 yılında yayınladığı onuncu kalkınma planında kayıt dışılıkla mücadele ile ilgili düzenlemeler arasında buna ilişkin önlemler bulunmaktadır. Turizm sektöründeki kayıt dışı rehber istihdamının önüne geçilmesi için e-fatura ve e-arşiv uygulamalarının yaygınlaştırılması, e-ticarette aracı kurumlarla veri alışverişinin elektronik ortam üzerinden yapılması e-faturanın kullanılması, sağlık kuruluşlarının ve eczanelerin SGK’ya düzenledikleri faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi gibi uygulamalardan bazılarıdır. Kilit nokta bu dönüşümün kapsamı genişledikçe bu tür düzenlemelerin makro düzeyde yaygınlaşmasıdır. Yurt dışına kesilen faturaların elektronik ortamda takibi gibi konularda yurt dışı şirketlerin tabi oldukları elektronik sistemlere entegresyon veya ülkeler arası ortak bir platform geliştirilmesi düşünülmesi gereken diğer bir konudur.
 
 
ETİKETLER : 1049

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics