Dosya E-dönüşüm 28 MAYIS 2016 / 16:30

Tüm mükellef gruplarında yaygınlaşma yaşanacak

E-Defter, e-fatura, e-arşiv gibi çözümler, kurumlara çok daha hızlı, güvenli, verimli, tasarruflu, ucuz, kaliteli ve kolay iş yapma avantajı sunuyor. Ayrıca bu uygulamalar, ekonomik verimliliğe ve çevrenin korunmasına büyük katkı sağlıyor. E-Defter için bir örnek verecek olursak; Türkiye’de bir firmanın defter maliyeti ortalama 800 TL’den başlamakta ve 500 bin TL’ye kadar ulaşmaktadır. E-Defter maliyeti ile bu masraftan yüzde 50 ila yüzde 90 arasında tasarruf sağlanabileceğini kaydeden Türkkep Genel Müdürü Yüksel Samast, şunları kaydetti: “E-Fatura, e-defter ve e-arşiv fatura gibi hizmetlerin ülke ekonomisine önemli oranda tasarruf sağlayacağını öngörüyoruz. 2016 yılında, bu uygulamaların ve kullanımının kurumsal alanlarda ve birçok meslek gruplarında yüksek oranda yaygınlaşacağını, e-fatura kapsamının genişletilerek on binlerle ifade edilebilecek daha fazla şirketin e-faturaya geçeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca e-defter uygulamasını sadece e-faturaya geçenlerin değil, sağladığı tasarruf ve kolaylıklar nedeniyle defter tutmakla yükümlü tüm mükellef gruplarının yaygın olarak kullanmasını bekliyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan kapsam genişletmelerinden dolayı daha fazla sayıda küçük işletmenin e-fatura kullanımına geçmek durumunda kalacağını; önümüzdeki yıllarda sadece şirketlerin değil, kamu kurumlarının da efatura sistemine geçeceğini öngörüyoruz. 
E-Dönüşüm çözümleri, işlerin elektronik ortamda yürütülmesi için yeniden gözden geçirilmesi, yeniden tasarlanmasıdır. Kurumlar öncelikle ihtiyaçlarını doğru şekilde belirlemelidirler. İş süreçlerinin hızlı ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi açısından en optimal çözümlerin tercih edilmesi gerekiyor. Kurum bünyesine yeni teknolojilerle uyumlu olarak kazandırılan uygulamalar, rekabette öne geçilmesini sağlıyor. Günümüzde en yenilikçi teknolojilerin e-dönüşüm aracılığıyla sunulduğunu düşünüyoruz. Kurumların e-defter, e-fatura vee-arşiv fatura gibi uygulamaları faaliyet alanları içerisinde konumlandırmaları, e-dönüşüm için atacakları en büyük adım olacaktır.”
E-Dönüşümün kamuda ve özel sektörde büyük kurumsal yapıların çok önem verdiği ve kaynak ayırdığı konuların başında geldiğini kaydeden Yüksel Samast, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamu ve özel sektördeki büyük kurumların e-dönüşüm uygulamalarına geçişte donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan bilişim altyapı çözümlerine duydukları yeni ihtiyaçlarının karşılanması için sistem entegratörlerinin KEP, e-imza, e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura, e-yazışma, e-saklama hakkında bilgi sahibi olması ve bunlarla ilgili kurumsal teknik altyapı ihtiyaçların belirlenmesine yönelik yetkinliğinin olması gerekmektedir. Sistem entegratörlerinin sektörü bu bağlamda yakından takip etmediği, çözüm ve hizmet sağlayıcılarla yeterli iletişim ve ilişkisinin bulunmadığını değerlendiriyorum. Hâlbuki çözüm ve hizmet sağlayıcılar ile sistem entegratörlerinin yakın ilişki ve iletişimde olması ve büyük kurumsal projeleri sistem entegratörünün doğal rolünün etrafında birlikte yürütmelerinin en uygun model olduğunu düşünüyorum.
Diğer yandan e-dönüşüm KOBİ’lere önemli avantaj sağlıyor, sağlamaya da devam edecek. KOBİ’ler e-dönüşümde mümkün olduğu kadar kullanıcı dostu, güvenli ve yasal geçerli servisler ve çözümleri kullanarak, düşük maliyetlerle e-dönüşüm uygulamalarından önemli avantajlar elde edebilmektedirler. Türkkep olarak, ülkemizde yasal düzenlemesi yapılmış tüm e-dönüşüm uygulamalarını tek elden, bütünleşik olarak ülkemizin her yerinde sağlama amacımızın öncelikli hedefi, KOBİ’lerimizin ihtiyaç duyduğu tüm e-hizmetleri ve çözümleri tek elden alabilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, KOBİ’lere önerimiz, mümkün olduğunca e-dönüşüm hizmetlerini ve çözümlerini uygun gördükleri tek hizmet sağlayıcıdan almalarıdır.
Ülkemizde yasal düzenlemesi yapılmış ve yapılmakta olan e-hizmetler ve çözümlerle ilgili farkındalık oluşturmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için öncelikle ilgili hizmetin gerçekten faydalı ve kullanımı kolay uygulama olduğunu anlatmak gerekiyor. Faydalı uygulamalar, çözüm ve hizmetler ile uygun maliyetlerle verildiğinde ülkemizde çok çabuk kabul görmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Özel şirketlerin e-dönüşüme daha hızlı uyum sağladıklarını ve süratli bir şekilde dönüştüklerini söylemek mümkün. Genel olarak bakıldığında ise kamu kurumlarında ve özel şirketlerdeki algı hızla değişiyor. Önümüzdeki dönemde e-hizmetlerin ülkemizde daha fazla tercih edileceğini söyleyebiliriz.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics