Dosya E-dönüşüm 29 MAYIS 2016 / 15:32

E-DÖNÜŞÜM KOBİ'LERİ AYNI ZAMANDA BULUT BİLİŞİM İLE DE TANIŞTIRIYOR

2014 yılı başında e-fatura ile başlayan işletmelerin e-dönüşüm süreci 2016 yılında orta ve büyük ölçekli birçok KOBİ’nin bilişime yatırım yapmasına ve bilişim konusunda bilinçlenmesine ön ayak oldu. KOBİ’lerin yarısından çoğunun halen bir web sitesi olmadığı, e-posta kullanmadığı, sadece üçte birinin teknoloji konusunda bilinçli yatırım yaptığı düşünüldüğünde e-dönüşüm süreci, zorlayarak da olsa, birçok işletmenin iş süreçleri takibinde bilişim ile tanışmalarına vesile oldu.
Ülkemiz, sanayi toplumuna dönüşümü 21. yüzyılda kaçırdı. Tüm dünyada yaşanan sanayi toplumundan teknoloji toplumuna dönüşüm trenini de kaçırmamak, gelişmiş toplumlar arasında yer bulabilmek için bireysel ve kurumsal olarak bilişime önem vermek zorundayız. E-Dönüşüm, kurumlar için buna bir fırsat yarattı. KOBİ’lerin teknolojik altyapılarına, personellerinin bilişim eğitimlerine, kullanacakları yazılımlara yatırım yapmaları uzun vadede sarf malzeme tüketim giderlerinin azalmasına, muhasebe süreçlerinin hızlanmasına, arşivleme harcamalarından ve zamandan tasarruf sağlanmasına, çevreye saygı bilincinin artmasına yardımcı olacak. Dia Yazılım Genel Koordinatörü Süha Onay, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “KOBİ’lerin e-dönüşüm geçişlerinde daha uygun bütçelerle e-fatura, e-defter ve e-arşiv gibi ihtiyaçlarını takip edebilmelerine olanak sağlamak için bulut bilişimin KOBİ’lere getireceği avantajları da göz ardı etmemek gerekir. Hem Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın hem özel entegratörlerin bulut bilişim altyapısı kullanarak hem verimli hem de güvenli hizmet verdikleri düşünüldüğünde her bir KOBİ’nin iş süreçlerinde kullandıkları muhasebe yazılımlarının da bulut bilişim altyapısına sahip olması KOBİ’lere ileri teknolojiyi daha az maliyet ve daha güvenilir bir altyapı ile sağlayacak.
Dia Yazılım olarak e-dönüşüm sürecini zorunlu olarak yaşayan müşterilerimizin hem bulut bilişimin avantajlarından faydalandıklarını hem maliyetlerini düşürdüklerini hem de süreçlerini çok daha kolay ve hızlı takip ettiklerini gören bir çok firma e-dönüşüme adım atmayı gönüllü olarak tercih ederek öncelikle Dia Yazılım, e-fatura ile iş süreçlerini buluta taşıyorlar. E-Fatura ile başlayan bu dönüşüm daha sonra e-defter ve e-arşiv ile devam ediyor. KOBİ’lere tavsiyemiz Maliye Bakanlığı tarafından zorunlu geçişe tabi olmasalar bile avantajlarını göz önünde bulundurarak hem e-dönüşüme hem de bulut dönüşümüne beraber adım atmalarıdır.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics