Dosya E-dönüşüm 29 MAYIS 2016 / 16:32

E-Dönüşüm ile gelen verimlilik

E-fatura, e-arşiv ve e-defter ile birlikte verilerini sanal ortama taşıyan şirketler ve kamu kurumları, kağıt yükünden kurtulurken, bir yandan da iş süreçlerini çok daha sağlam bir temelin üzerinde kurabiliyorlar. Hem maliyet hem de verimlilik avantajları sağlayan bu e-dönüşüm uygulamalarının getirdiği en büyük avantaj ise kayıt dışı ekonomiye vurdukları darbe. Çünkü e-fatura, e-defter, e-arşiv çözümlerine geçişin ana amacını; tam otomasyona geçiş ve işlerin daha hızlı yapılması, vergi mevzuatının yenilenmesi, elektronik ticaretin vergisel anlamda izlenebilmesi, vergi gelirlerinin artırılması, vergileme maliyetlerinin düşürülmesi, vergileme sürecinin şeffaflaşması ve nihayetinde de kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi oluşturuyor. Bu noktadan hareketle hem kamu kurumlarının hem de özel sektör kuruluşlarının tam uyum içerisinde e-dönüşüm sürecini tamamlamaları önemli bir noktayı içeriyor. Kullanımı her geçen gün artan ve yaygınlaşan e-dönüşüm uygulamaları için farkındalığın artırılması için de çaba sarf edilmesi gerekiyor.
 
ETİKETLER : 1074