Dosya E-dönüşüm 28 MAYIS 2016 / 16:26

Kayıt dışı ekonomiye karşı kurumların sinerjisi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2014-2018 yılları arasını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nın Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı detaylarına dikkat ettiğimizde, özellikle e-fatura ve e-arşiv çözümlerinin kayıt dışı ekonomiyi azaltmak için çok etkin ve yoğun kullanılması planlanan yöntemler olduklarını görüyoruz. İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği’nin de kayıt dışı ekonominin azaltılması için e-fatura ve e-arşiv kullanımının yaygınlaştırılması için koordineli bir şekilde çalıştığını kaydeden FIT Solutions CEO’su Koray Gültekin Bahar, şunları kaydetti: “Bu anlamda FIT Solutions olarak bizler de, kayıt dışı ekonominin dijital ortamda tamamen kayıt altına alınmasının ancak e-dönüşümün yaygınlaştırılması ile gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Bu yaygınlaşma yalnızca ekonominin kayıt altına alınması değil, aynı zamanda sahtecilik, dolandırıcılık ve haksız rekabet gibi sorunların da önünün alınması konusunda çok önemlidir.
E-Fatura sistemine dahil bir özel entegratör olarak, e-defter, e-fatura, e-arşiv gibi e-dönüşüm çözümleri kullanmak isteyenlerin tek yapması gereken bize başvurmaktır. Geri kalan tüm süreçler FIT Solutions tarafından ele alınır ve müşteriye en uygun yoldan hizmet verilmeye başlanır.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın onay verdiği özel entegratörler her ne kadar ticari amaç ile kurulan işletmeler olsa da, e-dönüşüm platformunda yer alan tüm işletmelere güvenilir ve hızlı bir ortamda hizmet vermelidirler. e-Dönüşüm sektöründe bulunan tüm özel entegratörler bunu mutlak prensip olarak görmeli ve çalışmalarında devamlılığı ilke edinmelidirler. FIT Solutions olarak süreklilik esası ile üretilen tüm çözümlerin, işletmelere kalite ve düşük maliyetli hizmetler sunacağına inanıyoruz.”
Her yeniliğin karşılaştığı benzer durumların, e-dönüşüm sürecinde de kendini kısmen de olsa gösterdiğini kaydeden Koray Gültekin Bahar, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “KOBİ'ler, regülasyonlarla gelen tüm elektronik çözümlere temkinli yaklaştılar. E-Dönüşüm çözümlerinin işletmeler tarafından her geçen gün daha doğru anlaşılabilir olduğunu görüyoruz. KOBİ'ler, bu projelerin işletmelerine kazandırdığı avantajları gördükçe, gönüllü geçişler ile dijital platformdaki yerlerini alıyorlar. Sahanın en güçlü özel entegratörlerinden biri olarak, bu geçişlerin sinerjiye dönüştüğünü ve hızlıca artmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. KOBİ’lerin bu kararlılığı doğru özel entegratör tercihi ile sürdükçe e-dönüşüm platformu daha güçlü bir hale gelecektir.
FIT Solutions’ın e-dönüşüm çözümleri, yarattığı katma değer ile şirketlerin dönüşüm süreçlerinde aktif rol üstleniyor. FIT Solutions’ın sorunsuz çalışan, güven veren altyapısı, tecrübeli teknik ekibi ve güçlü Ar-Ge birimi, e-fatura çözümünü farklı kılıyor. Bu özellikleri ile FIT Solutions e-fatura çözümleri bugün, 40’ın üzerindeki global firmanın Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeleri de dahil, 3500’ün üzerindeki şirket tarafından tercih ediliyor. FIT Solutions, e-dönüşüm uygulamalarını kullanmaya yeni başlayan firmalara, özel entegratörlerini seçerken kalite ve tecrübe sunuyor. Bu sebepler ile kamu kuruluşları ve şirketler e-dönüşüm uygulamalarını kullanmaya hevesliler. E-Dönüşümün yarattığı maddi fayda ve tasarruf haricinde ekolojiye daha saygılı, insan hatasının azaltıldığı iş süreçleri kamu, özel veya KOBİ şirketlerini, aralarında ayrım gözetmeksizin cezbediyor; muhasebe ve iş süreçlerini katma değerli bir şekilde yenilemelerini sağlıyor. Stratejik ortaklıklarımız sonucunda Türkiye genelindeki kamu ve özel şirketlerin bu konudaki yönelimlerini geniş bir bakış açısı ile saptayabiliyoruz. Görüyoruz ki dijitalleşmeye geçiş ve e-dönüşüm konularında çoğu şirket istekli ve mecbur olmasa bile bu avantajlardan yararlanmak istiyor. Bu sebepler yüzünden özel şirketler ve kamu kuruluşları arasında çözümlerimize olan yaklaşım açısından ciddi bir fark olmadığını söylemek mümkün.”

E-Dönüşüm ile gelen maliyet ve verimlilik avantajları
E-Fatura kullanan şirketler ve kamu kuruluşları matbaa, baskı, arşivleme, sevk etme ve noter tasdiki gibi süreçleri yaşamadıkları için ciddi maliyet avantajları elde edebiliyorlar. Bir tek basılı faturanın maliyeti ile 300 e-fatura kesilebiliyor. E-Fatura ile yalnızca faturanın kağıt, mürekkep, yazıcı çıktısı gibi masraflarından değil, ayrıca kurye ile gönderme, faturaya itiraz edildiğinde oluşacak ek masraflardan da şirketler kurtulabiliyor. Ayrıca operasyonel süreç çok kısaldığı için çalışanlar üzerindeki iş yükü de azalıyor ve daha önemli işlere odaklanabiliyorlar. Genel olarak tüm şirketin daha etkin çalışması sağlanıyor.
E-Arşiv uygulaması ile e-fatura kapsamı dışında kalan tüm firmalara ve nihai tüketicilere de artık elektronik fatura gönderilip, arka tarafta sakladığımız 2. ve 3. fatura nüshalarını dijital olarak arşivlenebiliyor. Bu da özellikle hizmet satan veya çok sayıda fatura kesen firmalar için ciddi bir tasarruf ve operasyonel kolaylık anlamına geliyor. Oluşturulan faturalar arşiv imzası ile dijital olarak imzalandıktan sonra 10 yıl boyunca saklanıyor. İnternet üzerinden satış yapan ve ilgili tebliğde belirtilen şartları sağlayan bazı mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulamaya geçtiler. Aynı zamanda e-arşiv uygulamasının şirketlere sağladığı avantajlardan dolayı da fazlasıyla gönüllü geçiş olduğunu görmekteyiz.
E-Defter uygulaması defterlerin kağıt halinde basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri, elektronik ortamda kolayca ve çok daha düşük maliyetle yapma imkanı sunuyor. Ortalama ayda 10 bin sayfa defter tutan bir firmanın 5 bin TL civarında olan tasdik maliyeti, e-deftere geçildiğinde,  yaklaşık yüzde 60 oranında düşüyor; kırtasiye masrafı sıfırlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, küçük ve orta ölçekli bir firmanın e-defter kullanmaya başladığında ayda 8 bin TL civarında tasarruf edeceğini öngörüyor.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics