Dosya E-dönüşüm 28 MAYIS 2016 / 16:29

KEP ve e-imzaya entegre e-dönüşüm

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile haberleşme, geleneksel posta ile yapılan haberleşmeye göre elektronik ortamda hızla ve resmi geçerliliği olacak şekilde yapılmasını sağlıyor. KEP’i “İadeli Taahhütlü Posta’nın elektronik hali” olarak da tanımlayabiliriz. Kamu kurumları ve özel firmalar, KEP ve e-imzaya entegre e-dönüşüm süreçleri ile mevcut iş yapış şekillerini değiştirip işlerinde hız ve verimlilik sağlarken; postalama, baskı, operasyon ve fiziki arşivleme gibi maliyetlerini yüzde 70’e varan oranlarda azaltarak çevreci bir iletişim yöntemine geçiyor. TNB KEP Genel Müdürü Duygu Yantaç, konuyla ilgili gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “2015 yılında e-dönüşüm hizmeti sunan entegratör firmalar, yerli ve yabancı doküman yönetim ve süreç yönetim yazılımları, insan kaynakları ve bordrolama yazılımları, ERP ve CRM yazılım firmalarıyla iş ortaklığı ile oluşturulan entegre çözümler neticesinde; kurumların mutabakat, insan kaynakları, sipariş, fatura itiraz, e-arşiv fatura, KEP ile gönderimlerini de kapsayan birçok süreçte iyileştirme ve elektronik ortamda arşivleme ile maliyet avantajları sağladık.
TNB KEP olarak; 2016 yılı itibariyle KEP hizmetlerimize e-fatura, e-defter gibi e-dönüşüm uygulama çözümlerini de ekleyerek bütünleşik çözüm yaklaşımı ile alanında uzman iş ortaklarımızla müşterilerimize hizmet sunmaya başladık. E-fatura uygulamasına geçişle birlikte 2015 yılında e-fatura hacminin 100 milyon fatura civarında olmasından yola çıkarsak, 2016 yılında zorunluluk kapsamının genişlemesi ile birlikte 500 milyon civarında e-fatura hacminin olacağını öngörüyoruz. E-dönüşümün yeni uygulamalarından olan e-arşiv fatura uygulaması ile fatura gönderimlerinde gerek tüketiciye gerekse gönderim yapan firmalara büyük kolaylık ve maliyet avantajı sağlanıyor.”
Ekonomideki şeffaflığı sağlamak ve kayıt dışı ekonominin önüne geçmenin herkes için faydalı olduğunun altını çizen Duygu Yantaç, şunları kaydetti: “Gelirler İdaresi bu uygulamalar ile hem ekonomiyi şeffaflaştıyor hem de bu sistemi kullanan şirketler zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Teknolojinin hayatımızın her alanında var olduğu bir dünyada, ekonominin de bu gelişmelere uyum sağlaması bir gereklilik. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-fatura ve e-arşiv uygulamalarının yaygınlaştırılması, e-ticarette aracı kurumlarla veri alışverişinin elektronik ortam üzerinden yapılması, e-fatura ve e-arşiv faturanın yaygınlaşması, sağlık kuruluşlarının ve eczanelerin SGK’ya düzenledikleri faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi gibi uygulamalar kurumlara ve bireylere hızlı, güvenilir ve ekonomik iletişimin faydalarından yararlanma imkânı veriyor. Bu uygulamalar ne kadar çok yaygınlaşırsa o kadar çok başarı sağlanacaktır. Sektörün gidişini incelediğimiz kadarıyla önümüzdeki senelerde farklı sektörlerdeki yaygınlaşma ile bu başarı katlanarak artacaktır.
Şirketler için bu konularda en çok dikkat edilmesi gereken konu, çalışacakları hizmet sağlayıcının seçimidir. Pazarda bu hizmeti sunan çok sayıda hizmet sağlayıcı firma var. Ancak, bu hizmetlerin uzun süreli oluşu, mevzuat ile iç içe olması açısından değerlendirildiğinde satış sonrası müşteriye sunulacak desteğin hizmet kalitesi, süreklilik ve güvenilirlik konularında doğru hizmet sağlayıcıyı seçmek gerekiyor.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics