Dosya e-Dönüşümde 2018 Gündemi 06 OCAK 2018 / 16:39

DAHA FAZLA KATMA DEĞER BEKLENTİSİ HAKİM

e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-SGK faturaları 2018 yılı içerisinde hayatımıza girecek yeni ürünler. Yeni ürünlere ek olarak, 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile perakende sektöründe faaliyet gösteren ve belli işletme büyüklüğü ölçülerini aşan ve güvenli bilgi sistemlerini kullanan firmalara, Tebliğde öngörülen şartları sağlamaları koşuluyla eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını (ÖKC) alış faturası tarihinden itibaren 10 yılı geçmeyecek şekilde mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanı veya bütün satışlarına e-Fatura veya e-Arşiv Fatura düzenlemeleri halinde ise ÖKC kullanma muafiyeti imkanı getirildi. “ÖKC fişlerine ait mali bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bilgi sistemine e-Arşiv uygulaması aracılığı ile elektronik ortamda bildirebilecek teknik altyapıya sahibiz” bilgisini veren eFinans Genel Müdürü Okan Murat Dönmez, şu detayları paylaştı:
“Perakende mal satışı ve hizmet ifalarına yönelik olarak ÖKC'lerden düzenlenen kapanış (Z) raporlarına ait bilgileri Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu’na uygun şekilde T.C. sınırları içerisinde yer alan banka güvenceli sunucularında, güvenli veri depolama ve sorgulama sistemlerinde muhafaza ediyoruz. GİB tarafından talep edilen tüm niteliklere sahip bir hizmet sağlayıcı olarak müşterilerimize bu kapsamda da hizmet veriyoruz.”
 
Esas fayda, finansal alanda görülecek
Bu yeni ürünlerin yanında, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter hizmetlerinin sağladığı avantajlar firmalar tarafından her geçen gün daha fazla anlaşılıyor. Firmalar yalnızca maliyetlerini ve operasyonel süreçlerini kısaltmak değil, onlara sunulan ürünlerin daha fazla katma değer sunmasını istiyorlar. “2018’de, firmaların QNB Finansbank ile sunduğumuz “eKredi” gibi finansal değer taşıyan ürünleri entegre olarak kullanabilecekleri bir sistem beklentisi içinde olacağını düşünüyoruz ve gönüllü geçişlerin de yoğun olacağı bir yıl olacak” beklentisini dile getiren Okan Murat Dönmez, e-Dönüşüm ile elde edilen faydaları şöyle anlattı:
“Ticaret ve iş süreçlerinin dijital ortama taşınması ile iş süreçleri çok daha kolay ve düşük maliyette gerçekleştirilebiliyor. Yıllık 6 milyarı aşkın fatura işlemi gerçekleşen Türkiye’de e-Dönüşüm’ün kısa vadeli yararlarının bile oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta gibi giderlerin azaldığını, muhasebe işlemlerinin basitleştiğini, ödeme süreçlerinin ve raporlamanın kolaylaştığını söyleyebiliriz. Uluslararası yatırımcıların vergi uyumu da kolaylaşıyor. e-Fatura’ya geçiş ile ağaç tasarrufu söz konusu. Çok değinilmeyen bir tarafı da var e-Dönüşüm’ün. O da “daha mutlu çalışan” personel. Önceden yalnızca bir fatura hazırlamak, göndermek, düzeltmek için harcadığı efor ve zamanla, şimdi başka işlerini tamamlayabiliyor. Ama bana sorarsanız, e-Dönüşümün en büyük faydası finansal alanda görülecek.” 

Ticari işlemlerin verimliliğini artıracağız
“Önceliğimiz; mevcut e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ürünlerimizin kalitesini korumak ve geliştirmek” diyen Okan Murat Dönmez, 2018 yılı önceliklerini ise şu sözlerle paylaştı:
“eFinans Portal Basic gibi ücretsiz ve kaliteli bir hizmet ile e-Fatura kullanımını teşvik etmek temel amaçlarımız arasında. Sektörün ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler ve bu ürünler ile entegre katma değerli servisleri hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için gerekli plan ve yatırımlarımız devam ediyor. Kamusal e-Dönüşüm ürünlerine ek olarak, ‘Finansal’ ve ‘Finansal Olmayan’ şeklinde segmente edeceğimiz katma değerli yeni ürünler ile müşterilerimizin günlük hayatlarını kolaylaştırmak, ticari işlemlerinin verimliliğini arttırmak ve kamu ile olan ilişkilerini geliştirmek istiyoruz.” 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics